Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Fusie Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Fusie Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp

De raden van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen Eigen Haard Zwevegem en Eigen Gift Eigen Hulp Kuurne hebben begin december 2020 groen licht gegeven om een intentieverklaring te ondertekenen voor een fusie. Daarmee onderschrijven beide maatschappijen het gezamenlijke doel om in de loop van 2022 één grote sociale woonmaatschappij te vormen van ongeveer 2.000 huurwoningen.
Deze fusie wordt gesteund door de lokale besturen van Zwevegem en Kuurne die in april 2020 de gesprekken zijn aangegaan. “Sinds het performantiedecreet moeten sociale huisvestingmaatschappijen minstens 1.000 huurwoningen hebben. Eigen Gift Eigen Hulp heeft maar 500 woningen. De groei naar 1.000 woningen is financieel onhaalbaar en ook sociaal niet makkelijk te realiseren. Kuurne heeft wel het bindend sociaal objectief (bso) behaald. Een fusie is voor Kuurne altijd de enige optie geweest”, zegt burgemeester van Kuurne Francis Benoit. Burgemeester van Zwevegem Marc Doutreluingne sluit zich daarbij aan: “Geen enkele shm ontsnapt aan de schaalvergroting. Eigen Haard telt 1.350 woningen en strikt genomen moet Eigen Haard niet fusioneren. De nieuwe wetgeving van de Vlaamse regering in het kader van de woonmaatschappijen maakt duidelijk dat wat vandaag geldt, morgen op de helling kan staan. Vooruitkijken is de boodschap. Tegen 2023 wordt de vorming van grotere woonmaatschappijen verplicht. Eigen Haard en de gemeente Zwevegem engageren zich om een fusiemaatschappij te vormen die de toekomstige uitdagingen nog beter het hoofd kan bieden.”
 
De gemeentebesturen en shm’s ondertekenden eind 2020 reeds een intentieverklaring. “De intentieverklaring vormt een belangrijke engagementsverklaring tussen de partners en is het vertrekpunt van de fusiegesprekken. Om een fusiemaatschappij te vormen, moeten er heel wat juridische procedures gevolgd worden. We mikken op een fusiemaatschappij tegen midden 2022”, stelt Nele Roobrouck, voorzitter Eigen Haard Zwevegem. “Behalve deze juridische oefening willen we de fusie ook op operationeel vlak goed voorbereiden. Er zijn tal van uitdagingen voor beide maatschappijen die beter op een grotere schaal worden aangepakt. Er is de nood aan investeringen in sociale huisvesting en in renovaties om de kwaliteit van het patrimonium te verbeteren”, vult Etienne Vancoppenolle, voorzitter van Eigen Gift Eigen Hulp, aan. 
 
“De toekomstige fusiemaatschappij moet projecten realiseren die beantwoorden aan de sociale woonnoden van de huurders. Dat gebeurt in overleg met de gemeentes als regisseur van het lokale woonbeleid. In die optiek moeten de projecten van de maatschappij strategisch vorm krijgen. In de eerste plaats moet ingespeeld worden op de wachtlijsten en moet er ruimte zijn voor alleenstaanden, maar ook voor grotere gezinnen. Ten tweede is de leefbare inrichting van het patrimonium een belangrijk aandachtspunt, waarbij gestreefd worden naar minder beton en meer groen”, stelt de Kuurnse schepen van Wonen Annelies Vandenbussche.
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. De Gentse[…]

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Meer artikels