Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Funderen in kleine ruimtes vraagt een doorgedreven specialisatie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Funderen in kleine ruimtes vraagt een doorgedreven specialisatie

(c) Votquenne Foundations

De noodzaak en vraag naar het versterken van bestaande funderingen neemt almaar toe. Denken we daarbij aan renovatie van bestaande gebouwen, verstevigen van bestaande funderingen, alsook het herstellen van verzakkende en ontoereikende funderingen. Dat is een kolfje naar de hand van Votquenne Foundations.
Een hot item hierbij is het oplossen van scheurvorming in gebouwen door het krimpen of zwellen van plastische gronden, in het bijzonder kleigronden, die de eigenschap hebben om te gaan zwellen of krimpen bij wijzigend watergehalte. Deze bewegingen leiden regelmatig tot scheurvorming in ondiep gefundeerde constructies. Een en ander staat heden ten dage in de kijker vanwege de opeenvolgende droge zomers, met een extreem lage grondwaterstand tot gevolg.
 
Het herstel van deze calamiteit noodzaakt niet alleen de inzet van vaak aangepaste machines en technieken, maar ook vaak een combinatie van technieken. De bedoeling is telkens weer de bestaande ondiepe funderingen te gaan verdiepen.
 
Van bij het ontstaan van Votquenne Foundations werd ingezet op een horizontale ontwikkeling, die poogt al deze technieken op maat van de klant en bestaande situatie en problematiek aan te bieden, na studie en analyse door eigen ervaren ingenieurs. Dit in nauw overleg met de stabiliteitsingenieur voor de analyse en studie van de toestand van het gebouw.
Zo verzorgt zusterbedrijf Votquenne sa (Trazegnies), gespecialiseerd in onderschoeiing, beschoeide sleuven en galerijen, de meest elegante oplossing wanneer de bereikbaarheid voor machines, hoe klein ook, onmogelijk is door volledig handmatig de bestaande fundering te verdiepen. Zo kan ook de bestaande, vaak gemetselde fundering versterkt worden door het ondergieten van een gewapende balk.

Deze techniek kan eveneens gecombineerd worden met het plaatsen van micropalen, om nog grotere dieptes te behalen.
Ook het plaatsen van jetgrouting kan een oplossing bieden. Deze techniek is de volgende uitbreiding van Votquenne Foundations om een antwoord te bieden aan de gestelde problematiek. Deze uitbreiding werd mogelijk gemaakt door het samensmelten met het gerenommeerde funderingsbedrijf Lameire uit Eeklo. Door hun specialisatie in beschoeiingstechnieken, meer specifiek soilmix, maar ook in putfunderingen kunnen deze toegepast worden als stabilisatie techniek voor bestaande funderingen.
 
Ook het plaatsen van metalen kokerpalen, geschroefd of geheid, kunnen een passende oplossing bieden. Al dan niet met het op spanning plaatsen van de bestaande fundering, waarbij het deels liften van fundering ook tot de mogelijkheid behoort.
Al deze technieken moeten vaak uitgevoerd worden in beperkte ruimtes en moeten dan ook specifiek met kleine machines toegepast worden. Door de jaren heen werd dan ook in geïnvesteerd, o.m. de CD20 voor het boren van geschroefde kokerpalen en de Comacchio MC235 en MC8 voor het boren van micropalen en jetgrouting.
 
Al deze projecten hebben gemeen dat vaak een combinatie van technieken, alsook de kennis daarvan, noodzakelijk is om tot een passende oplossing te komen. En laat dat nu iets zijn dat dit bedrijf zich door de jaren heen eigen gemaakt heeft, met als orgelpunt de oprichting van 2Fund.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Icopal en Monier zijn voortaan BMI Belgium

Icopal en Monier zijn voortaan BMI Belgium

BMI Belgium is een samensmelting van Icopal, Monier en Aerodek. Dankzij deze fusie zijn nu alle oplossingen voor platte en hellende daken, daksysteemcomponenten en waterdichte afdichtingen onder één en hetzelfde dak in het[…]

Van Hulle Bouwservice pakt uit met een nieuwe toonzaal

Van Hulle Bouwservice pakt uit met een nieuwe toonzaal

Drive-in bioscoop bij ATF wegenbouw

Drive-in bioscoop bij ATF wegenbouw

'Toekomst van baksteen ligt in circulariteit'

'Toekomst van baksteen ligt in circulariteit'

Meer artikels