Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Freddy Thuysbaert zet in op opleiding, bedrijfsbezoeken en jongerenwerking

Gerelateerde onderwerpen :

Freddy Thuysbaert zet in op opleiding, bedrijfsbezoeken en jongerenwerking

De Leuvense regio beschikt over de hoogste gemiddelde inkomens van dit land en enkele grote economische spelers, maar telt weinig grote en vooral vele kleine aannemers. Zo luidt de analyse van Freddy Thuysbaert, sinds 1 februari 2014 adjunct-directeur van de cluster Confederatie Bouw Brussel - Vlaams-Brabant. Net vóór zijn pensioen in 2016 broedt hij nog op grote plannen voor zijn tak van de cluster.

'Je mag me gerust een ouwe krijger in de Confederatie Bouw noemen, want ik ben er reeds op 1 juni 1978 aan de slag gegaan. Oorspronkelijk werkte ik in de textielsector, die in die tijd echter in volle crisis verkeerde. Ten gevolge van een bedrijfssluiting heb ik met goed gevolg gesolliciteerd bij de toenmalige Nationale Confederatie Bouw. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik de nieuwe 'rondreizende secretaris' in het Waasland werd; de Confederatie Bouw selecteerde en betaalde deze rondreizende secretarissen. In het begin was ik verantwoordelijk voor Sint-Niklaas en Aalst. In het begin van de jaren '80 van vorige eeuw werd ik bijkomstig naar Mechelen gestuurd. Tussen 1987 en 1992 ben ik voor het eerst naar Leuven gezonden, waar ik gedurende een paar dagen per week diezelfde taak heb waargenomen. Ik heb ook nog in Oudenaarde gewerkt. Tussen 1995 en 2000 was ik interim-directeur in Aalst en vanaf 2004 belandde ik opnieuw in de Confederatie Bouw Leuven. Sedert 1 februari vorig jaar ben ik hier de enige adjunct-directeur van de cluster Confederatie Bouw Brussel - Vlaams-Brabant, waarvan Jean-Christophe Vanderhaegen als directeur fungeert. En eind 2016 ga ik met pensioen', overloopt de uit het Oost-Vlaamse Hamme afkomstige Freddy Thuysbaert zijn rijk gevulde loopbaan.

Vaartdijk

Hij merkt op dat Leuven mag pronken met het hoogste gemiddelde inkomen van gans België, maar dat zorgt ook voor hoge vastgoedprijzen. 'De stad telt ongeveer 30.000 studentenkamers en kan uitpakken met enkele grote economische spelers: de KU Leuven, het UZ Gasthuisberg met zijn 8.000 personeelsleden en 800 dokters, de KBC, InBev en het technologiepark met o.a. Imec. Gasthuisberg en Imec blijven trouwens onafgebroken bijbouwen; hun projecten lenen zich wel vaak alleen voor grote aannemers, maar bieden in onderaanneming voor speciale technieken ook werk aan kleine aannemers. In de Leuvense regio zijn trouwens opvallend veel kleine bouwbedrijven en weinig grote aannemers gevestigd. Gelukkig vinden hier ook vele renovatiewerken plaats; zo beloven de Vaartdijk en de kliniek elk voor ongeveer 500 miljoen ' aan werkzaamheden. Leuven wordt overigens reeds te klein voor de KU Leuven, waardoor de universiteit al afspraken maakt in Aarschot en Diest. Daarenboven is Leuven volgebouwd en is er geen bouwgrond meer', stelt de vice-directeur van de cluster vast.

"Iedereen is generalist en moet kunnen helpen." Vroeger hadden de Confederatie Bouw Leuven en de Confederatie Bouw Brussel - Halle-Vilvoorde elk nog een directeur. Toen Chris Slaets directeur van de Confederatie Bouw Leuven was, fungeerde Freddy Thuysbaert als zijn rechterhand. Vandaag houdt hij er zich net als vroeger bezig met het dienstbetoon. Hij bestuurt ook het kantoor i.s.m. het managementteam, waarbij de krijtlijnen voor de cluster worden uitgetekend. De adjunct-directeur behartigt er tevens het personeelsbeheer, de opleidingen en de relaties met de centrale diensten, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de lokale overheden.

'Beide afdelingen werden ook geclusterd om economisch een sterker blok te vormen. De cluster biedt vandaag werk aan een tiental personeelsleden en telt ongeveer 2.000 leden, al staat dit ledenbestand onder druk. Op dit vlak kunnen we buitenlandse ondernemers moeilijk bereiken. Zelfs als ze in orde zijn met onze regelgeving zijn ze nog steeds een pak goedkoper dan onze mensen: de laagst geschoolde Belgische werknemer kost onze bedrijven 28 ', iemand uit het buitenland 20 '. En dan zwijgen we nog over buitenlandse zelfstandigen, die niet volgens onze loonnormen moeten werken', meldt Freddy Thuysbaert.

Zijn team heeft zich ook met succes gelanceerd op de markt van de opleidingen voor arbeiders, bedienden en zaakvoerders. Hiermee speelt het gepast in op een behoefte bij bedrijven, die opleidingen moeten volgen. 'Enerzijds kunnen ze kiezen uit een open aanbod, dat wordt gepresenteerd in de brochure 'Opleidingsaanbod najaar 2014 - voorjaar 2015' die we hebben uitgegeven i.s.m. de Confederatie Bouw Limburg. Anderzijds bieden we bedrijven ook de mogelijkheid om 'à la tête du client' 'in company'-opleidingen (in de onderneming zelf) te volgen, waarvoor dan een opleidingsplan wordt gemaakt. De opleidingen vinden plaats in ons opleidingslokaal, in de Aarlenstraat in Brussel, bij Copro in het Researchpark in Zellik, bij het SIBA in Aarschot en eventueel nog op andere locaties', licht hij toe.

Iedereen generalist

Hij beklemtoont dat iedereen in de cluster zijn specifieke bezigheid heeft. Zo is communicatieverantwoordelijke Ilse Van Campenhout tevens verantwoordelijk voor de organisatie van events. Hilke, Nadine en Benny (wanneer die in Leuven aan de slag is) concentreren zich dan weer samen met Freddy op het dienstbetoon, dat verschillende gradaties kent: van antwoorden op eenvoudige vragen (informatie over vakantie, verlenging van erkenningen, attesten, ') tot moeilijke dossiers waarvoor de ervaring pas komt met de jaren. 'Bij ons kunnen acht mensen de telefoon opnemen. Iedereen is generalist en moet kunnen helpen. Het is de bedoeling om iedereen op termijn de basis van dienstbetoon bij te brengen', licht de vice-directeur van de cluster toe.

Ilse Van Campenhout, afkomstig van Wolvertem, is zelfs pas sinds april 2014 actief in de bouwwereld. Voordien werkte ze op de marketing- en communicatieafdeling van TradeMart in Brussel. Ze vindt de bouw alleszins een heel boeiende, gevarieerde, sympathieke en pretentieloze sector. 'Ik ga de website gebruiksvriendelijker en overzichtelijker maken evenals vlotter inzake look & feel. Hierbij wil ik tevens de Nederlands- en Franstalige versie op hetzelfde peil brengen. Vandaag staat er bovendien wel erg veel informatie en tekst op', stelt ze vast.

De Leuvense tak van de cluster koestert nog grotere plannen. 'Onze Leuvense zetel, gevestigd in een gebouw uit 1994-'95 in de Dreefstraat in Heverlee, is uitstekend bereikbaar en biedt bovendien vlakbij voldoende parkeergelegenheid. We beschikken hier echter alleen over een opleidingszaaltje voor slechts twaalf tot 15 personen en moeten hierdoor vandaag grote beroepsgroepen doorverwijzen, al kunnen we af en toe wel uitwijken naar de zaal van De Klussenier. Intussen hebben we hier immers een paar huurders in huis genomen. We willen evenwel op termijn onze opleidingen en ons dienstbetoon uitbreiden. Dit gebouw is bovendien niet erg praktisch; zo heeft het geen lift. Daarom hebben we al een tijdlang plannen om samen met ons sociaal secretariaat Groep S een project op te zetten, die met de tijd evenwel wat in de diepvriezer zijn beland. Het zou aangewezen zijn om dat project te herbekijken, vermits de noden intussen veranderd zijn', verklaart Freddy Thuysbaert.

De bouw heeft hoe dan ook altijd te maken met energieneutraliteit. Hij wil ook de activiteiten voor individuele beroepen, zoals bedrijfsbezoeken die wat waren stilgevallen, weer wat opwerken. 'Daar zijn we vorig jaar mee gestart. Zo hebben een dertigtal bouwprofessionals in november 2014 met de bus Rockwool in het Nederlandse Roermond bezocht. We willen een drietal bedrijfsbezoeken per jaar organiseren. Daarnaast worden de hr-managers vier of vijf keer per jaar hier en in Zellik uitgenodigd door Gabriel Delporte, waarbij ze nuttige ideeën kunnen lanceren; daar komen altijd 15 of twintig belangstellenden naartoe. In Zellik beschikken we over een heel mooie zaal met alle audiovisuele middelen. We hebben ook de jongerenafdeling JOBB, die vroeger reeds bestond, nieuw leven ingeblazen zonder evenwel te werken met afzonderlijke lidmaatschappen. Hierbij streven we een dubbel doel na: jonge mensen interesseren voor de organisatie en haar bestuursinstanties enerzijds en jonge aannemers met specifieke thema's betrekken bij de werking anderzijds. We willen uiteraard ook inhoudelijk werken. In september vond in Dilbeek nog een netwerkingevent plaats met 300 deelnemers, bestaande uit een minivoetbaltornooi met daarna een barbecue. Onze jongeren zetten tevens hun schouders onder de nieuwjaarsreceptie. Hun bestuur telt een 15-tal leden en staat onder het voorzitterschap van Michael Roels van bvba Roels (algemene bouw en renovatiewerken) uit Ternat. Belangstellenden kunnen zich kosteloos aansluiten', legt Freddy Thuysbaert uit.

Leuven Klimaatneutraal 2030

Door gewoon eens rond te kijken, kan je volgens hem al veel zien. 'Zo werken we mee aan Leuven Klimaatneutraal 2030 samen met John Coose, zaakvoerder van isolatiebedrijf Eltherm uit Kampenhout. Hiertoe hebben we mee een aantal projecten specifiek voor de bouw gekozen. De universiteit en KBC zitten achter dit initiatief. In het kader van Leuven Klimaatneutraal 2030 zou ik in deze stad een kijkwoning willen realiseren waar we belangstellenden kunnen laten zien hoe degelijk geïsoleerd wordt. Je kan ook collectief isoleren. We engageren ons dus voor alles wat bouwspecifiek is aan Leuven Klimaatneutraal 2030. En zelfs als we niet zouden meedoen aan dit initiatief, dan nog heeft de bouw hoe dan ook altijd te maken met energieneutraliteit. Als we mee in dit project zitten, kunnen we het echter mee sturen. Je moet immers niet alleen denken, maar ook doen en op een bepaald moment is er een scharnierpunt waarbij je moet overschakelen van denken naar doen. Vóór nieuwjaar diende zich het uitgelezen moment aan om naar de doefase over te schakelen. Leuven Klimaatneutraal 2030, geleid door projectcoördinator Katrien Rycken, omvat trouwens een erg breed programma, waarbij o.m. de Muntstraat moet uitgroeien tot de eerste groene horecastraat', meldt Freddy Thuysbaert. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels