Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Franse vergunning voor nieuwe brug in Wervik

De Franse vergunning voor de nieuwe brug over de Leie in grensgemeente Wervik is goedgekeurd. Dat betekent dat waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal nv begin volgend jaar kan starten met de bouw van de nieuwe brug naast de huidige brug. Volgens de huidige planning zal de nieuwe brug in het voorjaar van 2017 klaar zijn.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is verheugd. 'Met deze vergunning op zak kunnen we de Leie in Wervik voorbereiden op de toekomst', zegt Weyts. De brug is een onderdeel van het Europese Seine-Scheldeproject. Dat wil de vaarweg tussen de Seine en de Schelde verbeteren. Waterwegen en Zeekanaal past de waterweg aan zodat die in de toekomst geschikt is voor langere schepen met grotere ladingen. In Vlaanderen loopt het traject van de verbinding tussen Seine en Schelde hoofdzakelijk langs de Leie. De Leie in Wervik vormt de grens tussen Frankrijk en Vlaanderen en heeft hierdoor een sleutelpositie in het project.

Wervik

De huidige brug in Wervik is te laag voor grotere schepen met drie lagen containers. Daarom zal een nieuwe brug worden gebouwd met een vrije doorvaarthoogte van minstens 7 m. De Leie wordt ook verbreed zodat grotere schepen door kunnen. Waterwegen en Zeekanaal maakt van de gelegenheid gebruik om de omgeving van de Leie te verfraaien. Het jaagpad wordt een mooie wandelboulevard voor fietsers en voetgangers. Er is ruimte voor nieuwe projectontwikkeling langs het water en er komen ook parkeerplaatsen bij die de parkeerdruk in Wervik wat zullen verlichten.

De belangrijkste werken op de Vlaamse oever zijn klaar, met uitzondering van de zone van de nieuwe brug en de Vrijdagmarkt. Begin 2016 zal de aannemer grondwerken uitvoeren en de Leie op Vlaamse zijde uitbaggeren. Tijdens die grondwerken wordt heel wat vrachtverkeer verwacht in het centrum van de stad. De baggerwerken, die aansluiten op de grondwerken, moeten voorzichtig gebeuren. In het slib van de Leie kan nog oude oorlogsmunitie liggen. Een munitie-expert en een archeoloog zullen de grond- en baggerwerken begeleiden.

Volgens de huidige planning kan de nieuwe brug in het voorjaar van 2017 operationeel zijn.

Aansluitend op de grond- en baggerwerken wordt op het terrein gestart met de afwerking van de kaaimuren. Gelijktijdig zal de aannemer op de Vlaamse oever het landhoofd van de nieuwe brug bouwen. In een volgende stap worden het Franse landhoofd en de steunpijler in de Leie gebouwd. Dat de nieuwe brug naast de huidige brug komt, maakt het mogelijk om de huidige brug zo lang mogelijk te gebruiken, terwijl de nieuwe brug in het staalatelier gebouwd wordt. Net vóór de nieuwe brug op haar plaats wordt gebracht, wordt de huidige brug afgebroken en wordt het verkeer ongeveer drie maanden onderbroken. Volgens de huidige planning kan de nieuwe brug in het voorjaar van 2017 operationeel zijn. In dezelfde periode zullen de omgevingswerken en de heraanleg van de Vrijdagmarkt starten.

Tijdens de derde en laatste fase van de werken worden werkzaamheden op de Franse oever uitgevoerd. Hiervoor is het nog wachten op de goedkeuring van de Franse Etude d'Impact. De goedkeuring daarvan wordt ten vroegste begin 2017 verwacht.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen