Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Focus op energiezuiniger woningpatrimonium

Gerelateerde onderwerpen :

Focus op energiezuiniger woningpatrimonium

Energiezuinig renoveren is vandaag veel meer dan alleen maar een modewoord. Met het Renovatiepact wil de Vlaamse regering het bestaande woningpatrimonium van Vlaanderen tegen 2050 energiezuinig krijgen. Hoe gaat dat in zijn werk' Kan dat aan een aanvaardbare kostprijs' Kunnen woningen gerenoveerd worden tot bijna-energieneutrale panden' Wanneer is renoveren de juiste optie en wanneer is het beter te kiezen voor afbraak' Hoe spelen bouwbedrijven in op de vraag naar energiezuinig verbouwen' Dat zijn enkele vragen die aan bod kwamen tijdens het Energie Renovatie Congres van Bouwunie in Westerlo.

De Vlaamse regering en meer specifiek de ministers Annemie Turtelboom (Energie), Joke Schauvliege (Omgeving) en Liesbeth Homans (Wonen) zijn bezig met de concrete invulling van het Renovatiepact. Er is sprake van de introductie van een woningpas en een daaraan gekoppeld stappenplan om woningen energiezuiniger te maken. De vraag of en wanneer men moet kiezen voor slopen en heropbouwen of toch renoveren is van groot belang. In ons land staan 2,7 miljoen wooneenheden; 60% daarvan stond er al in 1970 toen een goede isolatie en een laag energieverbruik niet onmiddellijk prioritair waren.

Vier criteria

In het project Renofase van het WTCB ligt de focus op een stappenplan voor kwaliteitsvolle energetische renovatie waarbij na toepassing van dit plan een antwoord kan gegeven worden op de vraag: is renovatie relevant of wordt beter gekozen om te slopen' Verschillende criteria helpen bij deze beslissing: bouwtechnische, milieu-economische en sociaal-culturele criteria.

Bij de bouwtechnische criteria wordt naar de technische toestand gekeken. Is de toestand nog kwaliteitsvol' Hoe staat het met de stabiliteit' Is er vochtschade' Is enig comfort zoals elektriciteit, verwarming, verlichting, ' al voorzien' Een tweede stap is de milieu-evaluatie. Kan voldoende energie bespaard worden' Wat met bouwknopen en de oriëntatie van het gebouw' Bij een derde beoordeling worden de economische criteria onder de loep genomen en geeft de kostprijs de doorslag. Hier moet ook rekening gehouden worden met premies, de hoogte van de btw en de sloopkost. De laatste stap is de sociaal-culturele standaard: heeft de woning sociaal-culturele waarde' Is het erfgoed' Wat schrijven de stedenbouwkundige voorschriften voor'

'De afweging om te slopen en herop te bouwen of toch te renoveren zal per geval moeten bekeken worden. Het stappenplan met de criteria is een hulpmiddel, maar de overweging gebeurt niet alleen rationeel', benadrukt Jeroen Vrijders van het WTCB.

'Het is belangrijk dat bij renovatie gekozen wordt voor de juiste maatregelen die een impact hebben op de energiezuinigheid van een woning', zegt Luc Dedeyne, energieconsulent van Bouwunie en architect.

Investeringen

Hij bewijst dit met een voorbeeld waarbij een bestaande woning met een initieel E-peil van E216 na renovatie gebracht wordt naar een E-peil van E56. Met andere energiezuinige maatregelen en een kostprijs die 6.000 ' hoger ligt, kon het E-peil naar E25 worden gebracht.

In een tweede voorbeeld, waarbij een woning van 2006 van E100 naar E60 wordt gebracht, berekende Luc Dedeyne dat hiermee een investering van 14.430 ' gepaard gaat. Om het E-peil van deze woning te verlagen, worden vraaggestuurde ventilatie, hybride verwarming en een pv-installatie aan de woning toegevoegd. De terugverdientijd bedraagt 28 jaar.

Energieconsulente Mieke Bonnarens van Bouwunie geeft enkele inspirerende ideeën hoe aannemers de komende jaren er mee voor kunnen zorgen dat bestaande woningen energiezuiniger worden. Heel wat eigenaars zien er tegenop om energetisch te renoveren: mensen 'ontzorgen' is de boodschap door de drempel naar renovatie te verlagen en een deel van het werk uit handen te nemen, zoals het invullen van de premieaanvragen, het regelen van een afvalcontainer, ' De klant moet zicht hebben op het eindproduct en de nadruk moet worden gelegd op de korte tijd dat een energetische renovatie duurt en de beperkte hinder die hij daarvan zal ondervinden.

Collectieve renovatie gebeurt steeds vaker. In heel wat regio's wordt via plaatselijke initiatieven, vaak op wijkniveau, gestimuleerd om woningen van dakisolatie te voorzien, gevels te isoleren, ' Vaak krijgen deze initiatieven ook steun van de gemeentelijke overheid door tijdelijke premies. Mensen zullen ook sneller de renovatiestap zetten bij speciale momenten in hun leven, zoals bij de geboorte van een kind of wanneer zoon of dochter naar de middelbare school gaat en voortaan zal studeren op een eigen kamer.

Renovatiedebat

Vijf aannemers uit verschillende disciplines van de bouw- en elektrosector gingen tijdens het Energie Renovatie Congres in debat over energetische renovaties. 'Heel wat woningen in ons land worden gerenoveerd, maar kunnen eigenlijk beter gesloopt worden. Helaas is het echter niet voor iedereen haalbaar om een nieuwe woning te bouwen', zegt Bart De Malsche van bouwbedrijf Qubo.

Wie renoveert, kan dat in stappen doen en dat is een grote plus voor verbouwers, wordt benadrukt tijdens het debat. Hierdoor wordt verbouwen een optie die aanzien wordt als meer betaalbaar voor heel wat mensen.

'Dankzij premies en een lagere btw is het interessant voor verbouwers om een vakman in te schakelen', benadrukt Sven Verhoeven van Isolatie Verhoeven.

Bouwbedrijven houden er nu al rekening mee dat huizen bij renovatie 'future proof' zijn: indien er plaats is voor dikkere isolatie wordt deze nu al geplaatst, ook drievoudig glas wordt de klant gepresenteerd. 'Het is belangrijk om samen met de klant in de toekomst te kijken', vindt Bart Baeten van bouwbedrijf Baeten-Van Es.

Ook technieken kunnen een belangrijke rol spelen bij energetische renovaties. 'Domotica wordt niet alleen gebruikt om het comfort te verhogen, maar ook om energie te besparen. Het is de taak van de installateur om de beste energiezuinige opties aan de klant voor te stellen en ook te ontwikkelen' zegt Pieter Feys van Domica.

Energie is een belangrijk aandachtspunt, want de aannemers die deelnamen aan het debat zijn ervan overtuigd dat de waarde van een woning steeds vaker mee bepaald zal worden door de energetische waarde. De firma Beneens bouwt niet alleen energiezuinige appartementen, ook haar bedrijfsgebouw en bedrijfsvoering ademen energiezuinigheid uit. 'Energieneutraal is een droombeeld, maar moet het doel worden. Er is dus heel wat werk aan de winkel', besluit Joeri Beneens.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels