Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

In het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port zal binnen de vier jaar via een pijpleiding waterstof worden getransporteerd over de landsgrens. Gasunie, Fluxys en de haven gaan samenwerken om de Nederlandse en Belgische waterstofnetwerken in het havengebied met elkaar te verbinden.

Gasunie en Fluxys werken aan de ontwikkeling van een landelijk waterstofnetwerk, respectievelijk in Nederland en België. Beide netwerken worden in het havengebied op de Nederlands-Belgische grens aan elkaar gekoppeld. De verbinding zal de bedrijven in het 60 km lange havengebied van waterstof voorzien, van Vlissingen en Terneuzen in Nederland tot in Gent in België. 

Open toegang

In nauwe samenwerking met de industrie zijn Fluxys en Gasunie aan beide zijden van de grens de aanleg van een waterstofnet met open toegang aan het voorbereiden. Alle bedrijven kunnen op de infrastructuur aansluiten. De bedoeling is om de netwerken in 2026 operationeel te hebben en ze dan op de grens aan elkaar te koppelen. Dankzij die koppeling wordt één van de eerste grensoverschrijdende netten voor waterstof met open toegang in Europa gerealiseerd. 
 
De aansluiting tussen beide waterstofnetten komt in het Nederlandse Sas van Gent en het Belgische Zelzate, waar vandaag al aardgas tussen beide landen stroomt. De leidingen voor het waterstofnetwerk komen hoofdzakelijk in bestaande leidingstroken te liggen zodat de impact op de omgeving tot een minimum beperkt blijft.
 
 
De grensoverschrijdende verbinding draagt door zijn schaaleffect in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van de hele waterstofwaardeketen in het havengebied, de heroriëntatie naar een groene economie en de verankering en uitbreiding van werkgelegenheid. Dankzij de koppeling komt er voor groene en koolstofarme waterstof in het volledige havengebied immers een open markt tot stand die aanbieders en afnemers in een robuust geheel met elkaar verbindt. De aansluiting van de havenregio op de landelijke waterstofinfrastructuur in Nederland en België geeft bedrijven ook toegang tot een groot achterland, andere industrieclusters en havens in Europa.

Waterstofknooppunt

Het grensoverschrijdende industriecluster in North Sea Port is de grootste waterstofhub van de Benelux. Jaarlijks wordt er door bedrijven 580.000 ton waterstof geproduceerd en geconsumeerd. Deze vraag naar waterstof in he havengebied zal volgens de verwachtingen tegen 2050 verdubbelen en wordt tegen die tijd volledig verduurzaamd. 
 
Het grensoverschrijdende netwerk brengt vraag en aanbod op grote schaal samen. North Sea Port is goed gelegen om een internationale knooppuntfunctie met ruime internationale uitstraling te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de ambities en investeringen van Europa, Nederland, België en Vlaanderen in de energie- en klimaattransitie en om in 2050 klimaatneutraal te zijn.
 
“Deze nieuwe grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur is voor bijkomende duurzame, circulaire industrie een extra troef om zich in het havengebied te komen vestigen. Tal van projecten rond waterstofproductie en -opslag zijn in uitvoering of staan op stapel. De koppeling van twee landelijke netwerken in het havengebied sluit aan bij onze ambitie om als haven uit te groeien tot een waterstofhub op Europese schaal”, aldus Daan Schalck, CEO vanNorth Sea Port.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Het Brusselse Gewest gaf zopas een bouwvergunning aan Belfius Insurance voor de grondige renovatie en transformatie van het Pacheco-gebouw. Het iconische gebouw op de hoek van de Pachecolaan en de Kruidtuinlaan in Brussel, dat oorspronkelijk[…]

29/09/2022 | RenovatieHerbestemming
Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Meer artikels