Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Flowsand moet water opvangen

Gerelateerde onderwerpen :

Flowsand moet water opvangen

Aquaflow heeft Flowsand ontwikkeld. Dankzij dit bestratingszand kan er in versteend straatwerk meer neerslag wegzakken. Zo wordt onder meer de riolering ontlast. Flowsand is een regulier brekerzand dat voorzien is van een hightech wateradditief. Het werd ontwikkeld om op een vrij natuurlijke wijze meer water in de bodem te krijgen.

“De doorlatendheid van klassiek straatwerk wordt daarmee met factor drie verhoogd. Dankzij dit zand zakt er tot 300% meer water door dicht straatwerk. Op jaarbasis zal hierdoor 50 tot 75% van de neerslag van straat niet afstromen”, zegt Ad De Groot van Aquaflow. Op jaarbasis betekent dit alvast dat heel veel water niet geborgen, getransporteerd, verpompt en gezuiverd hoeft te worden. “Zo wordt het rioleringsstelsel wat ontlast en tegelijkertijd het waterpeil op peil gehouden. Het is dus belangrijk om ook de neerslag op te vangen van de kleine buien. Door alle aandacht voor stortbuien, verwachten de meeste mensen niet dat 80% à 90% van het jaarlijks neerslagvolume juist in die kleine buien zit,” zegt Ad De Groot.

Volgens Ad De Groot komt het project geen moment te vroeg. “Door verdere verstening van bewoond gebied infiltreert er steeds minder water de bodem in. Het grootste deel van de neerslag stroomt vlot naar de riolering. Dit leidt tot een daling van de grondwaterstand met onder andere verdroging, verzilting en verzakkingen als gevolg. Om minder neerslag te laten afstromen moet de sponswerking van de stad verbeterd worden. Zo blijft de lichte neerslag waar het valt.” Flowsand is in Nederland geïntroduceerd. Het eerste project is uitgevoerd in Den Bosch.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels