Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Floraliënhal Gent wordt in oude glorie hersteld

Floraliënhal Gent wordt in oude glorie hersteld

Foto’s: Team Vlaams Bouwmeester / Michiel De Cleene.

Midden in het Citadelpark, het grootste stadspark van Gent, ligt het Internationaal Congrescentrum (ICC). Het park is erkend als beschermd landschap. Gent ICC maakt deel uit van een grote gebouwencluster, die ook de velodroom ’t Kuipke en het Stedelijk Museum voor Actuele Kunsten (S.M.A.K.) herbergt.

De drie gebouwen grenzen met hun achterzijde aan de indrukwekkende Floraliënhal. Die werd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1913 gebouwd als een gigantisch Eeuwfeestpaleis op de plaats waar voorheen een oud fort stond. De Floraliënhal was de allereerste MICE-infrastructuur (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) van ons land: in 1913 kwamen bezoekers uit de hele wereld naar congressen en conferenties op de Wereldtentoonstelling.

In de loop der jaren werden aan het complex heel wat aanpassingen doorgevoerd. Vandaag zijn het S.M.A.K., het ICC, ’t Kuipke en de Floraliënhal ruimtelijk en functioneel van elkaar gescheiden, waardoor deze laatste ook zijn iconische gehalte en magneetfunctie verloor. Met dit project wil men de hal weer zichtbaar en toegankelijk maken voor de congresgangers van Gent ICC evenals voor de bezoekers van het park, ’t Kuipke, het S.M.A.K., het nabijgelegen Museum voor Schone Kunsten (MSK) en voor de geïnteresseerde toerist. Dit project wil de Floraliënhal in zijn oude glorie herstellen en de onschatbare erfgoedwaarde ervan opnieuw centraal stellen. Zo wordt de hal opnieuw het kloppende hart van het congrescentrum, het park en de buurt en creëert men voor het bestaande Gent ICC het nieuwe merk ‘Gent ICC in de Citadelsite’.

Ambities

Het project past in het door de stad Gent in 2013 opgemaakte ‘Vernieuwingsplan Citadelpark Gent’, dat tot doel heeft de Citadelsite in zijn geheel op te waarderen. Deze ontwerpgrammatica voorziet onder meer de heraanleg van het museumplein, het autovrij maken van de omgeving en het verbeteren van de bereikbaarheid door de aanleg van een tramlijn. De ambities van het project zijn:

De footprint verkleinen door inbreiding: de huidige Casino- en Banketzaal wordt afgebroken en op de kop van de Floraliënhal worden twee nieuwe multifunctionele zalen gebouwd. De vrijgekomen ruimte wordt een park.

De Floraliënhal omvormen tot een voor ‘Gent ICC in de Citadelsite’ inzetbare ruimte, voor plenaire momenten of break-out-sessies op maat. De hal moet ook inzetbaar zijn voor initiatieven van de andere actoren in de gebouwencluster, het park, de buurt en de stad. Het contact met het park en de omliggende gebouwen dient geïntensifeerd door de gevels zo transparant mogelijk te maken.

Van Gent ICC een transparante, duurzame en state-of-the-art MICE-locatie maken. Gent zoekt naar intelligente synergieën om de bestaande ruimtes te herwaarderen op het vlak van aankleding, technische uitrusting, hedendaagse normering en energetische prestatie, waarbij een substantiële verbetering van de bezoekerservaring centraal staat. Gent ICC wil zijn bezoekers ontvangen in een ontmoetingsruimte met meer daglicht, binding met de erfgoedomgeving (natuur en gebouw), een verbeterd thermisch en akoestisch comfort en een duidelijkere circulatie. Het nieuwe merk ‘Gent ICC in de Citadelsite’ moet ervaren worden in de beleving van de locatie.

De opdracht bestaat uit vaste en voorwaardelijke delen. De vaste delen van de opgave zijn: de opmaak van een masterplan, het doorvoeren (in twee fasen) van de interne reorganisaties/renovaties in het bestaande ICC, de inrichting van twee gestapelde multifunctionele zalen in de Casinokop van de Floraliënhal, de afbraak van de Azaleahal en de tussenschakel, de bouw van het nieuwe ingangsvolume en de reorganisatie van de break-outs in het ICC.

De voorwaardelijke delen van de opgave zijn: de aanleg van een nieuwe logistieke corridor in het park, de interne verhuizing van cateringvoorzieningen naar de zijde van de nieuwe logistieke corridor, de renovatie van de Floraliënhal en het bouwen van een nieuw, ondergronds logistiek niveau in de middenbeuk van de Floraliënhal.

Indien de voorwaardelijke delen van de opgave uitgevoerd worden door derden kan de opdrachtgever een supervisieopdracht toekennen aan de masterplanner. Deze supervisieopdracht behoort dus eveneens tot het voorwaardelijke deel van de opgave. De uitvoering van elk voorwaardelijk deel is afhankelijk van een afzonderlijke beslissing van de opdrachtgever.

De opdrachtgever is enkel gebonden door het vaste gedeelte van de opdracht. Hij kan de opdracht te allen tijde stopzetten en/of de voorwaardelijke gedeelten van de opdracht geheel dan wel gedeeltelijk aan derden gunnen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is. Indien de opdrachtgever de opdracht vroegtijdig stopzet, zullen enkel de erelonen voor de gepresteerde delen van de ontwerpopdracht verschuldigd zijn.

In de fase Open Oproep zal aan de ontwerpers gevraagd worden om per vervolgopdracht een reflectie te geven op de beschikbare haalbaarheidsstudie, aangevuld met referentiebeelden om aan te geven hoe een verdere uitwerking er zou kunnen uitzien. Voor de vervolgopdracht van de inrichting van de multifunctionele zalen in de casinokop wordt een schetsontwerp gevraagd (grondplannen en typesnedes), aangevuld met enkele 3D-sfeerschetsen en een elementenraming. Tot slot wil de opdrachtgever een nota ontvangen over het concept van de duurzame aanpak, de kostenbeheersing en een plan van aanpak voor het werkproces.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Glabbeek verbouwt kerk tot woongebouw

Glabbeek verbouwt kerk tot woongebouw

Het gemeentebestuur en de kerkfabriek van het Vlaams-Brabantse Glabbeek willen hun dorpskerk omvormen tot een woongebouw. De jonge architect Christophe Strouwen uit de deelgemeente Bunsbeek werd aangesteld als ontwerper voor deze architecturale[…]

27/10/2020 | ProjectenArchitecten
Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Lichtkoepels maken architecturaal kunstwerk van Antwerps museumdak

Lichtkoepels maken architecturaal kunstwerk van Antwerps museumdak

Meer artikels