Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

(Fiscal) Winter is coming

Gerelateerde onderwerpen :

,
(Fiscal) Winter is coming

© Olivier Le Moal

Eind december van vorig jaar trok minister van Financiën Vincent Van Peteghem een streep door de forfaitaire voordelen van alle aard voor elektriciteit en verwarming. Dat betekent ook een dikke streep door de rekening van vele bedrijfsleiders. Al blijft er een uitzondering bestaan…

 

Forfaitaire waardering voordelen van alle aard
 
Indien je als werknemer of bedrijfsleider een voordeel van alle aard ontvangt van een werkgever of een vennootschap, wordt dit voordeel in principe gewaardeerd (en belast) aan de werkelijke waarde.

In bepaalde gevallen is de werkelijke waarde evenwel moeilijk te begroten, en voorziet de wetgever in een forfaitaire waarde. Denk bijvoorbeeld aan de voordelen van alle aard voor personenwagens, gratis woonst of huispersoneel.

Ook de voordelen van alle aard voor verwarming en elektriciteit worden al jaren forfaitair gewaardeerd, namelijk:

 

Bedragen 2022

Verwarming

Elektriciteit

Bedrijfsleiders

2.130 €

1.060 €

Werknemers

960 €

480 €

 

 

 

 

Slimme zet van Luminus


Afgelopen zomer lanceerde Luminus een aanbod waarbij werknemers hun elektriciteitsfactuur konden opnemen in een zogenaamd cafetariaplan. De werkgever zou de volledige elektriciteitsfactuur van de werknemer betalen, terwijl de werknemer slechts belast zou worden op het forfaitair voordeel van 480 €  (inkomstenjaar 2022). Zeker interessant in tijden van stijgende energieprijzen…

Tegenzet 
 
De minister van Financiën was hiermee allerminst opgezet en stelde eind december paal en perk aan dit lumineus idee. Met ingang van 1 januari 2022 kan een werknemer enkel genieten van de forfaitaire waardering van de voordelen voor de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit indien de werkgever ook de woning zelf ter beschikking stelt aan de werknemer.

Hiermee ziet niet alleen Luminus haar marketingstrategie in duigen vallen, maar worden ook talloze bedrijfsleiders koud gepakt. Vele bedrijfsleiders hebben hun woning immers in privé-eigendom, maar hebben daarin of daarlangs ook een bureelruimte, praktijkruimte, winkel of atelier ingericht die verhuurd wordt aan de vennootschap.

In dat geval wordt er vaak gekozen om de energiekosten van de volledige woning (inclusief het beroepsgedeelte) te laten betalen door de vennootschap. Voor het gedeelte van de energiekosten die betrekking hebben op de privéruimtes wordt het forfaitair voordeel aangerekend.

Door de wetswijziging kunnen die bedrijfsleiders niet langer genieten van de forfaitaire waardering. Zij zullen voortaan belast worden op  de werkelijke waarde van het genoten voordeel.

Hoe die berekend moet worden, is minder duidelijk. Op basis van oppervlakte privé vs. beroepsruimte? Met afzonderlijke elektriciteitsmeters? Wat met het opladen van een elektrische auto? En ga zo maar door.

Het lijdt geen twijfel dat dit aanleiding zal geven tot oeverloze discussies met de fiscus.
 
Pieter Van de Sijpe
fiscaal jurist & vennoot
www.fineko.be
powered by Piagroup

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Door de hoge inflatie verwachten twee op de drie Vlaamse steden en gemeenten dat ze zullen moeten ingrijpen om tegen 2025 financieel in evenwicht te blijven. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)[…]

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Nog steeds wanbetaling voor één op de tien facturen

Nog steeds wanbetaling voor één op de tien facturen

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Meer artikels