Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Filip Verkest opnieuw Bouwunie-voorzitter

Gerelateerde onderwerpen :

Filip Verkest opnieuw Bouwunie-voorzitter

Filip Verkest is door de algemene vergadering opnieuw verkozen als nationaal voorzitter van Bouwunie voor de komende vier jaar. Filip Verkest (56) staat sinds 2012 aan het roer van Bouwunie en is zaakvoerder van bouwonderneming Verkest uit Wingene. Tijdens de komende vier jaar staan volgende aandachtspunten centraal: een effectieve aanpak van de deloyale concurrentie in de bouwsector, een aanbestedingsmarkt voor overheidsopdrachten die ten volle toegankelijk is voor de Vlaamse bouwkmo en innovatie in kmo-bouwbedrijven.

Deloyale concurrentie is in de bouwsector al jaren een bijzonder netelige kwestie. Concurrentie van zwartwerkers, bijklussers maar vooral ook van de vele buitenlanders die in Vlaanderen actief zijn als zelfstandige of in onderaanneming en deze werken vaak op oneerlijke wijze uitvoeren wordt door de bouwkmo's aanzien als één van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan. Deloyale, oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven is dan ook de komende jaren het grootste aandachtspunt voor Bouwunie-voorzitter Filip Verkest.

'Heel wat politici hebben in het verleden tal van initiatieven en maatregelen aangekondigd, maar de administratieve molen maalt langzaam. Het allerbelangrijkste is dat op korte termijn de loonkost in ons land op korte termijn daalt o.m. door de tax shift. Ook de loonkost van buitenlandse werkkrachten moet aangepast worden aan die van ons. Op die manier is er een gelijk speelveld en kan een Vlaams bouwbedrijf de concurrentie aan met buitenlandse bouwbedrijven die hier op een legale manier werken. Op langere termijn is een harmonisatie van de sociale zekerheids- en de fiscale stelsels van alle Europese lidstaten een noodzaak. Tegelijkertijd moeten er ook strengere controles zijn en moet strenger opgetreden worden tegen buitenlandse bedrijven die de regelgeving niet naleven en zich bezondigen aan sociale dumping en sociale fraude', aldus Verkest.

Overheidsopdrachten zijn een tweede belangrijk aandachtspunt voor de Bouwunie-voorzitter. De toekomst van Vlaamse bouwkmo's wordt gehypothekeerd door schaalvergroting van overheidsopdrachten. Er is een tendens bij de overheid om nieuwe opdrachten samen te brengen in clusters, waardoor deze niet meer toegankelijk zijn voor kmo-bouwbedrijven. Te grote aanbestedingen en onrealistische eisen houden kleine en middelgrote ondernemingen weg van een belangrijk deel van de bouwmarkt.

De toekomst van Vlaamse bouwkmo's wordt gehypothekeerd door schaalvergroting van overheidsopdrachten.

“In het beste geval kunnen zij, maar dan gedwongen in een onderaannemersrol, een deel van de werken uitvoeren waarbij ze dan nog vaak in concurrentie komen met buitenlandse bedrijven. Er moet blijvend geijverd worden voor een aanbestedingsmarkt die ten volle toegankelijk is voor bouwkmo's', stelt Filip Verkest.

De bouwsector ondergaat de jongste jaren heel wat veranderingen: nieuwe energieprestatie-eisen, de elektronische aanwezigheidsregistratie, nieuwe materialen, enz. Bouwkmo's moeten zich continu aanpassen aan deze evoluties. Een bedrijf leiden, betekent inspelen op veranderende situaties, zich aanpassen en herbronnen waar nodig.

'De bouwsector moet blijvend aandacht hebben voor innovatie, zowel in productie als in werfvoorbereiding en werfopvolging, planning, administratie, '; met andere woorden, in alle belangrijke aspecten van het ondernemen. Dit is erg belangrijk om de toekomst van onze bouwbedrijven veilig te stellen', besluit Filip Verkest.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels