Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Fietstoets voor steden'

Het gebeurt regelmatig dat bij de (her)aanleg van een weg of het publieke domein of bij de realisatie van nieuwe woonprojecten blijkt dat niet of onvoldoende rekening werd gehouden met de fiets. Daarom wil de oppositiepartij Groen in Leuven een fietstoets invoeren. Bij belangrijke beslissingen moet dan steeds worden gekeken of ze voldoende bevorderlijk zijn voor fietsstad Leuven.

Een fietsnetwerk hangt af van de kleinste schakels. Je kan een mooie fietsroute voorzien; maar als die ineens uitloopt op een weg waar geen fietsvoorzieningen zijn, is het effect weg. Als je (letterlijk) een hoge drempel over moet om ergens naartoe te fietsen, verzwakt dat het netwerk. Als men denkt vanuit een 'autoperspectief' bij het ontwerpen van de publieke ruimte en pas daarna gaat bekijken of en hoe men nog iets kan doen voor fietsers zijn de resultaten vaak ondermaats.

Wanneer bij de aanleg van een oversteekplaats niet voldoende ruimte wordt voorzien waar fietsers zich veilig kunnen opstellen, ontstaat een onveiligheidsgevoel en worden mensen ontmoedigd om de fiets te nemen. Verkeerde straatstenen op de verkeerde plaats in een winkelstraat zorgen voor conflicten tussen fietsers en voetgangers.

'In Leuven groeit stilaan de aandacht voor de fiets, maar we zijn er nog lang niet. Nog al te veel schakels in het fietsnetwerk zijn echt niet goed. Die moeten aangepakt worden. Daarnaast zou men bij nieuwe projecten systematisch moeten plannen en aanleggen vanuit een 'fietsperspectief'. Daarom stellen we voor dat Leuven een fietstoets invoert. Die zou worden opgelegd voor alle beslissingen die mogelijk een impact hebben op fietsers', stelt gemeenteraadslid Toon Toelen.

'We denken aan de heraanleg van straten of pleinen, maar ook aan grote bouwprojecten. Bij de planning en uitvoering kan dan systematisch gekeken worden naar de mogelijkheden om het fietsen te versterken: verlaagde drempels waar nodig, schuilmogelijkheden voor fietsers, een perfecte aansluiting op het fietsnetwerk, ' Men zou in de meeste gevallen moeten vertrekken van mobiliteitspatronen van fietsers en pas daarna de auto inpassen in de plannen. Nu gaat het meestal omgekeerd', besluit het raadslid.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over