Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Fema- en Feproma-receptie op Batibouw

Gerelateerde onderwerpen :

Fema- en Feproma-receptie op Batibouw

Bouwmaterialensector moet hecht samenwerken om uitdagingen het hoofd te bieden

De sector van de bouwmaterialenhandelaars en -producenten staat voor grote veranderingen. Het komt er dus op aan intens te blijven samenwerken om deze talrijke toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Dat beklemtoonden Fema-voorzitter André De Groote en Feproma-voorzitter Frank Van Zeebroeck op donderdag 26 februari in zaal Rotonde op Brussels Expo tijdens de traditionele Fema- en Feproma-receptie n.a.v. Batibouw.

'Hoewel de bouwwereld vaak wordt verweten conservatief te zijn, grijpen er heel wat veranderingen plaats: bijna-energieneutraliteit (ben), duurzame mobiliteit, uitdagende renovaties, stadsinbreiding, voetafdrukcalculatie, Europa, ' Hun impact noopt ons om wakker en creatief te zijn op een bouwmarkt in permanente beweging, waarin de handelaar verantwoordelijk blijft voor de distributie. Het Ufemat-congres in Valencia vorig jaar bevestigde voor velen onder ons de centrale adviesfunctie van de handelaar. Klanten komen, goed geïnformeerd via het internet, naar onze bedrijven voor degelijk en professioneel advies. Onze handel moet creatief omgaan met de uitdagingen van vandaag, zodat we permanent onze grenzen kunnen verleggen', verklaart André De Groote.

Hij stelt vast dat bouwmaterialenhandelaars vaak verrast zijn door de impact van onze overheid en Europa op de uitoefening van hun beroep. 'Als individuele handelaar vraag ik mij ook het nut af van vele projecten en verordeningen zoals DOP, CPR, footprintcalculatie, vervoer over de waterweg, watergebonden distributiecentra en nog veel meer. Als voorzitter van een federatie kan en mag ik ze echter niet negeren en moet ik jullie informeren over een steeds sneller veranderende omgeving', beseft hij.

Op sociaal vlak kondigt zich opnieuw een cao-jaar aan. 'Samen met onze partners de Confederatie Bouw en Bouwunie hebben we onze eisenbundel klaargemaakt. Vooreerst vragen we een correcte naleving van de regels inzake arbeidstijdorganisatie. Vooral in grote steden worden we geconfronteerd met concurrentie die zeven dagen op zeven open is en onbevreesd alle activiteiten uitvoert zonder enig toezicht of controle. Vaak worden er ook illegale en niet-gecertificeerde bouwmaterialen aangeboden tegen onklopbare prijzen. Ten tweede zijn leveringen op zaterdag in het specifieke regime voor de bouwmaterialenhandel niet toegestaan, maar ze zijn wel schering en inslag. In derde instantie willen we in het kader van duurzame mobiliteit ijveren voor het verruimen van onze opdracht van rijden voor eigen rekening tot 'het rijden voor derden'. En tot slot willen we via een werkgroep de verschillen in flexibiliteit en kostprijs bij het leveren van bouwmaterialen in kaart brengen. Samen met alle betrokkenen in het paritair comité willen we deze pijnpunten oplijsten om tot adequate oplossingen te komen', meldt de Fema-voorzitter.

'Gefundeerd optimisme steekt mensen aan. Draag dit optimisme uit het ganse jaar' Fema steunt zijn industriële partners in hun eis voor fiscale en andere stimuli om de nieuwbouw in ons land naar een hoger niveau te tillen. 'De nieuwbouw is een belangrijke motor voor de welvaart van ons land en verdient veel belangstelling van onze beleidsmensen. Hierbij moet aandacht geschonken worden aan het betaalbaar houden van duurzaam en gezond wonen', bezweert André De Groote.

Hij noemt de handel in bouwmaterialen een fascinerende wereld die een belangrijke schakel vormt bij het realiseren van duurzame en betaalbare dromen van duizenden gezinnen. '2014 was een goed jaar met een omzetstijging met ongeveer 3,5% en 2015 houdt ook die belofte in zich. Ik doe niet mee aan doemdenken. Gefundeerd optimisme steekt mensen aan. Draag dit optimisme uit het ganse jaar', vraagt hij zijn collega's.

Platform

Feproma-voorzitter Frank Van Zeebroeck benadrukt nogmaals dat zijn federatie een platform wil creëren om op een open en eerlijke manier met Fema-leden van gedachten te kunnen wisselen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Zo is het ook in de statuten verankerd.

'Men vraagt mij dikwijls waarom handelaars moeten kiezen voor Feproma-leden/fabrikanten. Als Fema-lid en handelaar heb je tenminste de garantie om bouwmaterialen te kopen die voldoen aan hoge kwaliteitseisen en die beantwoorden aan de wettelijke normeringen, reglementeringen en bepalingen die ons door de Belgische en de Europese overheid worden opgelegd. Dat kan niet altijd gezegd worden van producten die uit andere landen worden ingevoerd. Daarenboven kan je rekenen op commerciële en technische steun, opleidingen, logistieke oplossingen, investeringen in duurzame producten en systemen, innovaties, recyclageoplossingen, optimalisatie van de logistieke stromen, een maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid en nog vele andere elementen die Feproma-leden in het kader van hun dagelijkse activiteiten aanbieden en die heel dikwijls als vanzelfsprekend worden beschouwd', meldt hij.

Frank Van Zeebroeck beseft dat het afgelopen jaar moeilijk was voor vele producenten. 'De sterke daling van de nieuwbouw, het ontbreken van voldoende financiële stimuli vanuit de overheid en de erg weigerachtige houding van onze financiële kredietverstrekkers voor nieuwbouwprojecten hebben sterk hun stempel gedrukt op de industrie en handel van bouwmaterialen. 2014 werd gekenmerkt door een stijgend aantal bouwaanvragen, vooral omwille van de verlaging van het E-peil en een grote onzekerheid over de woonbonus voor 2015. De vraag blijft evenwel hoeveel van deze bouwaanvragen zullen gerealiseerd worden in 2015, hoewel deze groei laat hopen op een groter aantal uitvoeringen in 2015', oppert hij.

Hij merkt op dat 2014 vooral een groei kende in de appartementsbouw, terwijl de sector van de eengezinswoningen licht daalde. Renovatie deed het behoorlijk en ook de vooruitzichten voor 2015 blijken voorzichtig positief. Ook voor de komende jaren wordt uitgegaan van een lichte groei in de renovatiesector van woongebouwen.

'Optimisme is noodzakelijk, maar we mogen niet voorbijgaan aan de realiteit van de markt. Het bedrijfsklimaat in de bouw is in januari 2015 voort verslechterd en dat bij ondernemers is eerder negatief. Zowel voor woongebouwen als voor niet-woongebouwen ging het ondernemersklimaat voort achteruit. Woningen en het bouwvolume worden steeds kleiner. Januari was een zwakke maand voor de handel in bouwmaterialen en ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn eerder negatief. Ook 2015 wordt dus een jaar van hard werken, verstandige beslissingen nemen en samen met Fema en Feproma aan de kar trekken', blikt de Feproma-voorzitter vooruit.

Betaalbaar bouwen of renoveren blijft de kernboodschap. Dit jaar zetten de fabrikanten dan ook sterk in op het Renovatiepact, dat op 16 december 2014 officieel gelanceerd werd. Deze engagementsverklaring van 33 organisaties, waaronder ook BMP (Belgische Bouwmaterialen Producenten), wil 'een coherent actieplan uitwerken dat in een korte-, halflange- en langetermijnperspectief leidt tot een sterke verhoging van de renovatiegraad van ons Vlaamse woningpatrimonium en de energieprestatie ervan optimaliseert tot het bijna-energieneutrale niveau'. Door het sterk verouderde woningpark in ons land kunnen we de Europese doelstelling immers slechts bereiken door zwaar in te zetten op de renovatie van onze woningen. Bovendien moeten bouwheren, fabrikanten en handelaars de komende jaren veel meer aandacht besteden aan duurzamer bouwen, zonder het kostenplaatje voor de bouwheer uit het oog te verliezen. Betaalbaar bouwen of renoveren blijft immers de kernboodschap. Renovatiewerken zijn trouwens arbeidsintensief, zodat ze de tewerkstelling in België opkrikken.

'Onze Feproma-leden blijven zwaar investeren in de ontwikkeling van innovatieve systemen en oplossingen die een meerwaarde bieden voor de handel, de aannemer en de eindgebruiker. Samen met Fema willen we voort aan de weg bouwen naar een economisch herstel waarvan aannemers, handelaars en fabrikanten in de bouw beter worden. Feproma-leden moeten aandacht en respect hebben voor de vele uitdagingen waarmee de handel en de aannemerij de komende jaren zullen geconfronteerd worden. Op onze beurt vragen we de Fema-leden om respect en aandacht te hebben voor de vele inspanningen die onze fabrikanten in België elke dag opnieuw leveren om hen te steunen en te helpen. Respect voor elkaar, luisteren naar elkaars behoeften en wensen, open communicatie, een eerlijke dialoog en streven naar echte win-winsituaties behoren tot de belangrijkste aspecten in deze samenwerking, waarvoor Feproma zich zal blijven engageren', belooft Frank Van Zeebroeck.

Overnames

Barbara Leus, voorzitter van Fema-Jeugd, was afwezig. Haar toespraak werd voorgelezen door Sabina Sujew, exportmanager van de firma Fakro die Fema-Jeugd ontving in Polen. Ook zij wijst op de grote veranderingen in de markt. 'Grote overnames tonen aan dat het niet makkelijk is om zekerheid te hebben over het voortbestaan van firma's. Gaan we naar een markt met alleen maar grote spelers' Ik ben ervan overtuigd dat er plaats is voor beide. Dit maakt onze markt ook zo uniek tegenover onze buurlanden. We merken wel dat de prijzen onder druk komen te staan, zowel voor handelaars als voor leveranciers', rapporteert ze.

Fema-Jeugd bezocht het afgelopen jaar eveneens enkele interessante fabrieken. 'Zo werd een bezoek gebracht aan de cementfabriek van Holcim bij Obourg, waar de aanwezigen een spectaculaire 'tir' in de steengroeve mochten ervaren. Ludo Panis van Ebema nodigde als voorzitter van Rotary Genk de Fema-jongeren uit op een muzikale en culinaire happening, waarbij tot in de vroege uurtjes werd gedanst en plezier gemaakt. En i.s.m. Albintra werd een trip naar Fakro in Polen gemaakt, waar André Calicis en ikzelf de deelnemers een onvergetelijke tweedaagse hebben bezorgd. Met 22 leden uit Wallonië en Vlaanderen was Fema-Jeugd sterk vertegenwoordigd. We bedanken dan ook iedereen die ons met open armen ontvangen heeft en diegenen die reeds voorgesteld hebben om een bezoek te brengen aan hun fabriek', besluit Sabina Sujew. ' JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels