Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Fedustria vraagt crisispakket voor alle bedrijven

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Fedustria vraagt crisispakket voor alle bedrijven

Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, trekt na de invoering van de nieuwe lockdown aan de alarmbel en stelt dat er dringend nood aan een omvangrijk crisispakket voor alle bedrijven. Anders dreigt een economische catastrofe.

 

Met de beslissing van het Overlegcomité om een tweede lockdown in te stellen en als afgeleide daarvan het sluiten van alle niet-essentiële winkels, doet de federale regering De Croo I de economie opnieuw voor een groot deel op slot. Fedustria begrijpt dat het nodig is om drastisch in te grijpen om een ineenstorting van het zorgsysteem te voorkomen en de pandemie te bestrijden.
 
De beroepsorganisatie waardeert ook de inspanningen van de zorgsector in deze moeilijke periode. Daarom heeft men tijdens de eerste virusgolf er samen met de bedrijven alles aan gedaan om de verspreiding van de besmettingen tegen te gaan, en nog steeds, door verregaande maatregelen te nemen binnen de bedrijven uit de sector.
 
Fedustria dringt er echter op aan om de productiebedrijven draaiende te houden. De verplichte sluiting van de gespecialiseerde meubel-, keuken-, slaapcomfort- en interieurwinkels zal een enorm negatieve weerslag hebben op de producenten die actief zijn in de textiel-, hout- en meubelsector. “Wij vragen daarom dat de steunmaatregelen die gelden voor andere getroffen sectoren worden uitgebreid naar álle sectoren, inclusief de textiel-, hout- en meubelsector”, zegt Fa Quix, de directeur-generaal van Fedustria.

Arbeidsinspecties

Net zoals de winkels, zijn de productiebedrijven tijdens de eerste lockdown verplicht geworden om coronaveilig te werken en de werkvloer zodanig te organiseren dat de vereiste fysieke afstand tussen de werknemers kon gerespecteerd worden. Dit wordt in de praktijk intussen overal toegepast, zonder kosten en moeite te sparen.
 
“De vele arbeidsinspecties die bij de textiel-, hout- en meubelbedrijven hebben plaatsgevonden, hebben dit bevestigd. Nu de bedrijven en winkels al deze inspanningen hebben geleverd, en bewijzen dat ze werken, dreigen ze opnieuw zonder werk te vallen. Daarom moeten alle winkels zo spoedig mogelijk terug open, en dat kan perfect coronaveilig”, stelt Fa Quix.

Productieketen bedreigd

Door de sluiting van de gespecialiseerde meubel-, keuken-, slaapcomfort- en interieurwinkels komt volgens Fedustria immers het business model van de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie in gevaar. Volledige bedrijven of minstens productieafdelingen zullen binnen afzienbare tijd opnieuw moeten sluiten omdat de verkoop in de winkels stilvalt.
 
Fedustria schuift ook een aantal prioriteiten naar voor ter ondersteuning van álle bedrijven op korte termijn. Zo vraagt ze dat de crisismaatregelen worden bestendigd tot midden 2021. De beroepsorganisatie verwijst in eerste instantie naar de algemene toepassing voor arbeiders en bedienden van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona, en dit opnieuw zonder preliminaire voorwaarden.
 
Daarnaast moet volgens Fedustria het Bankenplan worden geoptimaliseerd zodat alle bedrijfskredieten staatsgarantie kunnen krijgen tot zolang dat nodig is om deze crisisperiode te overbruggen. “Net zoals in Frankrijk moet er vanaf de eerste euro een staatsgarantie komen voor alle bedrijven. Daarnaast zullen bijkomende, soepele overbruggingskredieten door de banken moeten worden toegestaan. Ook op het vlak van de kredietverzekering is het absoluut nodig dat de verzekeringsmaatschappijen hun kredietlijnen op het peil houden zoals dat gangbaar was vóór de pandemie”, zegt Fa Quix.

Belastingen

Om de liquiditeitspositie van de bedrijven maximaal op peil te houden, vindt Fedustria het tevens absoluut noodzakelijk dat een aantal belastingen en bijdragen aan de overheid uitstel en spreiding van betaling krijgen over een voldoende lange periode (bijvoorbeeld 24 maanden) en dit zonder boetes of nalatigheidsintresten. Fa Quix denkt dan onder meer aan btw, sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, en onroerende voorheffing.
 
Fedustria vraagt ook dat de binnengrenzen van de EU volledig worden opengehouden voor zowel goederentransport als personenverkeer. “Anders wordt de export nog eens extra gehinderd, naast de lockdown in verschillende landen. Van de aangekondigde 750 miljard € van het Europese Herstelfonds moet een volwaardig deel naar de Belgische industrie gaan”, stelt Quix.

Relanceplan

Ten slotte pleit Fedustria voor een verhoging van de overheidsinvesteringen als motor van de economie: van 2,5% naar 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp). De beroepsvereniging vraagt ook dat privé-investeringen worden aangemoedigd via verhoogde afschrijvingen.
 
“Daarvoor zijn diverse formules mogelijk, zoals een verdubbeling van de percentages, het tijdelijk herinvoeren van degressieve afschrijvingen, enz. Ook de innovatie-inspanningen van de bedrijven moeten extra worden aangemoedigd, door hogere steunpercentages voor onderzoek en ontwikkeling en dit zowel voor individuele als collectieve innovatieprojecten”, aldus Fa Quix.
 
“Als de overheid niet snel een nieuw omvangrijk crisispakket aan steunmaatregelen voor alle bedrijven voorstelt, dreigen we geconfronteerd te worden met een enorme faillissementengolf en jobverlies. Onze bedrijven moeten absoluut kunnen blijven draaien. Bovendien is een stevig relanceplan nodig. Met het oog op het in stand houden van onze sociale zekerheid en onze welvaart, is een economisch draagvlak immers absoluut onontbeerlijk”, besluit de directeur-generaal van Fedustria.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels