Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Fediex viert 75ste verjaardag

Gerelateerde onderwerpen :

Fediex viert 75ste verjaardag

De groeve van Sagrex in Quenast.

Het verbond van de ontginnings- en veredelingsindustrie Fediex viert dit jaar zijn 75ste verjaardag.  De vereniging beschouwt dit feestjaar als een goede gelegenheid om de verschillende facetten van haar sector in de kijker te plaatsen. Deze sector speelt immers een belangrijke rol in ons dagelijkse leven, onder meer in de bouwsector, de glasindustrie en de waterzuivering.

Fediex is het verbond van bedrijven die actief zijn in de ontginning en de veredeling van onbrandbare gesteenten. De organisatie verenigt kleine en grote ondernemingen die actief zijn in de productie van granulaten (kalksteen, harde gesteenten, alluviale gesteenten, zee-afzettingen, zand), kalk, dolomiet, siergesteente, …. België telt bijna tweehonderd actieve ontginningssites die slechts 0,1% van het Belgische territorium bestrijken. Momenteel vertegenwoordigt Fediex meer dan 85% van de ontginningstonnage van ons land.

De Belgische ondergrond, die al eeuwenlang wordt uitgebaat, heeft een uitstekende reputatie. Door de aanwezigheid van kwaliteitsgesteenten konden leiders van de Belgische ontginnings- en veredelingsindustrie zoals Sibelco, Lhoist en Carmeuse zich op internationaal niveau onderscheiden en zorgen ze samen voor een stevige economische groei. De hele sector is in België (kalk en ontginning inbegrepen) goed voor een jaarlijkse omzet van meer dan 720 miljoen €.

Daarnaast zorgt de sector in ons land voor zo’n 4.000 directe jobs en iets meer dan 8.000 indirecte jobs met zeer gevarieerde profielen zoals ingenieurs, chef-mijnbouwers,  laboranten, elektromecaniciens, boorders, mijnwerkers, steenhouwers, bestuurders van hydraulische graafmachines, bedieners van breekmolens, enz.  “De industrie is een onmisbare schakel voor de goede werking van de economische activiteit van ons land, want ze is essentieel voor talrijke andere sectoren zoals de glas- en de bouwsector, de chemische industrie, de staalnijverheid of de behandeling van water en gassen”, zegt Jean Marbehant, voorzitter van Fediex.

Het voortbestaan van de sector is belangrijk, maar de ontwikkeling gebeurt niet tegen elke prijs. In die geest heeft de industrie verschillende partnerschappen gelanceerd met een aantal spelers die dagelijks betrokken zijn bij haar activiteiten, onder meer op het gebied van transport, landbouw,  watergebruik, biodiversiteit enz.  Zo heeft het charter ‘Groeves en Biodiversiteit’ geleid tot het project ‘Life in quarries’ dat het mogelijk maakt om actieplannen gericht op biodiversiteit uit te werken en toe te passen in bijna dertig groevesites in Wallonië.

Drinkwater

De industrie valoriseert momenteel 10 miljoen m³ water per jaar als drinkwater (wat overeenkomt met het waterverbruik van 100.000 gezinnen), hetzij 27% van het bemalingswater (het infiltratiewater in de groeven) dat wordt afgevoerd op verschillende sites in de regio van Doornik en in Henegouwen. “Momenteel zijn belangrijke watervalorisatieprojecten aan de gang om meer dan 12 miljoen m³ extra water drinkbaar te maken”, meldt Michel Calozet, gedelegeerd bestuurder van Fediex.

Inzake transport zagen nieuwe initiatieven het daglicht, zoals de oprichting van een eerste station om de achteruitkijkspiegels van de vrachtwagens af te stellen op de site van CCB in Gaurain-Ramecroix. Met deze actie worden de weggebruikers gesensibiliseerd, waardoor het aantal ongevallen drastisch vermindert.

De sector is een belangrijke industriële speler die ook op ons dagelijks leven een vaak te weinig bekende impact heeft. De minerale materialen van de ontginningsindustrie dienen immers voor de vervaardiging van honderden producten die een rol spelen in ontelbare aspecten van ons bestaan. Zo verbruikt elke Belg bijvoorbeeld jaarlijks 6,4 ton steen, vooral in de producten voor dagelijks gebruik.

Kalksteen wordt gebruikt voor de productie van beton, cement, suikerwaren, tandpasta, poedermelk en glas. Kalk wordt gebruikt in de staalindustrie, de chemische en farmaceutische industrie, in de bouw, in de landbouw, voor de behandeling van water en gassen, enz. Zandsteen en porfier worden gebruikt in bitumineuze wegbedekkingen, voor start- en landingsbanen of als ballast voor spoorwegen. Zand wordt ingezet bij de fabricage van ruiten en spiegels, hol glas (flessen, bekers), kristal, optisch glas, enz. Siersteen wordt aangewend in verschillende realisaties van het architecturaal merkwaardig patrimonium, zoals monumenten en musea.

Seminaries

Op het programma van de feestelijkheden van dit jaar staan onder andere drie seminaries over belangrijke thema’s voor de ontginnings- en veredelingssector. Op 21 april is er een seminarie in de groeve van CCB in Gaurain-Ramecroix (Doornik)  met als titel ‘Geavanceerde technieken ten dienste van het milieu en de omgeving’.

Een tweede seminarie heeft plaats op 23 juni in de groeve van de Warche (Nelles Frères) in Bévercé (Malmédy) en behandelt het thema ‘Natuur en biodiversiteit’. Op 11 oktober wordt bij SCR-Sibelco in Mol gesproken over de minerale industrie en haar producten. Het jubileumjaar wordt eind november afgesloten met een gala-avond.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

Wie wint de volgende Belgian Construction Award?

Wie wint de volgende Belgian Construction Award?

Steeds meer bouwbedrijven wijken af van de collectieve bouwvakantie

Steeds meer bouwbedrijven wijken af van de collectieve bouwvakantie

WTCB, Constructiv en FeMa bundelen de krachten

WTCB, Constructiv en FeMa bundelen de krachten

Meer artikels