Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Federale Verzekering boekt goede resultaten

De Federale Verzekering realiseerde vorig jaar 2,4% meer omzet vergeleken met een jaar eerder. De geïnde premies stegen van 336,62 miljoen ' in 2013 naar ' 344,82 miljoen ' in 2014. Het netto resultaat steeg met 29,8% naar 51,1 miljoen ' tegenover 39,37 miljoen ' in 2013. De sociale dumping en een recordaantal faillissementen in de bouwsector temperden de groei echter enigszins. Federale Verzekering stelde eind vorig jaar 662 mensen tewerk, tegenover 637 eind 2013. Dat vertegenwoordigt een stijging met 3,6% in voltijdse equivalenten.

Er zijn drie oorzaken voor de sterke stijging van het netto resultaat: een daling van de schadelast, o.m. als gevolg van een sterke focus op preventie, rendabele beleggingen en stabiele operationele kosten. In voorbereiding van de invoering van een striktere regelgeving in de nabije toekomst verhoogt Federale Verzekering haar solvabiliteitsmarge sterker dan wettelijk verplicht. In totaal heeft het bedrijf in 2014 ongeveer 34 miljoen ' van haar resultaten extra opzij gezet. Dit brengt de solvabiliteitsmarge op zoat 223% van de wettelijk opgelegde marge zonder daarbij rekening te houden met de latente meerwaarden. Het eigen vermogen steeg mede daardoor in totaal met 27,4%.

De sociale dumping en een recordaantal faillissementen in de bouwsector temperden de groei enigszins.

De omzet (premies) in levensverzekeringen steeg met 9,5%. Federale Verzekering won trouwens voor de tiende keer en voor de tweede keer op rij een Decavi-trofee voor levensverzekeringen, dit voor haar verzekering voor individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. Ook de arbeidsongevallenverzekering werd voor de derde opeenvolgende keer bekroond met een Decavi-trofee. Hoewel de omzet in arbeidsongevallen met ongeveer 5% daalde - grotendeels als gevolg van de evolutie in de bouwsector -, vertegenwoordigt deze activiteit relatief gezien nog steeds de grootste omzet van Federale Verzekering. De derde poot van Federale Verzekering, schadeverzekeringen (o.a. autoverzekering, brandverzekering, familiale verzekering, ...) bleef nagenoeg stabiel.

Bouwbedrijven

Ondanks de stijging van het aantal gepresteerde uren in 2014, mede gunstig beïnvloed door het goede weer in het begin van het jaar, daalde de loonmassa van de Belgische bouwbedrijven als gevolg van het fenomeen van sociale dumping. Steeds vaker wordt immers een beroep gedaan op tijdelijke arbeidskrachten van buitenlandse bouwbedrijven die niet onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving inzake arbeidsongevallen of sociale zekerheid. Dit alles gaat ten koste van de tewerkstelling van Belgische werknemers. Ten slotte was er een recordaantal faillissementen in de bouwsector in 2014.

Ondanks deze evolutie bedraagt de gemiddelde jaarlijkse premiegroei van de jongste drie jaar in arbeidsongevallen nog steeds 3,7%. Federale Verzekering zet naast de versterking van haar positie als verzekeraar voor de bouwsector actief in op een selectieve diversificatie naar andere sectoren. De uitbreiding van haar eigen distributienet met bijkomende verkoopkantoren, aangevuld met de ondersteuning van haar verzekeringsadviseurs, moet bijdragen tot de realisatie van de duidelijke groeidoelstelling van de verzekeringsgroep tegen 2020. Ook het nieuwe business center in Antwerpen en de verdere ontwikkeling van het online dienstenaanbod passen in deze visie. Globaal genomen steeg het marktaandeel op de Belgische markt over de voorbije tien jaar met 44%. Hierbij steeg het aandeel van de levensverzekeringen het meest.

Federale Verzekering werd in 1911 opgericht door een groep aannemers en is nog altijd de referentieverzekeraar van de bouwsector in België. Federale Verzekering biedt een volledige waaier aan verzekeringen en financiële producten voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren aan. Haar commerciële netwerk van 60 adviseurs, vijf gewestelijke zetels en 33 kantoren bestrijkt het hele land.

Dankzij haar bijzondere structuur als 'onderlinge' en 'coöperatieve' onderneming, zonder externe aandeelhouders, biedt de verzekeraar zeer gunstige voorwaarden aan haar klanten en deelt ze de winst met hen. De 'dividenden' die normaal uitgekeerd worden aan aandeelhouders worden toegekend aan de klanten. 'De Belgische verzekeringsmaatschappij keert op die manier ook dit jaar bijna 21 miljoen ' van haar winst uit aan haar klanten', aldus Tom Meeus, afgevaardigd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Federale Verzekering.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette