Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Federale overheid betaalt facturen na gemiddeld 16 dagen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Federale overheid betaalt facturen na gemiddeld 16 dagen

© Boris Zerwann

De federale overheid voldoet haar facturen gemiddeld 16 dagen na de scandatum. Die scandatum valt voor elektronische facturen samen met de ontvangst van de factuur. Voor papieren facturen komen er enkele dagen postverwerking bovenop. Dat meldt staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker.
De staatssecretaris publiceerde zopas de betaaltermijnen van de federale overheid in 2021. Opmerkelijk daarbij is dat de digitale factuur aan belang wint. De staatssecretaris juicht die tendens toe. Op termijn zal de verdere uitrol van die digitale facturen namelijk zorgen voor een snellere afhandeling ervan.
 
De fod BOSA rapporteert, op vraag van staatssecretaris De Bleeker, om de drie maanden over de gemiddelde termijnen waarbinnen de federale administraties hun leveranciers vergoeden. Die resultaten worden voortaan ook op jaarbasis gevolgd. De monitoring moet er, samen met het maximaliseren van digitale facturatie, op termijn voor zorgen dat de betalingstermijnen van de overheid korter worden.
 
Uit die cijfers blijkt dat de overheid haar facturen gemiddeld 16 dagen na de scandatum voldoet. Zo’n scandatum valt voor elektronische facturen samen met de ontvangst van de factuur, voor papieren facturen komen er enkele dagen postverwerking bovenop. Dat is meteen ook de reden waarom staatssecretaris De Bleeker het belang van de volledige overstap naar digitale facturatie blijft benadrukken. 
 
Dat de gemiddelde termijnen uitkomen op 16 dagen heeft volgens De Bleeker te maken met het laatste kwartaal van 2021. “De drie laatste maanden van afgelopen jaar zorgden voor een kleine stijging van het gemiddelde aantal dagen, terwijl de termijn in de eerste drie kwartalen slechts 13 tot 16 dagen bedroeg. Een verklaring daarvoor is enerzijds te vinden bij het grote aantal vakantiedagen in november en december en anderzijds bij de instap van de penitentiaire instellingen in het digitale facturatiesysteem in november. Dat laatste heeft mogelijk voor enkele opstartproblemen gezorgd.”
 
Sowieso is die gemiddelde termijn van 16 dagen een vooruitgang ten opzichte van het verleden. In 2020 bedroeg deze termijn gemiddeld 20 dagen en in 2019 zelfs 24 dagen. Het is dus duidelijk dat de beslissing van de overheid van maart 2020, om niet meer te wachten tot de uiterste factuurdatum, een beduidende versnelling heeft betekend in de betaling van de facturen. Ook de versnelde focus op digitale facturatie begint zijn vruchten af te werpen.
 
Bij de federale overheidsdiensten die het digtale Vendor Invoice Managament System (VIM) volledig gebruiken, kan op basis van de rapportering worden vastgesteld dat 70% van de facturen binnen de 15 dagen na scandatum werden betaald. 20% van de facturen wordt betaald na 15 tot 30 dagen, 7% na 30 tot 60 dagen en 3% na 60 dagen. De beste leerlingen van de klas zijn de fod Sociale Zekerheid, die liefst 98% van haar facturen betaalde binnen de 15 dagen na de scandatum. Ook de fod BOSA en BELSPO doen dat voor 85% van hun facturen.
 
De betaalmonitor toont voorts dat het aandeel e-facturen het jongste jaar steeg van 10 naar 19%. De facturatie via e-mail steeg dan weer van 29% naar 37%, terwijl het aandeel papieren facturen terugliep naar 44% (tegenover 62% in het begin van het jaar). 
“De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Wanneer je goederen of diensten levert aan de staat, moet je erop kunnen vertrouwen dat die op tijd haar facturen betaalt. Als staat gaan lenen op kosten van je leverancier is not done. Ik zal alle administraties ertoe blijven aanzetten hun betaaltermijnen goed te monitoren. Daarnaast is het opmerkelijk dat de digitale facturatie een veel groter aandeel van de facturen begint in te nemen, iets waar ik ook al even op hamer. Ook dat is een grote stap richting kortere betalingstermijnen”, besluit De Bleeker.
 
Alle cijfers van 2021 vind je op https://bosa.belgium.be/nl/publicaties.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Federale regering bouwt drie terugkeercentra

Federale regering bouwt drie terugkeercentra

De federale regering heeft zopas haar goedkeuring gegeven aan de komst van drie nieuwe gesloten terugkeercentra én een vertrekcentrum voor de gedwongen terugkeer van personen die onwettig in ons land verblijven. De gesloten[…]

25/03/2022 | Projectenoverheidsopdracht
Pleidooi om btw-maatregel op sloop en heropbouw te verlengen

Pleidooi om btw-maatregel op sloop en heropbouw te verlengen

Kmo's krijgen betere toegang tot overheidsopdrachten

Kmo's krijgen betere toegang tot overheidsopdrachten

Staatssecretaris De Bleeker wil dat federale overheid facturen op tijd betaalt

Staatssecretaris De Bleeker wil dat federale overheid facturen op tijd betaalt

Meer artikels