Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Federale middelen voor spoor en kazernes

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Federale middelen voor spoor en kazernes

De details van het federale begrotingsakkoord worden stilaan duidelijk. Vanaf nu tot 2024 wordt 250 miljoen € extra geïnvesteerd in het spoor. De bedoeling is meer reizigers en meer vracht op de trein te krijgen. Het vrachtvolume over het spoor moet verdubbelen tegen 2030.
“De investeringen in het spoor gaan naar toegankelijkere stations, het versterken van de lijn Brussel-Luxemburg en naar meer treinen”, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. Minister van Defensie Ludivine Dedonder krijgt 100 miljoen € voor de Kwartieren van de Toekomst. Na jaren waarin enkel het sluiten van legerkazernes wordt met dit plan opnieuw geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie. Daarnaast krijgt Defensie nog 60 miljoen € voor cyber-investeringen, energetische renovaties en een logistieke hub.
 
Er komt een inschepingstaks voor korte vluchten (minder dan 500 km). De subsidiëring van professionele diesel wordt uitgefaseerd. Er wordt geïnvesteerd in de energetische renovatie van overheidsgebouwen en in groene energie. Justitie wil 15 detentiehuizen inrichten voor telkens maximaal 50 gedetineerden.
 
De federale energieheffingen worden omgezet in makkelijker aanpasbare accijnzen, wat de factuur moet verlichten. Er wordt niet geraakt aan het belastingvoordeel op tweede verblijven. Wie een lening aangaat voor de aankoop van een tweede verblijf blijft recht hebben op een belastingvoordeel, want tweede verblijven zijn een federale materie gebleven. De gezinswoning zit sinds 2014 echter bij de gewesten, waar Vlaanderen en Brussel de woonbonus hebben afgeschaft.
 
De vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste aanwerving blijft bestaan, maar er komt wel een plafond van 4.000 € bruto per kwartaal. De federale regering heeft voorts een plan om knelpuntvacatures aan te pakken. Werknemers krijgen een individueel opleidingsrecht van vijf dagen. Ook zal de ontslagvergoeding worden ingezet voor opleiding.
 
Dokterbriefjes voor één dag afwezigheid door ziekte worden geschrapt, en dat kan per werknemer tot drie keer per jaar. Kmo's krijgen een uitzondering op deze regeling. Ook komen er sancties voor langdurig zieken. Langdurig zieke werknemers kunnen 2,5% van hun uitkering verliezen wanneer ze na tien weken de vereiste vragenlijst niet willen invullen of wanneer ze niet op de afspraak komen van een werkgelegenheidscoördinator. Voor werkgevers met meer dan 50 werknemers komt er een sanctie wanneer ze bovenmatig veel zieken hebben. Deze sanctie bedraagt 2,5% van de loonmassa gedurende een kwartaal.
 
Knelpuntberoepen
 
De Confederatie Bouw is redelijk tevreden over de verhoogde defiscalisering van de opleidingspremies voor knelpuntberoepen, zoals een pak beroepen in de bouw, en over de uitdoving van de crisisbelasting die de regering-Dehaene in 1994 invoerde. Goed is volgens de Confederatie Bouw ook dat de komende drie jaar 250 miljoen € bijkomend wordt vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur en spoorwegen.
 
Eveneens positief: de afschaffing van het attest voor de 6% btw op renovatie. In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt de attesteringsplicht voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerkzaamheden vervangen door een standaardverklaring op de factuur, zoals de Confederatie al langer vroeg. Nog goed nieuws voor de Confederatie Bouw is dat het bouwsparen voor een tweede woning toch niet wordt afgeschaft. Wie leent voor een tweede verblijf, krijgt dus nog steeds een belastingvoordeel.
 
Tot eind 2022 geldt een btw-verlaging van 21% naar 6% op sloop en heropbouw. Om van dat voordelig tarief te kunnen genieten, is de heropbouw ook mogelijk voor slachtoffers van overstromingen die op een ander perceel moeten bouwen. Ook staat de vernietiging door overstroming gelijk met slopen, waardoor zulke slachtoffers ook van de voordelige btw kunnen genieten.
 
De Confederatie pleitte ook voor het verlengen van de btw-verlaging op sloop en wederopbouw na 2022, maar daarvan is momenteel nog geen sprake.
 
Baaldagen
 
Bouwunie is tevreden dat kleine en middelgrote ondernemingen worden vrijgesteld van de nieuwe maatregel waarbij werknemers geen ziektebriefje meer nodig hebben voor één dag afwezigheid. “Het is goed dat de regering oor heeft gehad naar onze argumenten en ook de bouwkmo’s zijn uitgesloten van de regeling”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
In de bouwsector bestaat een regeling waar kmo’s met minder dan twintig werknemers een tussenkomst vanuit de sector krijgen in geval van ziekte van de werknemer. De werkgever geniet van een gedeeltelijke terugbetaling van het gewaarborgde loon. Het doel van deze maatregel is om de kostprijs voor ziekte binnen de perken te houden voor de ondernemer en om kmo’s niet af te schrikken om mensen aan te werven. Deze solidariteit komt onder druk in geval van misbruik, vandaar het belang van een doktersattest. Met het wegvallen hiervan, zoals eerst werd geopperd, dreigde de sector op te draaien voor een aantal werknemers die de nieuwe regeling beschouwen als drie extra dagen verlof.
 
“Zo zouden de katerdagen worden ingebed in de wetgeving ten koste van de sector. Bovendien zou deze versoepeling de roep naar buitenlandse onderaannemers enkel maar verhogen, ten nadele van eigen tewerkstelling en de Belgische sociale zekerheid”, meent Jean-Pierre Waeytens.
 
Voor een bouwkmo, waar men vaak in kleinere ploegen werkt, heeft een plotse afwezigheidsdag vaak grote gevolgen. “Daarom heeft wie ziek is een doktersattest nodig. Wie gewoon een baaldag heeft, mag geen recht hebben op sectorgeld. We zijn tevreden dat de federale regering deze redenering heeft gevolgd. Het doktersattest blijft bij kmo’s verplicht bij afwezigheid, ook voor één dag”, aldus Waeytens.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Federale regering bouwt drie terugkeercentra

Federale regering bouwt drie terugkeercentra

De federale regering heeft zopas haar goedkeuring gegeven aan de komst van drie nieuwe gesloten terugkeercentra én een vertrekcentrum voor de gedwongen terugkeer van personen die onwettig in ons land verblijven. De gesloten[…]

25/03/2022 | Projectenoverheidsopdracht
Pleidooi om btw-maatregel op sloop en heropbouw te verlengen

Pleidooi om btw-maatregel op sloop en heropbouw te verlengen

Federale overheid betaalt facturen na gemiddeld 16 dagen

Federale overheid betaalt facturen na gemiddeld 16 dagen

Kmo's krijgen betere toegang tot overheidsopdrachten

Kmo's krijgen betere toegang tot overheidsopdrachten

Meer artikels