Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Febetra en TLV willen dat zesde staatshervorming transportsector steunt

Febetra en TLV willen dat zesde staatshervorming transportsector steunt

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en de koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en logistieke dienstverleners (Febetra) opperden tijdens hun zesde gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie op 12 januari dat de kilometerheffing de mobiliteit niet zal sturen als ze zich beperkt tot vrachtwagens. Ook de tarieven moeten nog bepaald worden. Overleg met de sector is dan ook een must om de afbrokkelende concurrentiepositie van onze transporteurs, logistieke dienstverleners en zeehavens te stoppen.

Beide transportorganisaties menen tevens dat deze heffing uiteindelijk door de eindconsument zal moeten betaald worden en willen dat de inkomsten hiervan in eerste instantie worden gebruikt voor onze wegeninfrastructuur. Daarnaast moeten de overheden blijven werken aan het inhalen van de onderhoudsachterstand op onze wegen en het bouwen van noodzakelijke missing links. Op termijn is ook een uitbreiding van de capaciteit van ons wegennet noodzakelijk want volgens de prognoses zal het transport blijven groeien.

Vervoerders zijn bovendien de vele lokale 'pestmaatregelen' beu en vragen de gewesten om een algemeen kader voor stedelijke distributie uit te bouwen met duidelijke en coherente regels inzake bv. laad- en losuren in steden en gemeenten. De transportsector zal van zijn kant blijven investeren in nog meer milieuvriendelijke voertuigen en zal zich niet verzetten tegen de invoering van lage emissiezones als die ook gelden voor personenwagens en rekening wordt gehouden met de economische cyclus van de voertuigen.

De nieuwjaarsreceptie vond plaats in aanwezigheid van de Vlaamse en Brusselse ministers van Mobiliteit en de Waalse minister van Openbare Werken. Op de foto herken je (vanaf l.) secretaris-generaal van TLV Lode Verkinderen, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts, presentatrice Sophie Dewaele, Febetra-directeur Philippe Degraef en Dominique Verlaine, adjunct-kabinetschef van minister Prévot.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen