Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Febe bekroont innoverende, inspirerende en prestigieuze prefabbetonprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

,
Febe bekroont innoverende, inspirerende en prestigieuze prefabbetonprojecten

Febe-voorzitter Stefan Van Buggenhout (l.) had nog een attentie voor minister Kris Peeters (m.) meegebracht. Presentatrice Virginie Claes (r.) kijkt stralend toe.

Zesde uitreiking Elements Awards in Hangar58

Welgeteld 71 projecten namen in vijf categorieën deel aan de zesde editie van de Febe Elements Awards. Op dinsdagavond 28 november werden in Hangar58 in Bokrijk (Genk) Woods Leuven in de categorie ‘Precast in Buildings’, de Clinique du MontLégia (ziekenhuiscomplex van het CHC) in Luik in de categorie ‘Precast in Structures’, de dijk van Givet in Frankrijk in de categorie ‘Precast in Infrastructure’ en de speelplaats van de basis- en kleuterschool Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge in de categorie ‘Precast in Landscape’ als winnaars bekroond, terwijl de skywalk en het inkomgebouw van de zoo van Antwerpen de award in de categorie ‘Outstanding Precast (in innovation)’ wegkaapte.

 

Febe-voorzitter Stefan Van Buggenhout mocht deze feestelijke avond voor de prefabindustrie inleiden. “Vorig jaar vond deze happening plaats in de Artesis Hogeschool in Antwerpen, waar de nadruk lag op (de structuur van) het gebouw. Dit jaar zijn we in Hangar58 nog altijd omhuld door een stevig betonnen en dus brandveilig omhulsel, maar de nadruk ligt ditmaal meer op de aanleg rond het gebouw; dat blijkt uit de betonnen klinkers en de betonnen elementen bij de ingang”, stelde hij.

Bovendien reikte Febe die avond een speciale award voor innovatie uit. “Innovatie draait niet om het anders doen van dingen, het is niet gewoon iets nieuws bieden. Innovatie draait om toegevoegde waarde en om het bieden van oplossingen voor vragen en problemen. Die vragen komen van eindklanten, aannemers, overheden, architecten en ook fabrikanten”, lichtte Stefan Van Buggenhout toe.

Hij besefte dat de bouwwereld niet overal als innoverend wordt beschouwd. De bouw is zelfs bijna een cultureel element en een cultuur past zich niet in enkele maanden aan.

“Productinnovatie in de bouw is vaak niet of traag zichtbaar omdat er een lange weg afgelegd wordt alvorens een product mag toegepast worden; bestekken worden niet aangepast, enz. Daarenboven is België een ingewikkeld land, waarbij hetzelfde werk in elk gewest moet worden gedaan. Daarom is het zelfs gemakkelijker om systeeminnovaties te lanceren dan productinnovaties. Universiteiten zijn belangrijk om te helpen bij verdere productinnovatie; zij kunnen zowel basisonderzoek doen als toegepast onderzoek”, wist de Febe-voorzitter.

De samenleving dicteert echter op welk gebied de innovaties van toepassing zijn. “Onze maatschappij wil minder CO2 uitstoten. In ons geval is het probleem de cement in het beton, maar ook daar zijn voldoende alternatieve bindmiddelen om geen of weinig CO2 uit te stoten. Onze sector is er klaar voor”, opperde hij.

De maatschappij wil minder ruimte innemen. “Vorig jaar in Antwerpen had de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck het over de betonstop, wat voor ons eigenlijk een lelijk woord is. Als we uiteindelijk kijken wat er achter zit, is dat echter heel positief want het drijft innovatie. Op kleinere oppervlakken evenveel of meer mensen huisvesten betekent dat we in de hoogte moeten bouwen. Op infrastructuurvlak moeten we streven naar meer waterdoorlatende verhardingen, de rioleringen moeten aangepast worden, enz. Dat is opnieuw een driver voor onze prefabindustrie”, juichte Stefan Van Buggenhout toe.

De bouwsector wil doeltreffender bouwen en met minder faalkosten op de bouwwerf. “Daarvoor bestaat één oplossing: BIM. Onze sector is klaar om te bimmen”, bevestigde de Febe-voorzitter.

Onze maatschappij legt eveneens op dat we moeten mee bijdragen tot een circulaire economie. “Dit betekent dat we ons materiaal recycleren “from cradle to cradle”. We zijn er klaar voor en hebben alleen nog nood aan een overheid die bepaalde zaken toelaat om ons materiaal te kunnen hergebruiken. De overheid kan ook een belangrijke rol spelen om de BIM-methodiek door te drukken”, beklemtoonde hij.

Stefan Van Buggenhout voorspelde tevens dat de uitvoeringstermijn op de bouwwerf de komende jaren drastisch ingekort zal worden. “Dit is eveneens positief voor onze sector want dit betekent dat bouwen monteren wordt en dat de arbeid verschuift van de bouwplaats naar de fabriek.  Daarbij beantwoorden we aan de uitdaging voor onze sector: we moeten rekening houden met werkbaar werk. Het zal er in onze industrie op aankomen om voort te automatiseren. Innovatie is de  driver voor de toekomst van de prefabbetonindustrie”, besefte hij.

Betonnen jungle

Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken belast met Buitenlandse Handel, stipte aan dat een stad in het Engels wel eens een ‘concrete jungle’ of een betonnen jungle wordt genoemd. “Hierbij wordt dan meestal negatief bedoeld dat een stad een duistere en moeilijke omgeving is bezaaid met veel criminaliteit. Wie de nominaties voor deze Febe Awards bekijkt, ziet echter dat de term ‘concrete jungle’ ook helemaal anders kan ingevuld worden: zoals je in een jungle altijd weer nieuwe kleuren, vormen en soorten ontdekt, zo blijkt ook beton een bron van vernieuwing en innovatie te zijn. Beton als divers en kleurrijk materiaal: deze eigenschappen komen terug in de nominaties, van kleurrijke speelplaatsen over monumentale structuren tot weelderige terrassen”, loofde hij.

Hij prees de genomineerden voor deze awards omdat ze vernieuwen, onze stedelijke en landelijke omgeving mooier maken en onze economie versterken. “Deze sector is goed voor 7.000 directe en 2.000 indirecte jobs. Hij is vooral een sector van kmo’s, die samen 1,25 miljard € omzet genereren. Net daarom is het voor de federale regering een prioriteit om de economie in het algemeen en deze sector in het bijzonder te steunen door onze bedrijven meer slagkracht te geven en de buitenlandse deloyale concurrentie tegen te gaan. De tax shift en andere maatregelen hebben de levenskracht van onze ondernemingen de jongste jaren versterkt, wat blijkt uit de statistieken. Tijdens de voorbije twee jaren is een einde gemaakt aan de daling van de werkgelegenheid in de bouwsector die verschillende jaren had geduurd en intussen stijgt de tewerkstelling opnieuw lichtjes. Om die kentering te steunen hebben we in het Zomerakkoord extra maatregelen genomen: er komt een specifieke lastenverlaging van 600 miljoen € voor de bouw, gespreid over drie jaar. Daarnaast zorgt de algemene hervorming van de vennootschapsbelasting ervoor dat kmo’s vanaf 1 januari 2018 nog maar 20% i.p.v. 38% vennootschapsbelasting betalen; voor grote bedrijven zakt dit aandeel de komende jaren naar 25%”, verklaarde de vicepremier.

De tweede en minstens even belangrijke pijler onder een rendabele bouwsector met een toekomst is de strijd tegen de deloyale buitenlandse concurrentie en de sociale dumping. Na Frankrijk en Duitsland ontvangt immers geen enkel ander EU-land zoveel gedetacheerde werknemers als België; vorig jaar waren dat er 185.000. Daarom juichte minister Peeters toe dat eind oktober na jarenlange onderhandelingen een akkoord over dit probleem kon gesloten worden. “Het principe van gelijk werk voor gelijk loon op dezelfde plaats wordt voortaan werkelijkheid. Een gedetacheerde buitenlandse werknemer in België zal vanaf de eerste dag hetzelfde loon moeten uitbetaald krijgen als een Belgische werknemer. Op die manier wordt komaf gemaakt met de oneerlijke concurrentie van goedkopere werknemers uit andere EU-landen. Na een periode van twaalf maanden die verlengd kan worden tot 18 maanden wordt het volledige arbeidsrecht van de werkstaat van toepassing. En hoewel gedetacheerde werknemers nog steeds socialezekerheidsbijdragen in hun thuisland betalen, zijn er verschillende hindernissen die het oneigenlijke gebruik van detacheringen tegengaan. Vooraleer een werknemer gedetacheerd kan worden, moet hij immers drie maanden in het thuisland gewerkt hebben. Bovendien ligt tussen twee detacheringen een periode van minstens twee maanden”, legde Peeters uit.

Hij gaf toe dat dit akkoord bloed, zweet en tranen heeft gekost en meldde dat hierover uiteindelijk nog twaalf uur is vergaderd in Luxemburg met de Europese Raad. “Samen met Europees Commissaris Marianne Thyssen hebben we lang gevochten om het te realiseren en van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats de leidraad in de Europese detacheringsregels te maken. Ik ben ervan overtuigd dat dit een verschil zal maken. Dat dit akkoord geen lege doos is, blijkt trouwens ook uit het feit dat een aantal Oost-Europese landen hiertegen hebben gestemd. Deze hervormingen en nieuwe akkoorden moeten de deur openen naar een mooie toekomst voor de bouw- en de betonsector en moeten onze kmo’s en grote bedrijven de kans geven om door te groeien en voort te innoveren en te creëren”, oordeelde hij.

Concrete paradise

Met beton kunnen overigens prachtige creaties gerealiseerd worden die aansluiten bij de circulaire economie en inspelen op de drang naar innovatie, zodat i.p.v. over een ‘concrete jungle’ met evenveel recht over een ‘concrete paradise’ mag gesproken worden. Dat bleek duidelijk uit de winnende projecten die geselecteerd werden door een professionele jury en voorgesteld door Virginie Claes.

In de categorie ‘Precast in Buildings’, waarvoor dertig projecten werden ingezonden, haalde Woods Leuven het vóór de andere twee genomineerden Cadiz in Antwerpen en het Gebouw M voor de Universiteit Antwerpen. Aan dit in fijn gedetailleerd groen gezuurd beton opgetrokken gebouw van aannemer en opdrachtgever Dyls Construct bvba vlakbij het Leuvense trein- en busstation, getekend door Crepain Binst Architecture, werkten ook prefabrikant Verheyen Betonproducten nv en studiebureau Arcade Ingenieursbureau nv mee. Dit nieuwe gebouw, dat onderdak biedt aan 157 studentenflats, presenteert zich als een architecturale blikvanger op de kop van het nieuwe park ‘Belle-vue’ en vormt het eindpunt van de ontwikkeling Kop van Kessel-Lo.

Dit project vormde een grote uitdaging voor Verheyen Beton, de architectonische betonspecialist van B&R Bouwgroep: de kleur was opmerkelijk, het groene gezuurde beton moest zo’n egaal mogelijk uitzicht hebben en de constructie van de gevelpanelen werd op aanraden van Verheyen opgebouwd uit prefab combi-elementen i.p.v. verschillende losse kolommen en balken. Doorgedreven pre-engineering was vereist om deze opdracht met de gewenste kwaliteit en binnen de voorziene deadline te realiseren.

De Clinique du MontLégia (architect: AM Assar Architects – Artau – Hoet + Minne; prefabrikant Ets. E. Ronveaux sa – Prefer sa – Prefaco nv; aannemer: AM BAM Galère – CFE – CIT Blaton – Moury – BPC Liège: studiebureau: Greisch; opdrachtgever: CHC), het toekomstige ziekenhuis van het Centre Hospitalier Chrétien (CHC) in Luik, haalde het in de categorie ‘Precast in Structures’, waarvoor tien projecten zich ingeschreven hadden. De andere genomineerden waren de spoorbypass in Mechelen als sluitstuk van het hst-net in België en Sus Campiniae (slachthuis) in Oevel.

De dijk van Givet langs de Maas in Frankrijk (prefabrikant: VB Beton Belgium nv; aannemer: Eiffage TP; opdrachtgever: gemeente Givet; andere partner: Reckli) haalde het in de categorie ‘Precast in Infrastructure’, waaraan vijf projecten deelnamen. Prefab betonconstructies voor ondergrondse hoogspanningsleidingen en de verbindingsriolering in Lubbeek waren de overige twee genomineerden.

In de categorie ‘Precast in Landscape’, die 26 inzendingen telde, werd de speelplaats van de basis- en kleuterschool Sint-Leo Hemelsdaele (SLHD) in Brugge (architect: Architecten Peter Bovijn en Sophie Watelle; prefabrikant: Stradus Infra nv; aannemer: De Jonghe bvba; opdrachtgever: Sint-Leo Hemelsdaele Brugge) als laureaat uitgeroepen vóór de trappenpartij van het inkomstplein van de zoo van Antwerpen en de fietsstraattegel in de Karnemelkstraat in Roeselare.

Centraal bij het ontwerp van de speelplaats stond het stimuleren van kinderen om te spelen en te bewegen. Voor de omzoming van het eiland en de andere zitconstructies koos ontwerpster So-phie Watelle voor Solid-zitelementen van Stradus Infra. Daarnaast zocht ze spelprikkels die geen extra ruimte in beslag nemen. In overleg met projectadviseur Lien Braem van Stradus Infra bleken de designtegels de ideale oplossing.

Samen met juf Stephanie Cool werden 530 unieke tegelontwerpen in formaat 60 x 60 cm uitgewerkt voor de verhoogde zones op de speelplaats. De tot leven komende letters en cijfers prikkelen de verbeelding van de kinderen. De tegels stimuleren bovendien de diverse leeftijdsgroepen: kleuters kunnen werken rond kleur en vorm, beginnende lezers kunnen in spelvorm de letters en cijfers oefenen en voor grotere kinderen werden coördinaten in de ontwerpen verwerkt die bovendien een handig en noodzakelijk hulpmiddel waren voor aannemer De Jonghe bij de plaatsing.

De speelplaats vormt het ‘groene’ hart van de school. Bij het ontwerp werd immers aandacht geschonken aan het behoud van het groen in combinatie met een multifunctionele inrichting met spel-, zit- en structuurelementen.

De designtegel van Stradus Infra werd gerealiseerd i.s.m. het zusterbedrijf Marlux. Op deze innovatieve tegel, geproduceerd in Tessenderlo, kunnen behalve een aantal standaarddesigns zoals mozaïektegels en imitaties van leisteen of hout ook zo goed als alle andere gewenste ontwerpen worden geplaatst: het logo van een stad of bedrijf, een cartoontekening voor een schoolomgeving, een QR-code die linkt naar de historische informatie van gebouwen, … De designtegels zijn verkrijgbaar in 40 x 40, 60 x 60 en 80 x 40 cm en in andere formaten op aanvraag.

In de categorie ‘Outstanding Precast (in innovation) ten slotte, waarvoor alle 71 projecten in aanmerking kwamen, won de skywalk en het inkomgebouw van de zoo van Antwerpen (architecten: 8 Office Architects – Fondu Landscape Architects; prefabrikant: Decomo nv; aannemer: Democo nv; studiebureau: Arcade Groep; opdrachtgever: KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen vzw); andere partner: Kuijpers Uitvoering & Advies bv) de award vóór een villa in Oostduinkerke en de nieuwe betoncentrale van Schelfhout. Het volledige winnende project, dat in architectonisch beton werd uitgevoerd, werd in amper tien maanden gerealiseerd en onderscheidde zich door zijn goede voorbereiding en uitstekende samenwerking.

Febe-voorzitter Stefan Van Buggenhout toonde zich tevreden over de kwaliteit van de inzendingen en hoopte volgend jaar de kaap van de honderd inzendingen te halen. Die kans is overigens reëel, want het aantal inzendingen steeg bijna steeds stelselmatig van tien projecten in 2012 over respectievelijk 45 en 63 projecten in 2013 en 2014 naar 61 projecten in 2015 en 67 projecten in 2016.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Bedrijven kunnen vanaf nu tot eind deze zomer intekenen voor de grootste boomplantactie die ooit in Vlaanderen werd gelanceerd. De actie ‘Het Grootste Bos van Vlaanderen’ mobiliseert vanaf september ook particulieren. De bedoeling is[…]

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Meer artikels