Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Faillissementen in de bouw dalen

De bouwsector kreeg in 2015 af te rekenen met 1.868 faillissementen. Dat is een daling van 8% ten opzichte van vorig jaar en een eerste teken van licht herstel. Desondanks blijft de sector wel verantwoordelijk voor bijna één vijfde van het totale faillissementscijfer in België. Die opmerkelijke cijfers komen van kredietverzekeraar Atradius die voor 2016 een kleine opleving verwacht, vooral te danken aan de stijgende populariteit van renovaties.

Het beeld dat van de sector wordt geschetst in de marktmonitor van Atradius is niet rooskleurig. De opleving van de bouwsector gaat traag vooruit en de sector hinkt achter op de rest van de Belgische economie. Er wordt reikhalzend naar een heropleving uitgekeken: sinds 2011 zijn er 20.000 banen verloren gegaan in de bouwsector waardoor er eind vorig jaar nog zo'n 200.000 mensen werkten.

Overheidsmaatregelen

Met 1.868 faillissementen daalde het aantal faillissementen met 8% ten opzichte van 2014. Desondanks is de sector verantwoordelijk voor bijna één vijfde van alle falingen in België (18%). Bovendien blijkt uit de marktmonitor van Atradius dat de betalingsachterstand in 2015 nog is toegenomen en meer bouwbedrijven bescherming hebben aangevraagd tegen hun leveranciers op basis van de wet continuïteit ondernemingen (wco).

Arbeidskosten

'De sector doet het beter dan vorig jaar, maar heeft het nog altijd niet gemakkelijk. Belgische bouwbedrijven kampen met hoge arbeidskosten, zeker in vergelijking met buitenlandse bouwbedrijven die actief zijn in België', zegt Christophe Cherry, country director Belgium Luxemburg van Atradius. 'De overheidsinitiatieven om die oneerlijke concurrentie aan te pakken en de concurrentiepositie van Belgische bedrijven op te krikken, hebben tot nu toe spijtig genoeg, nog te weinig opgeleverd. Voor 2016 verwachten we dat de bouwproductie 1% zal groeien, al zullen de winstmarges van bouwondernemingen onder druk blijven staan', verwacht Cherry.

Renovatie

De moeilijke marktomstandigheden in de private woningbouw tasten de winstmarges aan. Het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor woningen daalde in 2015 waardoor er dit jaar minder nieuwe gebouwen zullen worden gebouwd.

Terugval

'Die terugval is te verklaren door het feit dat veel kandidaat-bouwers hun aanvraag vóór 2013 indienden om de strengere energieregelgeving te vermijden', zegt Cherry. 'Maar het is niet allemaal kommer en kwel: immobiliënkantoren en projectontwikkelaars merken in de eerste maanden van 2016 een kleine heropleving. Ook voor de handelaars in bouwmaterialen en renovatiebedrijven zijn de vooruitzichten positief: de orders vertonen een stijgende trend. Dat is vooral te danken aan het verouderde Belgische vastgoedpark.'

Wallonië

De overheidsinvesteringen in infrastructuurwerken zijn met 1,7% van het bbp erg laag. In totaal investeert de Belgische overheid bijna de helft minder dan het Europese gemiddelde van 3%. Het aantal vergunningen voor openbare werken lag in 2015 lager dan in 2014. De bouw van infrastructuur wordt nog steeds geconfronteerd met slinkende orderportefeuilles en dalende prijzen. Vooral de openbare aanbestedingen in Wallonië lijken het hardst getroffen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen