Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

FAC verenigt aluminium constructeurs

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
FAC verenigt aluminium constructeurs

De Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) wil ervoor zorgen dat haar leden, naar het voorbeeld van de VMRG in Nederland, samenwerken voor gemeenschappelijke uitdagingen. Zowel op het vlak van technische ondersteuning als op het vlak van de strijd tegen oneerlijke concurrentie kan FAC aan elk type constructiebedrijf een waardevolle dienstverlening bieden. Wat begonnen is als een vereniging van middelgrote tot grote bedrijven is ondertussen uitgegroeid tot een federatie die openstaat voor alle constructeurs van aluminium ramen, deuren en gevels.

Op dit moment werkt FAC aan de introductie van een kwaliteitslabel voor aluminium schrijnwerkers, als antwoord op goedkope, vaak buitenlandse productie. 'Met dit FAC-kwaliteitskeurmerk willen we de kwaliteit zichtbaar maken voor alle stakeholders in het verhaal: de bouwheren, aannemers, architecten, klanten en medewerkers', aldus Ilse Claeys, directeur bij FAC.

'Zo krijgen de betrokkenen een onderscheidende garantie de werken te laten uitvoeren door een kwalitatief bedrijf, met goede producten en deskundige medewerkers in productie en montage. Voor bouwheren en architecten is het een groot voordeel te weten dat schrijnwerkers aangesloten bij FAC zich onderscheiden van hun collega's door een keurmerk dat de kwaliteit en de professionaliteit van hun werk waarborgt.'

FACtory-project

FAC profileert zich niet alleen als belangenorganisatie, maar ook als kenniscentrum i.v.m. aluminium schrijnwerk. In 2010 is het FACtory-project gestart, een platform waarin bedrijven kennis delen om open innovatie te stimuleren en te implementeren. In dit verband worden op regelmatige basis brochures uitgegeven, met relevante onderwerpen voor de aluminium constructeur.

De meest recente publicatie over 'Bouwknopen en luchtdichtheid' licht op een toegankelijke manier het belang van goed uitgevoerde bouwdetails toe, om koudebruggen en problemen met luchtdichtheid te vermijden. De belangrijkste regels worden aan de hand van schrijnwerkdetails overlopen. Er worden ook tips gegeven voor het makkelijk herkennen van details met goede luchtdichte en thermische prestaties.

De volgende richtlijn over 'Onderhoud en garanties' zal dieper ingaan op het belang van onderhoud, met aandachtspunten tijdens de ontwerp-, constructie- en bouwfase. Een correct onderhoud is ook een voorwaarde om te kunnen genieten van de garanties. In deze richtlijn zullen behalve de profielen ook de garanties op glas, hang- en sluitwerk, rubbers, ventilatieroosters, enz. aan bod komen.

Kwaliteitshandboek

De FACtory-richtlijnen vormden het uitgangspunt voor de publicatie van het FAC-kwaliteitshandboek, in maart van dit jaar gepubliceerd, met kwaliteitseisen en adviezen voor aluminium schrijnwerkers en gevelbouwers. De verschillende facetten, gaande van materiaal en oppervlaktebehandeling tot productie, oplevering en onderhoud, worden in het boek behandeld. Dit document, met actuele informatie, normen en richtlijnen, dient als referentie voor zowel constructeurs, architecten als bouwheren en biedt een kwaliteitsstandaard voor iedereen die bij het bouwproces betrokken is.

Aan dit boek hebben meer dan 30 vrijwilligers meegewerkt; elk van hen is expert in één of meer deelaspecten (glasproducenten, profielleveranciers, kenniscentra, certificatie-instellingen, alu constructeurs,'). De inhoud is meteen ook praktisch bruikbaar door de techniciteit van thema's als wind- en waterdichtheid, brandwerendheid, oppervlaktebehandelingen, enz. Ook bij bepaalde discussies kan de aangereikte kennis praktisch gebruikt worden, bijvoorbeeld bij oplevering of in verband met onderhoud.

De publicatie van het kwaliteitshandboek vormt de eerste fase om te komen tot een kwaliteitskeurmerk met de inhoudelijke weergave van de vereiste kennis en de voorwaarden voor kwalitatieve productie, plaatsing, oplevering, enz. van aluminium schrijnwerk. Hierbij zal er steeds een duidelijke wisselwerking zijn tussen het kwaliteitshandboek en het FAC-keurmerk.

Keuringsprotocol

Het FAC-keurmerk is bedoeld als begeleidingstraject naar een hogere kwaliteit voor de constructeurs, door een methode aan te bieden die praktisch ook echt werkbaar is: door op een constructieve manier tewerk te gaan en door manieren van kwaliteitsborging en actuele kennis aan te reiken voor het optrekken van het niveau van de bedrijven.

Om het kwaliteitslabel te behalen, worden per bedrijf en per jaar twee keuringen van een halve dag voorzien: één op bedrijfsniveau en één op de bouwplaats. Hiervoor zal een specialist van een onafhankelijke keuringsinstelling ter plaatse komen.

Het is op de bouwplaats dat er een groot kwalitatief verschil is met de goedkope concurrentie en de manier van plaatsen van het schrijnwerk heeft ook een belangrijke impact op de eindklant. Bijvoorbeeld: sluiten de dichtingen voldoende aan' Hoe zit het met de waterafvoer' Zijn er voldoende bevestigingspunten en wat is de afstand t.o.v. de hoeken' Is er in het geval van gordijngevels voldoende rekening gehouden met dilatatie en thermische uitzetting' Behalve de criteria over de plaatsing zelf wordt er op de bouwplaats ook gekeken naar veiligheidsaspecten, de link tussen engineering en de werf (aanwezigheid van bouwdetails), horizontaal en verticaal transport op de werf en de correcte opslag van materialen om beschadigingen te vermijden.

Om een goede assessment van de kwaliteit van een bedrijf te maken, moet er uiteraard ook een fabriekskeuring zijn. Hier worden de verschillende afdelingen onder de loep genomen, van engineering en ingangscontrole, tot productie en transport.

De nadruk ligt op de productie van schrijnwerk- en gevelelementen. Bijvoorbeeld: sluiten de hoeken mooi vlak op elkaar aan' Is de maatvoering binnen de toleranties die in het kwaliteitshandboek vermeld staan' Gebeurt de montage volgens de uitvoeringsdetails en technische voorschriften van de systeemleverancier' Wat de oppervlaktebehandeling betreft, zal er volgens de geldende normen gekeken worden of er op een afstand van 3 m geen storende elementen zichtbaar zijn en zal er een laagdiktemeting uitgevoerd worden.

Dit jaar worden de keuringseisen en het keuringsprotocol op punt gezet, in samenwerking met de keuringsinstanties. Na de zomervakantie zullen drie bedrijven een prototypekeuring ondergaan. Zo kan de procedure nog dit jaar bijgestuurd worden waar nodig. Op Polyclose (januari 2016) wordt het FAC-keurmerk gelanceerd. Daarmee komen de drie kandidaat-bedrijven van de prototypekeuring ook in beeld met hun resultaten als pionier in dit kwaliteitsverhaal. In de loop van 2016 zullen alle FAC-leden het kwaliteitstraject doorlopen.

Meerwaarde

Voor de bedrijven die dit keurmerk dragen, is het een basis om te leren: via FAC en de inspecteurs van de keuringsinstelling bekomt men informatie i.v.m. de nieuwste technieken en innovaties in de markt. Zo'n kwaliteitslabel fungeert ook als bindmiddel in het netwerk. Inzake tijdsbesteding kost het slechts een dag per jaar en men krijgt er heel wat kennis, en dus een competitieve voorsprong, voor terug. Via de thema-avonden, opleidingen en informatiebrochures van FAC kan men zich informeren om goed voorbereid te zijn.

Voortdurende innovaties, veeleisendere klanten, goedkope buitenlandse concurrentie' de aluminium schrijnwerkconstructeurs moeten zich voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. FAC wil haar leden met het kwaliteitskeurmerk ondersteuning en voorsprong bieden in deze uitdagende periode.

Door de handen in elkaar te slaan, kennis te delen en kwalitatieve oplossingen samen te implementeren wil FAC ervoor zorgen dat haar leden, aluminium constructeurs en gevelbouwers, elkaar versterken in hun gemeenschappelijke streven.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Polyclose wordt verplaatst naar de zomer

Polyclose wordt verplaatst naar de zomer

Polyclose, de vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel- en toegangstechniek die in januari in Flanders Expo in Gent zou georganiseerd worden, wordt verplaatst naar de zomer. Dat gebeurt op aandringen en op vraag van steeds meer exposanten[…]

Netwerken en innovaties ontdekken op InterSolution

Netwerken en innovaties ontdekken op InterSolution

Op Polyclose kan je nieuwigheden opnieuw met eigen ogen ontdekken

Op Polyclose kan je nieuwigheden opnieuw met eigen ogen ontdekken

Meer dan 14.000 bezoekers op Polyclose

Meer dan 14.000 bezoekers op Polyclose

Meer artikels