Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Extra waterbufferbekken beschermt woonproject in Pittem

Extra waterbufferbekken beschermt woonproject in Pittem

In de gemeente Pittem beginnen de werken voor de ontwikkeling van het nieuwe woonproject Plaatsmolenweg met 31 kavels. De plannen bestaan al een tijdje, maar werden in de loop van het traject grondig bijgestuurd voor een sterk waterverhaal.
“Binnen het project zal er prioriteit geven worden aan de aanleg van een extra waterbufferbekken die ook de Tuinwijk moet beschermen tegen overstromingen”, zegt burgemeester Ivan Delaere.
 
Water vormt al langer een belangrijk thema in de gemeente Pittem. “Sinds delen van Pittem met wateroverlast te kampen hadden, blijft de vrees voor nieuwe overstromingen bij hevige regenval bestaan”, zegt schepen voor Waterbeleid Chris Marreel.

Waterbeheersing

“We investeren continu in de verbetering van onze waterbeheersing en afwatering, denk maar aan de realisatie van het bufferbekken aan de Blekerijbeek of de berm ter hoogte van de Zwartegatbeek zodat de weide ook als bufferbekken kan dienen. Beide projecten werden samen met de Provincie West-Vlaanderen uitgevoerd”, vervolgt Marreel.
 
“Ook nieuwe ontwikkelingen moeten maximaal werk maken van een doordacht plan voor waterbeheer. Dat is nodig omdat extra verharding ervoor zorgt dat het water direct in de riolen terechtkomt als het regent. Dankzij de aanleg van extra buffercapaciteit kan het opgevangen water vertraagd afgevoerd worden”, verklaart Denis Fraeyman, schepen van Omgevingsvergunningen en Wonen.

Grote capaciteit

Het woonproject Plaatsmolenweg voorziet een extra waterbufferbekken van bijna 1.700 m³; Dat is vier keer zo groot als de vereiste strenge normen van de provincie. Die capaciteit houdt rekening met het nieuwe woonproject en de bestaande verharding gelegen tussen de Koolskamp- en de Egemstraat.
 
Bovendien wordt het nieuwe waterbufferbekken landschappelijk ingekleed in de publieke groenzone die naadloos aansluit op het toekomstig woonproject.

31 kavels

De gemeente Pittem wil uitgroeien tot een aantrekkelijke Vlaamse woongemeente met aandacht voor een betaalbaar woningaanbod. Samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) geeft ze deze plannen concreet vorm met de realisatie van het woonproject Plaatsmolenweg dat aansluit op de bestaande structuren van de gemeente.
 
“Het project telt in totaal 31 kavels die variëren van 330 m² tot 750 m². We voorzien een grote mix van woontypologieën met vrijstaande, halfopen en geschakelde woningen. Op die manier wordt een zo breed mogelijk publiek aangesproken”, aldus Geert Sanders, algemeen directeur van de WVI.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels