Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

© (C)2018 K.Warinthorn. All right reserved. iairba@gmail.com

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen.
De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te werven voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vorig jaar kwam er ook al een eerste extra rechter bij. Zopas benoemde de ministerraad op voorstel van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir Sofie Boeykens, Tom Vandromme en An Carette tot bestuursrechters. Het aantal rechters stijgt met deze beslissing van tien naar dertien.
 
“Snelle en kwaliteitsvolle beslissingen zijn cruciaal voor een goed investeringsklimaat. Investeerders hebben snel rechtszekerheid nodig als hun projecten aangevochten worden en anderzijds hebben ook beroepsindieners recht op diezelfde duidelijkheid en rechtsbescherming”, klinkt het bij minister Demir.
 
De Raad voor Vergunningsbetwisting is een onafhankelijk Vlaams bestuursrechtscollege dat beroepen behandelt over in het Vlaamse Gewest verleende of geweigerde omgevingsvergunningen, registratiebeslissingen en onteigeningen. De doorlooptijden van de beroepsprocedures bij deze Raad zijn de voorbije jaren stelselmatig verbeterd. “Toch blijft dit een belangrijk aandachtspunt en willen we nog versnellen. Het is zowel in het belang van de rechtszoekende als van een vergunninghouder dat er zo snel mogelijk een uitspraak is over een beroep. Zo wordt de rechtszekerheid gegarandeerd voor de burger en de ondernemer en zorgen we voor een beter (internationaal) investeringsklimaat, zonder dat kortere doorlooptijden hoogkwalitatieve bestuursrechtspraak in het gedrang brengen”, klinkt het bij Demir.
 
De extra rechters hebben een uitgebreide procedure doorlopen en werden voorgedragen door de Algemene vergadering van de Dienst voor de Bestuursrechtcolleges. De rechters leggen weldra de eed af in handen van Vlaams minister Demir.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Zelfs al dien je de beste offerte in voor een overheidsopdracht, dan nog zijn je winstkansen niet per se gegarandeerd. Dat komt omdat een aanbestedende overheid je offerte niet alleen inhoudelijk nakijkt. Ze moet ook nagaan of jij als ondernemer[…]

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Forse vereenvoudiging van vergunningsprocedures

Forse vereenvoudiging van vergunningsprocedures

Meer artikels