Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Extra maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen

Extra maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen

De vergroening van het wagenpark wordt voortgezet. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom neemt twee extra maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen. Het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen wordt tegen 2020 uitgebreid tot vijfduizend. In België zijn nu slechts 320 publieke laadpalen voor elektrische auto's beschikbaar, naast enkele duizenden private laadpunten bij bedrijven. Turtelboom wil dat je binnen vier jaar in een straal van 250 m een laadpunt voor een elektrische auto kan vinden. Wie een nieuwe emissievrije wagen koopt, mag rekenen op een zero-emissiebonus. Eerder al werd de vergroening van de autofiscaliteit goedgekeurd. Deze extra maatregel moet leiden tot een versnelling van de verkoop van zero-emissiewagens. Vlaanderen is in Europa de grootste uitstoter van vervuilende emissies zoals bv. fijn stof.

De uitbouw van laadinfrastructuur moet (potentiële) gebruikers van elektrische voertuigen verlossen van de zogenaamde 'range anxiety', de vrees om de elektrische wagen niet op tijd te kunnen opladen. De verschillende laadpunten worden verzameld in een centrale databank zodat de gebruiker via een app snel het dichtstbijzijnde laadpunt kan vinden. De zero-emissiebonus zorgt ervoor dat bij aankoop de kloof tussen een conventioneel voertuig en een emissievrij model (elektrisch of op waterstof) kleiner wordt. Deze maatregel stimuleert potentiële kopers van een nieuw voertuig richting de emissievrije optie. Met deze maatregelen streeft de Vlaamse regering naar 60.000 elektrische wagens en 5.000 extra laadpalen tegen 2020.

Voor de installatie van de laadpalen is een resultaatsverbintenis gesloten met de distributienetbeheerders. Deze laatsten werken samen met privéleveranciers die aan de gebruiker een marktconforme prijs zullen vragen. Daardoor zal deze uitrol budgetneutraal zijn. Aan de leveranciers van laadpalen is interoperabiliteit opgelegd zodat gebruikers van een elektrisch voertuig met slechts één kaart aan alle laadpunten kunnen opladen. De stads- en gemeentebesturen kunnen in samenwerking met de distributienetbeheerders hun lokaal beleid uitstippelen. Evora, het Vlaams platform voor publiek toegankelijke laadpunten, ging ruim een jaar geleden reeds de uitdaging aan om Vlaamse steden te helpen om laadpunten voor elektrische wagens te voorzien. Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Truiden werkten mee aan dit project, samen met vijf automerken (Audi, BMW, Nissan, Renault en VW) en de netbeheerders Eandis en Infrax.

Volgens Turtelboom moeten stadsbewoners de mogelijkheid krijgen om hun wagen in een straal van 250 m op te laden. De steden die deelnemen aan het Evora-project willen echter wildgroei vermijden en zijn niet zo happig om zomaar massaal laadpalen neer te zetten in de openbare ruimte. Ze baseren hun laadpaalbeleid op de vraag. Bewoners die een laadpaal vragen, moeten hun eigen laadpunt financieren als dat bij hen thuis mogelijk is. Pas als dat niet kan, wordt bekeken of in de buurt publieke oplaadpunten beschikbaar of mogelijk zijn.

Ook oplaadpunten in openbare parkings zijn mogelijk, al moet nog worden bekeken of automobilisten ook parkeergeld moeten betalen om hun wagen even op te laden. Voor de installatie van een laadpaal moet een gewone parkeerplaats worden opgeofferd. Door de hoge parkeerdruk zijn de meeste steden hiervoor geen vragende partij, al willen ze eventueel ook laadpunten plaatsen op strategische locaties zoals bij winkel- en cultuurcentra.

De zero-emissiebonus is voorzien voor iedere natuurlijke persoon die een nieuwe emissievrije wagen koopt en waarvan slechts eenmaal gebruik kan worden gemaakt. Het is een aanvullend systeem dat enkel gericht is op particulieren. Vennootschappen genieten nu al van de federale fiscale aftrek van 120% indien een emissievrij voertuig wordt ingeschreven op naam van de vennootschap. In Vlaanderen werden vorig jaar amper 1.287 elektrische wagens verkocht, 0,05 % van het totale aantal verkochte wagens. Wanneer we enkel natuurlijke personen in beschouwing nemen, dan gaat het om slechts 85 wagens in 2014. Het doel van deze bonus is om meer mensen te verleiden om te kiezen voor een emissievrije optie.

Wetenschappelijke studies bewijzen dat vier factoren invloed hebben op het aandeel emissievrije wagens in een samenleving: de totale kost van de eigendom (aankoopprijs, taksen, verbruik, onderhoud, '), de infrastructuur, de impact op het milieu en het imago/de bekendheid van het concept emissievrije wagen. De bonus neutraliseert de meerprijs bij aankoop van een emissievrije wagen en schakelt de totale kost van een elektrische en een op fossiele brandstof rijdende wagen gelijk. Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat een dergelijke maatregel effectief is. De maatregel zorgt ervoor dat, net zoals in onze buurlanden, emissievrije wagens een duw in de rug krijgen om zo de doorbraak van deze voertuigen in Vlaanderen te bewerkstelligen.

Een significant aandeel emissievrije wagens speelt ook een rol in het halen van de klimaatdoelstelling en een verminderde uitstoot van schadelijke emissies voor mens en milieu. Zo was de uitstoot van fijn stof volgens het Europees Milieuagentschap verantwoordelijk voor meer dan 11.000 doden in België. Onderzoek naar de levenscyclus van milieuvriendelijke voertuigen leert ons dat batterij-elektrische voertuigen een betere score halen dan andere aandrijfvormen.

Minister Turtelboom verwacht niet dat de bonus zal leiden tot oversubsidiëring. Daarvoor zijn een aantal veiligheden ingebouwd. Zo is de bonus degressief in de tijd: maximum 5.000 ' in 2016, vanaf 1 januari 2017 zakt de premie naar maximum 4.000 ', in 2018 naar maximum 3.000 ' en in 2019 is nog een premie van maximum 2.000 ' voorzien, waarna het premiesysteem stopt. Het is een tijdelijk systeem met de bedoeling de markt op gang te brengen.

Daarnaast is er een maximumbudget van 5 miljoen ' en wordt gewerkt met een gesloten enveloppe. Als het budget dreigt uitgeput te geraken, kan de minister de premiehoogte vervroegd doen dalen. Zo wordt gegarandeerd dat iedereen een billijke premie krijgt. Iedere natuurlijke persoon heeft recht op maximum één premie, wie een elektrische auto koopt zal bij de bestelling onmiddellijk de aanvraag kunnen doen. Zo wordt reeds bij de aankoop de garantie gegeven dat je effectief in aanmerking komt voor de premie. In de schoot van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) wordt een monitoringcomité opgericht dat vier keer per jaar verslag zal uitbrengen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt