Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Extra inspanningen nodig om Vlaamse begroting op koers te houden

Extra inspanningen nodig om Vlaamse begroting op koers te houden

Volgens berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft de Vlaamse regering nog werk voor de boeg om het beoogde begrotingstraject te realiseren. Hoewel Vlaanderen op nieuwe ontvangsten kan rekenen uit de kilometerheffing voor vrachtwagens en de energieheffing, vragen een aantal dossiers bijzondere aandacht. Een strikte opvolging van de inning van de Vlaamse gewestbelastingen en de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur is nodig. Om op koers te blijven, herhaalt de SERV zijn advies om het tekort op de begroting 2016 terug te brengen tot -243 miljoen '. Dit betekent dat de regering bij de volgende begrotingscontrole op zoek moet naar 54 miljoen '.

Op een begroting van 38 miljard ' is dat een heel klein bedrag. Toch waarschuwt de SERV voor hindernissen en risico's op het Vlaamse begrotingspad. 'De Vlaamse begroting staat er minder rooskleurig voor dan enkele maanden geleden kon voorspeld worden. De sociale partners vragen de Vlaamse regering om de risico's voor de begroting op korte termijn weg te werken zodat het begrotingsbeleid voor de volgende jaren niet in gevaar komt', zegt SERV-voorzitter Karel Van Eetvelt.

Bij de begrotingsopmaak 2016 bevestigde de Vlaamse regering haar begrotingsengagement. Dat betekent een begroting met een tekort in 2015 en 2016 om de jaren daarna weer een evenwicht te bereiken. Om dit beoogde traject te realiseren, wijst de SERV op een aantal belangrijke verschillen tussen de ingediende en de te verwachten uitvoering van de begroting (2015, 2016). Voor 2016 werd gerekend op een tekort van 172 miljoen '. De extra uitgaven voor de vluchtelingencrisis (120 miljoen ') zaten niet in dat bedrag.

In 2016 ontvangt Vlaanderen 1,27 miljard ', voornamelijk via de kilometerheffing, de ziekenhuisinfrastructuur en de energieheffing. Dat lijkt op het eerste gezicht een opsteker voor de begroting, alleen dekken de ontvangsten niet alle uitgaven die er tegenover staan. Dat is bv. het geval voor de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur. Door de zesde staatshervorming komen deze budgetten naar Vlaanderen, maar voorlopig is er weinig zicht op de evolutie en de omvang van de uitgaven en bijbehorende schuld. Bovendien zijn nieuwe investeringen in ziekenhuisinfrastructuur vanaf 2016 niet opgenomen in de begroting. De Vlaamse regering moet volgens de SERV dus snel duidelijk maken hoe ze de financiering ziet en hoe de nodige middelen er zullen komen.

Het nieuwe Energiefonds zal vermoedelijk het groenestroomcertificatenoverschot in vijf jaar kunnen wegwerken. Omdat het fonds een permanent karakter heeft, beveelt de SERV aan te verduidelijken hoe de middelen van het Energiefonds zullen besteed worden.

De SERV wijst ook op de aanzienlijke vertraging bij de inning van de Vlaamse gewestbelastingen. Die hebben een impact op de begroting van vorig jaar, maar vermoedelijk ook op de begroting van 2016. De SERV vraagt voorzichtig te zijn met de uitgaven die hier tegenover staan.

De sociale partners benadrukken dat voldoende investeringskredieten van groot belang blijven voor de Vlaamse economie. De Vlaamse regering breidt haar investeringen via verschillende kanalen uit. Voor ruim 500 miljoen ' engagementen zijn echter nog geen betaalkredieten ingeschreven. Op zich is dat geen probleem omdat de meeste investeringsprojecten over verschillende jaren lopen zodat de betaalkredieten steeds achterblijven op de effectieve betalingen. Toch vraagt de SERV om in deze budgettair moeilijke tijden voorzichtig te zijn en om voor alle investeringen steeds de nodige financiële middelen te voorzien en te documenteren in meerjarenperspectief.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar