Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Extra inkomsten moeten energiebesparingen in gebouwen bijkomend steunen

Ongeveer 300 miljoen ' staat vandaag op een geblokkeerde rekening omdat de regionale en federale regeringen het niet eens geraken over de verdeling van de inkomsten uit de emissiehandel. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dringt aan op een snelle beslissing. De middelen kunnen immers in belangrijke mate worden aangewend voor de ondersteuning van energiebesparende maatregelen in gebouwen.

'De besprekingen in het kader van het Vlaamse renovatiepact hebben nogmaals duidelijk gewezen op de belangrijke uitdagingen in Vlaanderen inzake energiebesparing. Vlaanderen zit met een relatief oud gebouwenpatrimonium. Gemiddeld bedraagt het energieverbruik voor bestaande appartementen bijna 300 en voor huizen bijna 500 kWh/m² per jaar. Tegelijk wordt jaarlijks minder dan 1% van dit patrimonium grondig gerenoveerd. Dit percentage moet minstens tot 2,5% per jaar worden opgetrokken', oppert de VCB.

Emissiehandel

De huidige middelen van de Vlaamse overheid volstaan niet om hierin snel verandering te brengen. Op korte termijn zijn extra middelen nodig. De bijkomende inkomsten uit de emissiehandel kunnen hiertoe bijdragen.

'De Vlaamse overheid heeft eerder al te kennen gegeven om de bijkomende inkomsten uit de emissiehandel prioritair te besteden aan energiebesparende maatregelen in gebouwen, vooral in sociale en eventueel ook in privéwoningen. Ze is hier al voor een stuk mee begonnen op basis van middelen die ze voorschiet.

De Vlaamse overheid heeft eerder al te kennen gegeven om de bijkomende inkomsten uit de emissiehandel prioritair te besteden aan energiebesparende maatregelen in gebouwen.

De VCB dringt er echter op aan dat er zo snel mogelijk een regionaal-federaal akkoord komt over de verdeling van de inkomsten. Dan kan de Vlaamse regering voluit aan een concreet bestedingsplan werken met hopelijk ook maatregelen ten gunste van de private woningbouwmarkt', luidt het.

De inkomsten uit de emissiehandel zijn daarenboven niet eenmalig. Ze zullen de komende jaren aanhouden en stellen de Vlaamse overheid zo in staat om voor de ondersteuning van energiebesparingen in gebouwen een meerjarenbeleid te voeren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen