Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Export gevelsteen stijgt met 48%

Export gevelsteen stijgt met 48%

2014 was voor de Belgische baksteenproducenten een goed jaar: de productie steeg met 18% tegenover 2013 en de export van gevelsteen steeg zelfs met liefst 48%! Voor 2015 verwacht de Belgische Baksteenfederatie een verdere stagnatie van de bouwactiviteit op de Belgische markt.

De economische vooruitzichten die in het begin van 2014 nog zeer hoopvol waren, moesten regelmatig neerwaarts worden bijgesteld. In het tweede kwartaal van 2014 kwam de economische groei in de meeste landen van de eurozone tot stilstand of vertoonde zelfs een krimp.

Motor sputtert

Ook in ons land sputterde de economische motor. Het vertrouwen in de economie versomberde zowel bij de bedrijfsleiders als bij de consumenten. De binnenlandse consumptie bleef op een laag niveau door dit gebrek aan vertrouwen, de hoge werkloosheid en een stagnatie van de koopkracht.

De conjunctuur in de bouwsector, en meer bepaald in de woningbouw, onderging de negatieve invloed van deze economische situatie. Bovendien stegen door de aanhoudende schaarste de prijzen van bouwgronden tot ongekende hoogte, werd de bouwregelgeving steeds strikter met kostprijsstijgingen tot gevolg, stagneerde de koopkracht van de gezinnen, wat de terugbetalingscapaciteit verminderde en de toegang tot een hypothecair krediet bemoeilijkte.

Verbouwing

Deze fenomenen hadden tot gevolg dat het activiteitspeil in de nieuwbouw van woningen er in België op achteruitging. Gezinnen kozen eerder voor de verbouwing van een bestaande woning.

Gelukkig vielen de weersomstandigheden in 2014 goed mee, zeker in vergelijking met 2013, waardoor de afnames in het eerste kwartaal van 2014 bijna 50% hoger lagen dan het jaar voordien. Nadien vertraagde de verkoop in eigen land, om tegen het einde van het jaar te landen op een iets hoger niveau dan in 2013.

De buitenlandse afzetmarkten vertoonden een zeer gevarieerd beeld. Het meest markante feit is de aanzienlijke stijging van de export naar het Verenigd Koninkrijk. Bouwstimulerende maatregelen hadden tot gevolg dat de bouwconjunctuur in dat land een enorme stijging heeft gekend, zodat de eigen baksteenproductie in het VK er volstrekt ontoereikend was om aan de vraag te beantwoorden.

Grenzen verleggen

Globaal genomen steeg de uitvoer van gevelsteen in 2014 met liefst 48% tegenover 2013. De stijging van de export is niet enkel te danken aan de opmerkelijke stijging van de bouwactiviteit in de UK, maar ook aan het feit dat Belgische baksteenfabrikanten de grenzen steeds hebben weten te verleggen en hun afzetmarkten voortdurend hebben uitgebreid.

Voor dit jaar verwacht de Belgische Baksteenfederatie een verdere stagnatie van de bouwactiviteit op de binnenlandse markt. Het ziet er niet naar uit dat de omstandigheden op relatief korte termijn zullen verbeteren. Wat de export betreft blijven de Belgische baksteenproducenten afhankelijk van de bouwconjunctuur in (voornamelijk) de buurlanden en bij uitbreiding de rest van Europa. Wat de algemene economische situatie betreft blijft de hoop op een (licht) herstel in 2015.

Totale productie

De totale baksteenproductie steeg in ons land met 18% t.o.v. 2013. Er worden twee baksteensoorten onderscheiden: enerzijds baksteen voor gewoon metselwerk en anderzijds gevelbaksteen.

De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedraagt 1,119 miljoen m³ en vertegenwoordigt 56,8% van het totale productievolume. De gewone bakstenen zijn zowel volle bakstenen als snelbouwbakstenen. Snelbouwbaksteen beslaat het grootste aandeel in de productie. Deze bakstenen worden gebruikt voor metselwerk van binnenmuren.

De productie van 850.000 m³ gevelbaksteen vertegenwoordigt 43,2% van de totale productie. Gevelbaksteen is ook in twee soorten onderverdeeld: strengpersgevelsteen en handvorm. In 2014 bereikte strengpersbaksteen een productie van 116.000 m³. De productiehoeveelheid van handvormbaksteen bedroeg 734.000 m³.

In- en uitvoer

De uitvoer bedraagt 517.000 m³, wat 26% van de totale productie betekent. De uitvoercijfers worden samengesteld op basis van een rondvraag bij de leden van de Belgische Baksteenfederatie. Het invoercijfer kende een stijging tegenover vorig jaar; 119.000 m³ werd bereikt. Hiermee bedraagt de invoer 23% van de uitvoer.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Van Thuyne: ‘Hier stroomt beton door de aderen’

Publireportage

Van Thuyne: ‘Hier stroomt beton door de aderen’

Straks verlaat Van Thuyne voorgoed de oude site in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) voor de nieuwe site in Wielsbeke, waar momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een nieuw kantoorgebouw. “Op de site in Sint-Eloois-Vijve is een stukje[…]

21/09/2021 | Beton
Elia test lange-afstanddrones om hoogspanningslijnen te inspecteren

Elia test lange-afstanddrones om hoogspanningslijnen te inspecteren

Belgische groep bouwt drie woonzorgcentra in Spanje

Belgische groep bouwt drie woonzorgcentra in Spanje

Nieuwe fietsbrug verbindt Vilvoorde met Brucargo

Nieuwe fietsbrug verbindt Vilvoorde met Brucargo