Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Expertisecentrum voor grondstoffen komt in Leuven

Het Europees Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) heeft een nieuwe kennis- en innovatiegemeenschap opgericht met een focus op grondstoffen. Een uitgebreid netwerk van bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen, waaronder de KU Leuven, de UGent, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Université de Liège (VLg) en het Centre de Recherche Métallurgique (CRM), slaan hiervoor de handen in elkaar. Eén van de regionale expertisecentra voor grondstoffen zal gecoördineerd worden vanuit Leuven.

Het Europees Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) is een orgaan van de Europese Unie dat onderzoek, innovatie, technologie en ondernemerschap sinds 2008 duurzaam stimuleert. Dit doet EIT via Knowledge and Innovation Communities (KIC's): gemeenschappen over de grenzen heen, waarin expertisepartners rond bepaalde thema's samenwerken. Het zijn zowel academische en industriële partners als onderzoeksinstellingen, die samen de innovatieve capaciteit van de Europese lidstaten versterken. Sinds 2011 gebeurt dit reeds voor de thema's klimaatverandering, hernieuwbare energie en ict.

Vanaf dit jaar wil het EIT via een KIC over grondstoffen ('raw materials') een nieuw domein aanboren. De voorbije week werden twee KIC's goedgekeurd: één voor health en één voor raw materials. Beide kunnen in 2015 rekenen op een startsubsidie van 4 miljoen '. Voor het KIC 'raw materials' gaf het EIT op dinsdag 9 december de voorkeur aan het consortium 'RawMatTERS', waaraan meer dan honderd partners uit 22 Europese lidstaten bijdragen. Het consortium heeft het ambitieuze doel om de huidige Europese afhankelijkheid van grondstoffen om te buigen in een strategische kracht.

Karl Vrancken, onderzoekscoördinator Duurzaam materialenbeheer van VITO, speelde met zijn jarenlange ervaring en expertise inzake grondstoffen en circulaire economie een hoofdrol in het opstellen van het winnende voorstel (de proposal) evenals in het ontwikkelen van de beheerstructuur van het winnende consortium. Vrancken wordt de hoofdverantwoordelijke (chief operations officer, coo) van het managementteam dat zal instaan voor de ontwikkeling van het eerste businessplan van deze Knowledge and Innovation Community.

Zes regionale centra

Een KIC is opgebouwd uit één hoofdkwartier en zes lokale expertisecentra (co-location centres), waarvan één in Leuven komt. De jaarlijkse subsidie van 40 tot 60 miljoen ' zal worden verdeeld over deze co-location centres in verhouding tot de activiteiten die ze voor het KIC opzetten. De overige regionale centra worden uitgebouwd in Rome (Italië), Wroclaw (Polen), Espoo (Finland), Luleå (Zweden) en Metz (Frankrijk). De partnerovereenkomst met het EIT geldt voor een periode van zeven jaar.

Kernpartners

De kernpartners Umicore, KU Leuven, UGent en VITO zetten in Vlaanderen samen met de geassocieerde partners in Wallonië (ULiège en CRM), Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hun schouders onder het project. Het regionale consortium zal zich specialiseren in recyclage, urban mining, het herwinnen van metalen en mineralen uit industriële residu's, lichtgewicht en duurzaam multi-dimensioneel materiaalontwerp, sea floor mining en kringloopeconomie.

Natuurlijke grondstoffen worden steeds schaarser. Natuurlijke grondstoffen zijn onmisbaar voor ons economisch systeem, maar ze worden steeds schaarser. De VITO speelt hierop in met projecten rond duurzaam grondstoffenbeheer, gesloten materiaalkringlopen en nieuwe businessmodellen. Er is nood aan een kringloopeconomie. Een duurzame omgang met grondstoffen vraagt om slimme ontwerpen, hergebruik en recyclage.

Kringloop sluiten

De VITO focust op het sluiten van materiaalkringlopen. Daarvoor worden innovatieve technologieën ontwikkeld die meer kostbare grondstoffen kunnen recycleren uit laagwaardige afvalstromen. De achterblijvende matrixmaterialen krijgen een tweede leven als nieuwe producten. Technologische oplossingen zijn slechts een stukje van de puzzel. Om écht nieuwe businesmodellen en beleidslijnen uit te tekenen voor duurzaam materiaalbeheer zijn ook vernieuwende samenwerkingsvormen tussen beleidsmakers, bedrijven en consumenten nodig. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen