Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Evolutie van de normen voor centrale verwarming

De installateurs van centrale-verwarmingsinstallaties, architecten en studiebureaus maken vaak gebruik van de Belgische normen voor centrale verwarming. Omdat er regelmatig Europese normen verschijnen en het Bureau voor Normalisatie (NBN) bepaalde Belgische normen herziet, is het geen overbodige luxe om regelmatig een stand van zaken op te maken.

Berekenen warmteverliezen

Voor de Belgische installateurs van centrale verwarming is de norm NBN B 62-003 over het berekenen van warmteverliezen waarschijnlijk de bekendste norm. Hij zal echter zeer binnenkort vervangen worden door de Europese norm NBN EN 12831, die onder meer de volgende belangrijke wijzigingen met zich brengt:

een meer gedetailleerde berekening van de transmissieverliezen naar de grond;

een meer gedetailleerde berekening van de ventilatieverliezen, rekening houdend met de luchtdichtheid van de gebouwen;

de systematische berekening van het opwarmingsvermogen dat nodig is om de nominale binnentemperatuur te behalen na een periode van verlaagde werking van het verwarmingssysteem.

De nationale bijlage legt op zijn beurt de gegevens vast die eigen zijn aan een bepaald land en klimaat, en die bijgevolg niet op Europees niveau vastgelegd kunnen worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de basisbuitentemperatuur, de basisbinnentemperaturen, de temperaturen van de naburige ruimten of gebouwen, en het luchtverversingsdebiet van de gebouwen.

Om de verstaanbaarheid van de norm NBN EN 12831 te verbeteren en het gebruik ervan te vereenvoudigen, stelden het WTCB, Atic en Seco de 'Praktijkgids voor de berekening van de warmteverliezen van gebouwen' op. Het WTCB stond bovendien in voor de Nederlandse vertaling van de norm.

Stookplaatsen en rookgaskanalen

Ook de normenreeks NBN B 61 betreffende stookplaatsen en rookgaskanalen is goed gekend door de Belgische installateurs van centrale verwarming. Naar aanleiding van de evolutie van de technieken en de publicatie van diverse Europese normen worden de normen NBN B 61-001 en -002 momenteel herzien.

Het ontwerp, de installatie en de inwerkingstelling van de rookgaskanalen werden vastgelegd in de Europese normenreeks NBN EN 15287. In de herziene versies van de normen NBN B 61-001 en -002 zullen deze onderwerpen bijgevolg waarschijnlijk niet meer aangehaald worden. Andere thema's zoals het ventileren van stookplaatsen en het in aanmerking nemen van luchtdichte verwarmingsketels zouden daarentegen uitgebreider aan bod moeten komen.

Verwarmingssystemen met water

De recent herziene norm NBN EN 12828 handelt over het ontwerpen van verwarmingssystemen met water. Hoewel deze norm minder bekend is, verdient hij niettemin de aandacht omdat hij onder meer de volgende belangrijke onderwerpen behandelt: de dimensionering van warmtegeneratoren, de regeling en veiligheidsinrichtingen, de dimensionering van expansievaten, de thermische isolatie van leidingen en de dimensionering van veiligheidskleppen.

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de normering met betrekking tot centrale verwarming kan men terecht op www.wtcb.be (rubriek Normen-Antennes ' NA Energie en binnenklimaat).

Bron: het artikel 'Centrale-verwarmingsinstallaties met warm water: evolutie van de normalisatie' van ir. Christophe Delmotte, hoofd van het laboratorium Luchtkwaliteit en Ventilatie van het WTCB, in WTCB-Contact 2014/4. Dit artikel kwam tot stand in het kader van de activiteiten van de Normen-Antenne Energie en Binnenklimaat, gesubsidieerd door de fod Economie. Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de startpagina.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Tijdens de Dag van de architectuur op zondag 17 oktober kan je kennismaken met een heleboel bijzondere projecten in Vlaanderen en Brussel. Ruim honderd gebouwen en veertig architectenkantoren zetten de deuren open voor een uitzonderlijke blik[…]

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem