Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Evolutie van de budgetten in de sociale huisvesting

Evolutie van de budgetten in de sociale huisvesting

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem stelde aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele enkele vragen over de evolutie van de budgetten en het patrimonium in de sociale woningbouwsector.
Wie een bescheiden inkomen heeft in Vlaanderen kan een sociale woning huren. Afhankelijk van de situatie kan men terecht bij verschillende organisaties: sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds, sociale verhuurkantoren, Vlabinvest
en/of gemeenten en OCMW’s.
 
Mercedes Van Volcem wilde weten hoeveel de jaarlijkse netto bijdrage is die het Vlaamse Gewest besteedt aan sociale huisvesting en wat de jaarlijkse netto toename van het sociaal woonpatrimonium is sedert 2009.
 
Het Vlaams parlementslid vroeg ook hoe deze toename van de sociale huisvesting en de geïnvesteerde middelen zich verhouden ten opzichte van onze buurlanden en het Europese gemiddelde.
 
Minister Diependaele gaf in tabelvorm een overzicht van de jaarlijkse netto bijdrage van het Vlaamse Gewest aan sociale huisvesting sedert 2009. Deze bijdrage wordt opgesplitst per budget (type sociale huisvesting) en wordt pas in een latere fase, bij de effectieve toewijzing van de middelen, verdeeld over de provincies.
 
De gegevens voor de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren werden eveneens overhandigd door minister Diependaele. Er is geen correlatie tussen de netto aangroei van het sociale huurpatrimonium en de voormelde (bruto-)budgetten. Met die budgetten worden ook de renovatie en de vervanging van bestaande sociale huurwoningen gefinancierd.
 
De minister gaf nog mee dat binnen Europa geen algemene definitie van sociale huisvesting bestaat, waardoor het aanleveren van vergelijkbare data geen evidentie is.
 
Algemeen kan wel aangestipt worden dat het overheidsbudget voor sociale huisvesting in een aantal landen significant is verminderd, onder meer in Portugal, Polen, Oostenrijk en Griekenland. Deze trend van dalende investeringen volgt Vlaanderen allerminst.
 

Budgetten in de periode 2009-2021

http://publicationdownloads.com/mailing/BOUWKRONIEK/BEELDEN/Evolutie_van_de_budgetten_in_de_sociale_huivesting_TABEL_Budgetten_in_de_periode_2009_2021.pdf

Evolutie sociaal woonpatrimonium in de periode 2009-2019

http://publicationdownloads.com/mailing/BOUWKRONIEK/BEELDEN/Evolutie_van_de_budgetten_in_de_sociale_huisvesting_TABEL_Evolutie_sociaal_woonpatrimonium_in_de_periode_2009-2019.pdf

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

We Invest opent kantoren in Vilvoorde en Heist-op-den-Berg

We Invest opent kantoren in Vilvoorde en Heist-op-den-Berg

In Wallonië en Brussel is We Invest met vijftien locaties een bekende vastgoedfranchisegever. Nu mikt de specialist in residentieel vastgoed ook op Vlaanderen. Een eerste vastgoedkantoor werd geopend in Antwerpen-Centrum. Nu zijn Vilvoorde[…]

Studie over waardering vastgoed per stad of gemeente

Studie over waardering vastgoed per stad of gemeente

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Meer artikels