Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Evergems OCMW koopt twee woningen

Het OCMW van Evergem heeft twee huizen gekocht in de Hospitaalstraat in deelgemeente Ertvelde. De aankoop was eigenlijk niet voorzien, maar het OCMW wou de kans niet laten voorbijgaan. De aankoop biedt de mogelijkheid om in de toekomst de activiteiten van woonzorgcentrum (wzc) Ten Oudenvoorde uit te breiden. De woningen liggen naast het wzc. Het is de bedoeling om ze in eerste instantie te gebruiken als doorgangswoningen voor mensen die uit een crisiswoning komen of die een langere overgangsperiode nodig hebben om een woning te zoeken op de privémarkt (voor bv. vier tot acht maanden).

De aankoop van de woningen sluit ook aan bij de uitdaging om te streven naar het behoud van de 94 bedden van wzc Ter Caele.

Mogelijk kan een vleugel bijgebouwd worden aan wzc Ten Oudenvoorde. Voor de aankoop van de twee woningen betaalt het OCMW 350.000 '.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette