Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

UPDATE

‘Evenwichtig loonakkoord, maar bedenkingen over mobiliteit en overuren’

‘Evenwichtig loonakkoord, maar bedenkingen over mobiliteit en overuren’

© Catalin Pop - stock.adobe.com

Vakbonden en werkgevers hebben op 26 februari een ontwerp van loonakkoord bereikt. De bonden zullen het akkoord voorleggen aan hun achterban. Twee weken eerder was er nog een nationale staking omdat dit loonoverleg muurvast zat. Voor Bouwunie is het bereikte loonakkoord op het eerste zicht een evenwichtig akkoord waar de bouw mee aan de slag kan. Toch heeft  Bouwunie nog enkele bedenkingen. Ook Agoria, Unizo en het VBO zijn over het algemeen positief over het bereikte loonakkoord. Open Vld kondigde eerst in de pers aan dat zij het akkoord niet zullen goedkeuren in de regering, maar milderde inmiddels de toon. De Confederatie Bouw kan zich vinden in het loonakkoord.

“Het ontwerp van loonakkoord binnen een duidelijk wettelijk kader is een goede zaak. Het sociaal overleg in ons land werkt nog wel”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

De raad van bestuur van de Confederatie Bouw gaf op 27 februari het mandaat om het loonakkoord goed te keuren in de raad van bestuur van het VBO. De sectororganisatie neemt akte van de loonnorm van 1,1% en is tevreden dat er een wettelijk kader is waarbinnen de sectorale onderhandelingen kunnen starten. 

“We roepen alle partijen in het sociaal overleg op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij zijn tevreden dat het sociale overleg wel degelijk nog vruchten afwerpt. Wat de bouw specifiek betreft, hebben we de boodschap goed begrepen dat de harmonisering van de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden een urgentie is in het sectorale overleg”, stelt Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw.

In een eerste reactie zegt Bouwunie blij te zijn dat het gezond verstand heeft gezegevierd en dat de sociale partners vannacht tot een akkoord zijn gekomen. Op het eerste zicht vindt Bouwunie dat het ontwerpakkoord evenwichtig is. De krijtlijnen voor het starten van de sectorale onderhandelingen zijn voldoende duidelijk.

De lonen in de privésector mogen volgens het loonakkoord dit en volgend jaar met maximaal 1,1% stijgen bovenop de index. Inclusief de index betekent dat een opslag van 4,54%. Bouwunie vindt het goed dat de sociale partners hiermee het wettelijke kader van de loonnorm respecteren en zo een loonontsporing vermijden. Bij de invulling van de loonnorm op sectorniveau moeten vakbonden en werkgevers bovendien rekening houden met de economische situatie en de concurrentiekracht van de ondernemingen. Dat is een belangrijk aandachtspunt in de bouw, waar de tewerkstelling onder druk staat door buitenlandse concurrentie.

Over SWT, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het vroegere brugpensioen, werden nieuwe afspraken gemaakt. Voor de lange loopbanen en de zware beroepen blijft het mogelijk om nog 2,5 jaar lang op 59 jaar op brugpensioen te gaan. Voor bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering wordt de brugpensioenleeftijd opgetrokken van 56 naar 58 jaar in 2019, naar 59 jaar in 2020 en naar 60 jaar eind 2020. Landingsbanen blijven dan weer mogelijk op 55 jaar voor sommige uitzonderingsregimes, op voorwaarde dat vier vijfde wordt gewerkt. Voor oudere werknemers die halftijds werken, zijn die landingsbanen mogelijk vanaf 57 jaar. Dit groeipad van 58 naar 60 jaar om in aanmerking te komen voor het SWT is voor de bouwsector realistisch en evenwichtig, zegt Bouwunie. Het vermijdt ook een stormloop naar SWT tegen het einde van dit jaar. Over de SWT-afspraken bij herstructurering spreekt Bouwunie zich niet uit. “Dat de sociale partners andere afspraken maakten over het SWT doet voor Agoria geen afbreuk aan de intentie van de regering tot langer werken”, stelt topman Marc Lambotte van Agoria.

Werknemers kunnen straks ook rekenen op een hogere tussenkomst van de werkgever voor het openbaar vervoer. De tussenkomst stijgt van 64 naar 70%. Bouwunie betreurt wel dat deze maatregelen op vlak van mobiliteit geen oplossing bieden voor de mobiliteitsproblematiek in de bouw. Die maatregelen zijn voor de bouw onbruikbaar of al ingevoerd. De bouwsector is de sector bij uitstek waar collectief vervoer ingeburgerd is en waar het onmogelijk is om de arbeiders met het openbaar vervoer naar de bouwwerf te laten gaan. “We zullen op sectoraal niveau op zoek moeten gaan naar een oplossing voor het fileleed”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

Op zich is Bouwunie tevreden met de beperkte uitbreiding van het aantal vrijwillige overuren van 100 tot 120. Maar het is heel spijtig dat die onbetaalbaar zullen zijn voor de bouwsector. In het ontwerpakkoord is aan deze overuren immers geen gunstige fiscale behandeling meegegeven. In de bouw geldt al jaren de mogelijkheid om 180 overuren fiscaal voordelig te behandelen. En 180 is al te weinig om alle overuren betaalbaar te maken. Het is dus een gemiste kans dat het aantal fiscaal voordelige overuren niet opgetrokken is, besluit Bouwunie.

Deze eerste temperatuurmeting over het ontwerp van interprofessioneel akkoord door Bouwunie volgt uit de consultatie van de achterban op dinsdagmiddag. Een definitieve reactie komt er pas na de raad van bestuur van Bouwunie op 12 maart.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Investeren middels isoleren

Publireportage

Investeren middels isoleren

Een geïsoleerd huis is fijn om in te wonen. Het is energiezuinig en comfortabel. Daarnaast is het ook nog eens voordelig want je bespaart veel geld. Kies voor isolatie en het levert je een hoger rendement op. Vind je het lastig waar je moet[…]

De tienjarige aansprakelijkheid : wanneer is de verzekering verplicht?

Publireportage

De tienjarige aansprakelijkheid : wanneer is de verzekering verplicht?

Optimale waarde uit je zonnepanelen halen

Publireportage

Optimale waarde uit je zonnepanelen halen

De onmisbare periodieke check-up van uw verzekeringen

Publireportage

De onmisbare periodieke check-up van uw verzekeringen

Meer artikels