Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Evaluatie proefomgeving experimentele woonvormen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Evaluatie proefomgeving experimentele woonvormen

Het eerste Leuvense cohousingproject BotaniCo werd een paar jaar geleden in gang gezet, ondertussen nadert het project zijn voltooiing.

Na diverse signalen uit de praktijk bleek enkele jaren geleden dat nieuwe projecten moeilijk of niet gerealiseerd kunnen worden binnen de toepasselijke regelgeving. Daarom werd een proefomgeving ingesteld waarbinnen experimentele woonprojecten de kans krijgen om op te starten zonder de belemmering van een veelheid aan regelgeving.

Op 1 februari 2018 gingen 28 projecten van start binnen zo'n proefomgeving voor een periode van zes jaar en verlengbaar met vier jaar. Vlaams minister van Wonen wil nu een tussentijdse en eindevaluatie uitvoeren van deze projecten uit de proefomgeving. Dat gebeurt om zoveel mogelijk hindernissen weg te nemen in het instrumentarium van het beleidsveld Wonen. Er wordt ook onderzocht hoe het gebruik van nieuwe woonvormen kan worden gestimuleerd.

De jongste jaren zien we een nieuwe golf aan wooninitiatieven voor groepen die moeilijkheden ervaren op de reguliere woningmarkt of die bewust op zoek zijn naar alternatieve manieren van samenleven, zoals cohousing, wooncoöperatieven, tiny houses, …). Initiatiefnemers van dergelijke nieuwe wooninitiatieven botsen echter vaak op hinderpalen in de regelgeving van ruimtelijke ordening, sociale uitkeringen, inschrijving in de bevolkingsregisters, mede-eigendom, enz.

"Indien ik tijdens de hoger vermelde initiatieven vaststel dat een nieuwe proefomgeving nuttig kan zijn om nieuwe wooninitiatieven zich te laten ontwikkelen en deze te onderzoeken, zal ik daarvoor de nodige initiatieven nemen, ook door te overleggen met andere bevoegde ministers", aldus minister Diependaele.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpse Boerentoren krijgt herbestemming als culturele topper

Antwerpse Boerentoren krijgt herbestemming als culturele topper

De bank KBC heeft het consortium APB - Libreco - Monument Vandekerckhove - MRT aangesteld voor de integrale sanering, renovatie en herontwikkeling van de KBC-toren in Antwerpen, beter bekend als de Boerentoren. KBC heeft de toren verkocht aan[…]

Ethias en Weerts Group samen in logistiek vastgoed

Ethias en Weerts Group samen in logistiek vastgoed

Luxehotel en 100 woningen gepland op Panquinsite in Tervuren

Luxehotel en 100 woningen gepland op Panquinsite in Tervuren

ERA breidt uit naar Wallonië en Brussel

ERA breidt uit naar Wallonië en Brussel

Meer artikels