Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Evaluatie proefomgeving experimentele woonvormen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Evaluatie proefomgeving experimentele woonvormen

Het eerste Leuvense cohousingproject BotaniCo werd een paar jaar geleden in gang gezet, ondertussen nadert het project zijn voltooiing.

Na diverse signalen uit de praktijk bleek enkele jaren geleden dat nieuwe projecten moeilijk of niet gerealiseerd kunnen worden binnen de toepasselijke regelgeving. Daarom werd een proefomgeving ingesteld waarbinnen experimentele woonprojecten de kans krijgen om op te starten zonder de belemmering van een veelheid aan regelgeving.

Op 1 februari 2018 gingen 28 projecten van start binnen zo'n proefomgeving voor een periode van zes jaar en verlengbaar met vier jaar. Vlaams minister van Wonen wil nu een tussentijdse en eindevaluatie uitvoeren van deze projecten uit de proefomgeving. Dat gebeurt om zoveel mogelijk hindernissen weg te nemen in het instrumentarium van het beleidsveld Wonen. Er wordt ook onderzocht hoe het gebruik van nieuwe woonvormen kan worden gestimuleerd.

De jongste jaren zien we een nieuwe golf aan wooninitiatieven voor groepen die moeilijkheden ervaren op de reguliere woningmarkt of die bewust op zoek zijn naar alternatieve manieren van samenleven, zoals cohousing, wooncoöperatieven, tiny houses, …). Initiatiefnemers van dergelijke nieuwe wooninitiatieven botsen echter vaak op hinderpalen in de regelgeving van ruimtelijke ordening, sociale uitkeringen, inschrijving in de bevolkingsregisters, mede-eigendom, enz.

"Indien ik tijdens de hoger vermelde initiatieven vaststel dat een nieuwe proefomgeving nuttig kan zijn om nieuwe wooninitiatieven zich te laten ontwikkelen en deze te onderzoeken, zal ik daarvoor de nodige initiatieven nemen, ook door te overleggen met andere bevoegde ministers", aldus minister Diependaele.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Elf gemeenten in de Kempen willen samen één woonmaatschappij vormen

Elf gemeenten in de Kempen willen samen één woonmaatschappij vormen

Elf Kempische gemeenten beslissen samen om vanaf 1 januari 2023 een eengemaakte sociale woonmaatschappij te vormen. Het gaat om de gemeenten Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Kasterlee, Lille, Mol, Oud-Turnhout, Retie, Turnhout en Vosselaar.[…]

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

Heylen vastgoed organiseerde een bootcamp voor nieuw personeel

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

Meer artikels