Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europese subsidies voor betere huisvesting kwetsbare gezinnen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Europese subsidies voor betere huisvesting kwetsbare gezinnen

De stad Gent ontvangt voor haar ICCARus-project een Europese subsidie van 5 miljoen € om 100 huizen te renoveren. De doelgroep zijn gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden, voor wie het niet evident is om hun eigen huisvestingssituatie te verbeteren. De Europese projectsubsidie maakt het mogelijk om de huishoudens intensief te begeleiden tijdens het renovatietraject op technisch, administratief en sociaal vlak.

Het project ICCARus is een samenwerking tussen de stad Gent, het OCMW Gent, de Energiecentrale en verschillende private partners, waaronder Samenlevingsopbouw vzw, Domus Mundi vzw en een onderzoeksconsortium van de KU Leuven, de UGent en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Het werd geselecteerd uit 184 voorstellen, vanuit het Urban Innovative Actions (UIA)-programma. Het doel van dit project is om de woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig te maken.

Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden (of captive residents) op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent.

Het totale projectbudget bedraagt 6 miljoen €, waarvan 20% door de projectpartners zelf gedragen wordt Via het OCMW wordt met de Europese middelen een tussenkomst van 30.000 € per deelnemend gezin voorzien. In tegenstelling tot bij traditionele subsidies wordt geen prefinanciering van de bewoner verwacht. Dit maakt het voor gezinnen met beperkte financiële middelen mogelijk om hun woonsituatie structureel te verbeteren.

De geïntegreerde aanpak van ICCARus is innovatief. Het project zorgt voor vooruitgang op verschillende vlakken. Het draagt ertoe bij om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken. De woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe, het stimuleert de buurtcohesie en is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers.

“Dat deze aanpak werkt, werd al succesvol op microschaal bewezen in de Dampoortwijk. In een eerste fase van het project ‘Dampoort Knapt Op’ werden tien woningen van noodeigenaars gerenoveerd. De resultaten inzake verbeterde woonkwaliteit, energieprestatie, veiligheid, gezondheid en sociale cohesie zijn zeer duidelijk aantoonbaar. Ik ben dan ook fier dat onze stad hiervoor pionier is in Europa en deze aanpak op een grote schaal kan uitrollen”, aldus OCMW-voorzitter Rudy Coddens.

“Dit project zorgt ervoor dat op korte termijn de woningen van 100 gezinnen gerenoveerd worden, wat de algemene woonkwaliteit in Gent opkrikt en de leefomstandigheden van die gezinnen sterk verbetert. Bij wijziging van de eigendomssituatie komt het geld terug en kunnen opnieuw andere huishoudens gesteund worden. Zo creëren we een groot ‘rollend fonds’ waarmee we op termijn de woonsituatie van veel meer dan honderd Gentse gezinnen kunnen verbeteren. In Gent voeren we een sociaal klimaatbeleid waarbij we streven naar structurele oplossingen met een impact op lange termijn. We willen daarbij gezinnen weerbaar maken tegen stijgende energieprijzen door structurele energiebesparende maatregelen te ondersteunen”, besluiten Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, en Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Waardedaling winkelvastgoed kan nog twee jaar duren

Waardedaling winkelvastgoed kan nog twee jaar duren

In haar jongste vooruitzicht van de wereldwijde vastgoedmarkten, stelt PGIM Real Estate dat de waardedaling van Europees winkelvastgoed nog twee jaar kan aanhouden. De Europese kantorenmarkt daarentegen zal veel sneller profiteren van het[…]

Start Arte Nova-project in Mechelse stationsomgeving

Start Arte Nova-project in Mechelse stationsomgeving

Stadsboerderij in Nieuwpoort wordt woonbuurt

Stadsboerderij in Nieuwpoort wordt woonbuurt

'Sneller bouwproces koppelen aan duurzaamheid en kwaliteit'

'Sneller bouwproces koppelen aan duurzaamheid en kwaliteit'

Meer artikels