Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europese Commissie keurt Belgisch miljardenplan goed

Gerelateerde onderwerpen :

,
Europese Commissie keurt Belgisch miljardenplan goed

De Europese Commissie zet het licht op groen voor het Belgische herstelplan. Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, kwam de goedkeuring van het miljardenplan persoonlijk meedelen tijdens een officiële plechtigheid in de digitale campus BeCentral in hartje Brussel. Het totale bedrag van de maatregelen van het herstelplan bedraagt 5,925 miljard € en wordt besteed aan 85 investeringsprojecten en 36 hervormingsprojecten.
De hoofdbrok van het toegekende bedrag (58%) heeft betrekking op infrastructuurprojecten zoals de renovatie van gebouwen, waaronder scholen, de aanleg van energienetwerken van de nieuwe generatie voor CO2-afvang en waterstoftransport, de renovatie en aanleg van vervoersinfrastructuur (voornamelijk fietspaden en spoorwegen) of digitale infrastructuur (5G, optische vezels, …).
26% van het bedrag is bestemd voor projecten op het gebied van opleiding en het zogeheten menselijk kapitaal, waaronder de oprichting van nieuwe opleidingscentra en -hubs, de invoering van nieuwe begeleidingsmaatregelen voor werkzoekenden, de verbetering van de performantie van de onderwijsstelsels, enz.
 
28% gaat naar digitaliseringsprojecten, onder meer in het onderwijs, bij justitie of in toepassingen van de sociale zekerheid. 13% heeft betrekking op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van technologieën van de toekomst om de Belgische expertise te versterken en te benutten (bv. nucleaire geneeskunde, ruimte- en luchtvaart, kunstmatige intelligentie, enz.).
 
De Belgische herstelplannen zetten sterk in op een groene en digitale economie. Het door België ingediende plan is zelfs ‘groener’ dan het door de Europese Commissie opgelegde minimum van 37%, namelijk 50%. Het herstelplan kent ook meer middelen toe aan de digitalisering dan de vastgestelde minimumdrempel van 20%.
 
Het Belgische plan voor herstel en veerkracht is het resultaat van een interfederale coördinatie die in oktober vorig jaar van start is gegaan. De projectleiders hebben tientallen werkvergaderingen georganiseerd om de inhoud van de maatregelen te bespreken en te zorgen voor coherentie op interfederaal niveau voor elke pijler van het plan. Er zijn talrijke vergaderingen gehouden tussen de technische deskundigen van de Europese Commissie en de projectleiders om de relevantie van de maatregelen te beoordelen in het licht van de aan België adviezen.
 
“Met een NextGenerationEU-financiering van 5,9 miljard €, waarvan de helft bestemd is voor klimaatdoelstellingen, zal het Belgische plan mee helpen bouwen aan een groenere en digitalere toekomst voor iedereen. We zullen België gedurende het hele proces begeleiden om ervoor te zorgen dat de in dit plan vervatte visie effectief gerealiseerd wordt”, verklaarde Ursula von der Leyen.
Premier Alexander De Croo noemt het herstelplan een unieke kans voor België en alle talenten in ons land om sterker uit de coronacrisis te komen, door de ommezwaai te maken naar een duurzamere en digitale groei, die gericht is op de sectoren en beroepen van de toekomst.
 
“Dit is het resultaat van een proces van intensieve en constructieve samenwerking tussen alle entiteiten van het land. Men geloofde niet in ons. We hadden een achterstand in vergelijking met de andere Europese landen en nu staan we als een van de eersten aan de eindstreep. Dit is een belangrijke bijdrage om ons land te betrekken bij de transitie naar een duurzamere en rechtvaardigere samenleving”, vulde Thomas Dermine, staatssecretaris van Relance aan.
 
“Vlaanderen trekt voor zijn relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard € uit. Iets meer dan de helft van dat geld komt uit Europese fondsen. De Vlaamse regering is al volop met de uitrol van het plan gestart. We investeren in liefst 180 deelprojecten, waardoor Vlaanderen in de volgende jaren reuzensprongen zal zetten op vlak van digitalisering, ecologische transitie en duurzame mobiliteit”, aldus Jan Jambon, minister-president van het Vlaamse Gewest.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels