Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europese Commissie houdt vast aan detacheringsregels Thyssen

Europese Commissie houdt vast aan detacheringsregels Thyssen

In maart stelde Europees Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen (CD&V) een plan voor om misbruiken bij detachering van buitenlandse werknemers aan te pakken. Tien Europese lidstaten verzetten zich formeel tegen dit plan, dat daarom opnieuw moest worden bekeken. De Europese Commissie houdt echter vast aan haar voornemen om de regels voor de detachering van werknemers in de Europese eenheidsmarkt aan te passen.

Bouwunie reageert tevreden op die beslissing. Ook NV-A-kamerlid Wouter Raskin is blij dat Thyssen de plannen wil behouden, maar stelt dat ze onvoldoende zijn om het tij te doen keren. Thyssen verklaarde eerder al dat haar voorstel evenwichtig is en dat het voor de Europese Commissie belangrijk is dat het vrije verkeer van personen gebeurt op basis van duidelijke en eerlijke regels.

Deloyale, frauduleuze detachering van buitenlandse arbeidskrachten is al jaren een doorn in het oog van de Vlaamse bouwsector. Bouwkmo's verliezen elke dag opdrachten, vooral aan buitenlandse bedrijven en aan Belgische bouwbedrijven die buitenlandse onderaannemers inschakelen die niet alle spelregels respecteren en hierdoor ruim onder de reguliere marktprijzen werken. De voorbije jaren gingen in ons land duizenden arbeidsplaatsen verloren als gevolg van oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland.

In een poging om dit probleem aan te pakken, lanceerde Europees Commissaris Thyssen een voorstel waarbij gedetacheerde werknemers dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden zouden krijgen als hun collega's van het land waar ze tewerkgesteld zijn: gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats. Omdat de bouwsector in Vlaanderen al jaren wordt geconfronteerd met een sociaal bloedbad was het verzet tegen het plan van Thyssen voor velen dan ook onbegrijpelijk.

Deloyale, frauduleuze detachering van buitenlandse arbeidskrachten is al jaren een doorn in het oog van de Vlaamse bouwsector.

Het verzet komt van Roemenië, Tsjechië, Slovakije, Polen, Litouwen, Kroatië, Letland, Bulgarije, Hongarije en Denemarken. Volgens hen gaat het plan te ver. De nationale parlementen beweren dat Thyssen met het voorstel het subsidiariteitsbeginsel met de voeten treedt en vrezen dat hun burgers banen in West-Europa zullen verliezen door het voorstel. Het uitsturen van lagelonenwerkers wordt gezien als een competitief voordeel. De kwestie wordt volgens de tien lidstaten beter op nationaal niveau aangepakt.

In 2015 werden in ons land 566.794 Limosa-aangiftes geregistreerd. Via zo'n aangifte moet een buitenlandse werkgever laten weten dat hij één of meer werknemers naar België detacheert. 'In 2014 klokte de teller af op 460.000 aangiftes. Dat betekent dat er in amper één jaar tijd meer dan 100.000 meldingen zijn bijgekomen. De explosieve toename van de voorbije jaren zet zich dus gewoon door. Dat is onhoudbaar', stelt kamerlid Wouter Raskin.

Sociale zekerheid

Hij vindt het positief dat Thyssen voet bij stuk houdt, maar vreest dat de plannen van de eurocommissaris weinig zullen opleveren. De kern van het probleem situeert zich immers op het vlak van sociale zekerheid. Gedetacheerde werknemers mogen twee jaar lang sociale bijdragen blijven betalen in hun thuisland. Daardoor zijn zij de facto een stuk goedkoper dan Belgische werknemers. 'Als mevrouw Thyssen de interne markt echt rechtvaardiger wil maken, zal ze het debat hierover moeten durven openen. Wij pleiten alvast voor een duidelijke beperking van de detacheringstermijn. De cijfers winden er geen doekjes om: het is tijd voor actie', besluit Raskin.

De EU moet sociale dumping met alle middelen onmogelijk maken, en snel.

Bouwunie zit op dezelfde golflengte. De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders ontwricht de Vlaamse bouwsector. In drie jaar tijd gingen hierdoor al 9.000 jobs verloren. Gelijk loon voor gelijk werk is eerlijk en rechtvaardig. Maar ook met een gelijk loon blijven gedetacheerde werknemers uit Oost-Europese landen goedkoper omdat ze daar lagere sociale-zekerheidsbijdragen betalen. Bouwunie stelde daarom al eerder voor om ook de Europese inningsregels van de sociale zekerheidsbijdragen aan te passen. De beroepsvereniging is ervan overtuigd dat het beter zou zijn om de sociale-zekerheidsbijdragen van gedetacheerde werknemers te innen in het land waar ze gaan werken. Dan verdwijnt het oneerlijke verschil in loonkost.

Gelekaartprocedure

Volgens het plan van Thyssen mogen bedrijven in een ander land opdrachten uitvoeren met hun eigen personeel op voorwaarde dat dat personeel het minimumloon krijgt van het land waar ze gaan werken. Thyssen wil dat aanpassen zodat buitenlandse gedetacheerde werknemers hetzelfde loon krijgen als lokale werknemers (het minimumloon inclusief onkostenvergoedingen, dertiende maand, eindejaarspremie, compensaties voor slecht weer, '). Een aantal lidstaten, vooral uit Oost-Europa, probeerden via de zogenoemde gelekaartprocedure het voorstel van Thyssen te blokkeren. Zij vrezen hun competitief voordeel ten opzichte van de andere lidstaten te verliezen. Maar Thyssen vindt dus dat de Europese Commissie haar voorstel ongewijzigd naar het Europees Parlement en naar de Raad van Ministers moet sturen.

'Sociale dumping heeft verregaande gevolgen. Zo is de Brexit deels het gevolg van de grote aantallen Oost-Europeanen die in de ogen van de Britten de arbeidsmarkt ontwricht hebben. Bij Vlaamse bouwkmo's heerst een gelijkaardig gevoel. De EU moet sociale dumping met alle middelen onmogelijk maken, en snel. Het aanpassen van de detacherings- en inningsregels kan even duren. In afwachting is het noodzakelijk dat de loonkost in België daalt. De beloofde loonlastenverlaging van 6 ' per uur moet er nú komen', besluit Bouwunie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen