Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europese bouw knoopt langzaam opnieuw aan met groei

Europese bouw knoopt langzaam opnieuw aan met groei

De Europese bouwmarkt heeft het dieptepunt achter zich en staat aan het begin van een nieuwe groeicyclus, die zich vooralsnog zeer bescheiden aankondigt. Op de jongste vergadering van Euroconstruct, een koepel van 19 Europese bouwfederaties, werd bevestigd dat 2014 het eerste jaar van groeiende bouwactiviteit was, na een periode van zeven magere jaren waarin de bouwproductie met 21% gedaald is. De groei is nog zwak (+1%), maar zou gaandeweg sterker worden. Dit jaar wordt een groei van 2,1% verwacht en in de twee daaropvolgende jaren zou de bouwactiviteit telkens met 2,2% groeien.

De jongste prognoses wijzen op een langzamere groei dan een half jaar geleden was voorzien. Het herstel is krachtiger geworden in Groot-Brittannië en ook in Noorwegen en Zweden is de groei versneld. De eurozone daarentegen is weliswaar uit de recessie gekomen (behalve Italië), maar zit nog steeds in een economische impasse. Productie, lonen en prijzen stagneren en de werkloosheid piekt na vier jaar van besparingsmaatregelen. De Europese Centrale Bank werkt onconventionele maatregelen uit om de economie aan te zwengelen. Oost-Europese landen anderzijds kennen opnieuw een sterke groei na een steile neergang in 2012-2013. Alles samengenomen zal de economische groei bescheiden uitvallen, gezien de fragiliteit van de arbeidsmarkt in vele landen, de moeilijke kredietverlening en de aanhoudende sanering van de overheidsuitgaven. Bovendien wordt vooral in de eurozone en vaker dan zes maanden geleden gesproken over het gevaar voor deflatie.

In deze traag verbeterende economische omgeving zijn de vooruitzichten voor de bouw navenant. De productie van de verschillende sectoren heeft in 2013 haar dieptepunt bereikt en stabiliseerde op zeer laag peil in 2014. Er treedt een nieuwe fase in van bescheiden herstel vanaf een laag productiepeil, al wordt wel verwacht dat de sectorale groeicijfers binnen enkele jaren opnieuw hoger zullen liggen dan die van de economie in het algemeen.

Segmenten

Volgens de nieuwe ramingen zullen de drie hoofdsegmenten van de bouwmarkt groeien op korte tot middellange termijn maar, niet in gelijke mate. De sector woningbouw is nog steeds armlastig, vooral de nieuwbouw die na de nieuwe forse knauw in 2013 (- 4%) vorig jaar stagneerde (0,1%). Maar op korte tot middellange termijn wordt nieuwbouw een heel belangrijke motor voor de bouw in Europa met een gemiddelde groei van bijna 4% in de periode 2015-2017.

Voor de sector niet-woningbouw, die in 2013 een nog zwaardere teruggang kende, lopen de verwachtingen in dezelfde richting, zij het dat met iets meer dan 2% een kleinere groei dan voor de woningbouw wordt voorspeld in de jaren 2015-2017.

In de burgerlijke bouwkunde valt het herstel in 2014 sterker uit dan in de andere bouwmarktsegmenten, zelfs na de forse neerwaartse herziening van de vorige prognose van zes maanden geleden, die voornamelijk te wijten is aan de bijstelling van Groot-Brittannië. Het segment burgerlijke bouwkunde zou echter blijven groeien tegen een progressief versnellend ritme de komende drie jaar en met een gemiddelde van 2,5%.

De vernieuwbouwactiviteit ten slotte blijft een belangrijke buffer vormen voor de gehele bouwsector. In het verleden werd hierdoor een deel van de terugval opgevangen en de komende jaren zal deze activiteit de beginnende heropleving onderbouwen.

Landen

Voor de verschillende regio's ziet het toekomstscenario er, niet verwonderlijk, veel heterogener uit. Oost-Europa is opnieuw een drijvende kracht in de markt, met voor 2014 al een behoorlijk groeicijfer van 4,8% en de verwachting is dat dit in 2015-2016 meer dan 3% zal bedragen. De bouwmarkt in de Oost-Europese landen gaat dus een nieuwe fase in, dicht aansluitend bij de vorige groeiperiode en vooral omdat men er beter in slaagt EU-projectfondsen te benutten die vooral infrastructuurwerken ten goede komen.

In de westerse landen daarentegen blijft de groei onder 1% (0,8%) en zal hij de komende drie jaar niet boven 2% uitkomen. In de top 5 kennen Frankrijk, Italië en Spanje dit jaar nog steeds een dalende groei.

Het Duitse groeiritme begint te vertragen en zou ook tot stilstand kunnen komen dit en volgend jaar. Groot-Brittannië daarentegen kent een zeer sterke algemene groei en de woningbouwmarkt floreert er opnieuw (de investeringen namen met 16% toe in 2014), al kan hier in 2015-2017 een vertraging intreden. De niet-woningbouw zal door een sterke vraag naar handels-, industrie- en schoolgebouwen ondersteund worden. Nieuwe werken van burgerlijke bouwkunde ten slotte zullen ook dit segment opnieuw tot groei brengen (+ 4,5% in 2015-2016).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

195 rioleringsprojecten worden versneld gestart

195 rioleringsprojecten worden versneld gestart

Vlaanderen maakt 121 miljoen euro vrij om 195 lokale rioleringsprojecten versneld uit te voeren. Deze projecten vertegenwoordigen samen een totale kostprijs van 286 miljoen euro, of een rioleringskost van 162 miljoen euro. Vlaanderen draagt 75[…]

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Baksteenproducent start pilootproject voor retourservice houten pallets

Baksteenproducent start pilootproject voor retourservice houten pallets

België hanteert andere normen voor branddeuren dan meeste Europese landen

België hanteert andere normen voor branddeuren dan meeste Europese landen