Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europea-project stapje dichter bij realisatie

Europea-project stapje dichter bij realisatie

De Raad van State heeft vijf verschillende beroepsprocedures verworpen tegen het Europeaproject (de nieuwe naam voor het vroegere Neo) op de Brusselse Heizel die waren ingediend door het geplande winkel- en ontspanningscomplex Uplace in Machelen. Bij het Europeaproject hoort eveneens een enorm shopping- en handelscentrum, de 'Mall of Europe'. Als beide projecten worden gerealiseerd, komen er twee megawinkelcomplexen op nog geen 15 km van elkaar te liggen naast een nu al buitengewoon drukke autoweg. De stad Brussel en het Brusselse Gewest reageren tevreden op de beslissing van de Raad van State.

De beroepen die Uplace tegen het Europeaproject indiende, hadden te maken met een aantal aspecten in de procedure van de overheidsopdracht die eind 2014 werd toegewezen aan een consortium bestaande uit Unibail-Rodamco en de Belgische ontwikkelaars Besix en CFE. Die groep staat in voor de bouw van het eerste gedeelte van het project op de Heizelvlakte waarbij 750 huizen, recreatie- en sportfaciliteiten en een handelswijk met een oppervlakte van 81.000 m² winkels (goed voor ongeveer 200 winkels) en 9.000 m² horeca (met plaats voor een dertigtal restaurants en cafés) gebouwd zullen worden. Er is ook plaats voor 590 woningen (waarvan 90 publieke), een rusthuis en twee crèches. Er worden ook 3.700 ondergrondse parkeerplaatsen en 1.200 fietsenstallingen gepland. Architecten zijn Jean-Paul Viguier uit Parijs en het Brusselse bureau Art & Build.

De vijf beroepen werden nu dus verworpen door de Raad van State.

De stad Brussel, die de opdracht reeds meer dan een jaar geleden toewees aan het consortium, is tevreden met de beslissing die de Raad van State nam en stelt dat er niets aan te merken viel op de strikte toepassing van de procedures voor de overheidsopdracht. De toewijzing van de overheidsopdracht voor het tweede deel loopt nog. Dat project omvat een congrescentrum voor 5.000 bezoekers en een luxehotel. Europea zou, als het alle vergunningen krijgt, in 2021 moeten afgewerkt zijn. De totale investering in het project zal 800 miljoen ' bedragen.

Net zoals bij Uplace in Machelen is de eerste steen van Europea nog niet gelegd. De ontwikkelaars van Europea rekenen op zowat 15 miljoen bezoekers per jaar; Uplace hoopt 8 miljoen bezoekers per jaar te ontvangen. De totale investering in Uplace wordt geraamd op 664 miljoen '. Zowel Europea als Uplace liggen echter naast de Brusselse ring en kunnen volgens sommigen zorgen voor grote mobiliteitsproblemen. De initiatiefnemers van Uplace en Europea stellen dat de gevolgen voor de nu al meer dan verzadigde Brusselse ring beperkt zullen blijven.

Daarnaast is er ook nog het shoppingcenter Docks Bruxsel aan de Van Praetbrug. Op een oppervlakte van 56.000 m² zal plaats zijn voor handelszaken en horeca, cultuur en ontspanning, met o.m. een evenementenruimte voor 1.500 personen en een bioscoop met acht zalen. Vastgoedontwikkelaar Equilis investeert in totaal 210 miljoen ' in het project. Docks Bruxsel is het verst gevorderd en zal in principe op 20 oktober de deuren openen. Ook deze bouw liep vertraging op. De milieuvergunning en de socio-economische vergunning werden in het verleden al eens geschorst. Het gewest kende wel telkens een nieuwe vergunning toe.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten