Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europa wil voor 400 miljard € investeringen op gang brengen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Europa wil voor 400 miljard € investeringen op gang brengen

© www.danielberkmann.com

De leden van het Europese Parlement hebben het nieuwe InvestEU-programma goedgekeurd. Volgens de verwachting zal het programma tussen 2021 en 2027 ongeveer 400 miljard € aan investeringen op gang brengen in de hele Europese Unie. Daarvoor is in de EU-begroting 26 miljard € (in huidige prijzen) uitgetrokken als waarborg.
Het nieuwe programma maakt deel uit van het herstelpakket Next Generation EU, dat 750 miljard € omvat. InvestEU zal strategische, duurzame en vernieuwende investeringen stimuleren. Daarnaast zal het programma in specifieke sectoren marktfalen en minder gunstige investeringssituaties aanpakken en de investeringskloof dichten.
 
“Het is van belang dat publieke en private investeringen in de EU meer concurrerend en productiever worden en een bijdrage leveren aan territoriale samenhang. InvestEU bevat aanvullende fondsen die projecten die anders geen schijn van kans maken helpen te realiseren. We moeten de regio’s helpen die het meest onder de crisis hebben geleden en de Europese burgers verdienen investeringen en kwalitatief goede banen”, zei José Manuel Fernandes, de verslaggever van de Begrotingscommissie.
 
“We hebben meer budget uitgetrokken voor milieudoelen, de steun aan middelgrote en  kleine bedrijven die lijden onder de pandemie, en we zijn er in geslaagd om InvestEU een centrale plek te geven in NextGenerationEU. Omdat InvestEU helpt in het herstel van de crisis, voorzien we een samenhang met het Herstelfonds, zodat lidstaten een deel van hun nationale herstelplannen kunnen uitvoeren met behulp van InvestEU”, vult Irene Tinagli, de hoofdonderhandelaar voor de Commissie Economische en Monetaire Zaken aan.
 
Met InvestEU zal in financiering worden voorzien voor duurzame projecten die een aantoonbaar positief effect hebben op het milieu, het klimaat en de samenleving. De projecten mogen geen negatieve invloed hebben op de maatschappelijke en milieudoelstellingen van de EU. Bovendien hebben de EP-leden verzekerd dat InvestEU bijdraagt aan de doelstelling om uiterlijk in 2027 ten minste 30 % van de EU-middelen aan klimaatdoelstellingen te besteden.
 
Via InvestEU worden ook strategische investeringen ondersteund in de productie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en -benodigdheden, onmisbaar tijdens een pandemie. Verder bevordert het programma de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie en de productie van ICT-onderdelen en -apparaten in de EU.
 
Tot slot is ervoor gezorgd dat het programma kleine en middelgrote ondernemingen ondersteunt die als gevolg van de pandemie riskeren falliet te gaan.
 
Verwacht wordt dat er 400 miljard € extra geïnvesteerd zal worden in de hele Europese Unie. De EU-waarborg zal worden toegekend aan:
• Duurzame infrastructuur: ongeveer 38%
• Onderzoek, innovatie en digitalisering: 25 %
• Kleine en middelgrote ondernemingen: ongeveer 26%
• Sociale investeringen en onderwijs: ongeveer 1%.
Bovendien zal het Europees Investeringsfonds, dat zal bijdragen aan de uitvoering van het InvestEU-programma, 375 miljoen € extra krijgen.
 
Na het goedkeuren van de verordening door de Europese Raad volgt de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU. Twintig dagen later treedt de verordening in werking.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels