Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Gerelateerde onderwerpen :

Europa wil tegen 2024 om de 60 km een laadpaal

Het Europees Parlement wil dat er tegen 2026 op de belangrijkste wegen om de 60 km minstens één elektrische oplaadpaal voor auto’s beschikbaar is. Dezelfde eis zou gelden voor vrachtwagens en bussen, maar alleen op de TEN-T-kernnetwerken en dan met krachtigere stations. Er zullen enkele uitzonderingen worden gemaakt voor de meest afgelegen gebieden, eilanden en wegen met zeer weinig verkeer. 

Het Europees Parlement stelt ook voor om meer waterstoftankstations langs de hoofdwegen van de EU te plaatsen (om de 100 km in plaats van om de 150 km, zoals de Commissie voorstelt) en dit bovendien sneller te doen (tegen 2028 in plaats van 2031). Alternatieve tankstations moeten toegankelijk en gebruiksklaar zijn voor alle voertuigmerken en de betaling moet eenvoudig zijn. Ze moeten de prijs per kWh of per kilogram weergeven en deze moet betaalbaar en vergelijkbaar zijn. Tegen 2027 moet er ook een Europese webpagina over alternatieve brandstoffen komen met informatie over de beschikbaarheid, wachttijden en prijzen bij verschillende stations in heel Europa. 
 
De leden van het Europees Parlement willen dat er verplichte minimumdoelstellingen vastgelegd worden op het nationale niveau. Tegen 2024 moeten lidstaten hun plannen voor de uitrol van alternatieve brandstoffen voorleggen. Ten slotte wil het EP dat de maritieme sector de uitstoot van broeikasgassen door schepen vanaf 2025 met 2%, vanaf 2035 met 20% en vanaf 2050 met 80% ten opzichte van 2020 vermindert. Deze regels zouden gelden voor schepen met een bruto-tonnage van meer dan 5.000 ton.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord, waaraan de voorbije twee jaar naar Nederlands voorbeeld werd gewerkt. Omdat primaire grondstoffen schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap[…]

06/12/2022 | MilieuActueel
Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Meer artikels