Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europa wil meer groene vrachtwagens op de weg

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Europa wil meer groene vrachtwagens op de weg

© ©malp - stock.adobe.com

Het Europese parlement wil de vrachtwagenvloot vergroenen. Voor het eerst komen er ook voor nieuwe vrachtwagens CO2-reductienormen. Tegen 2025 moeten nieuwe vrachtwagens 20% minder CO2 uitstoten. In 2030 en later moet dat minstens 35% minder zijn. Daarmee scherpen de Europarlementsleden de doelstellingen van de Europese Commissie aan. Bovendien wil het parlement ook bindende verkoopsdoelstellingen voor emissiearme of -vrije vrachtwagens van 5% vanaf 2025 en 20% vanaf 2030. Binnenkort starten onderhandelingen met de lidstaten om tot een eindakkoord te komen.

De nieuwe normen moeten zorgen voor een besparing op brandstof, wat winst oplevert voor bedrijven en consumenten. De ambitieuze productnormering is volgens Europa ook nodig om innovatie en investeringen aan te trekken. Niet-Europese landen zoals de Verenigde Staten en China zetten hier al volop op in. Liefst een kwart van de CO2-uitstoot in het wegtransport is afkomstig van vrachtwagens. Bovendien gaat deze uitstoot in stijgende lijn, ook in ons land.

“Indien we onze klimaatafspraken effectief willen nakomen en 40% minder CO2 uitstoten tegen 2030, dan hebben we deze normen echt wel nodig. De technologie is overigens al beschikbaar en ook de transportsector zelf is vragende partij. Bovendien is een vergroening van de vloot essentieel voor een betere luchtkwaliteit. Onze burgers hebben recht op propere lucht”, zegt Europarlementslid Mark Demesmaeker.

Bij het voorstel om ook bussen in de wettekst te integreren heeft Demesmaeker wel vragen. “Het is niet opportuun om bussen mee te tellen voor het bereiken van de doelstellingen voor groenere vrachtwagens. Dat geeft een oneerlijk voordeel aan constructeurs die zowel bussen als vrachtwagens bouwen en dreigt het ambitieniveau voor vrachtwagens zelf te ondermijnen”, besluit Demesmaeker.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

In opdracht van Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, werd een haalbaarheidsstudie toegewezen voor drie potentiële fietsroutes om het fietsnetwerk in het Brusselse Gewest uit te breiden. Het streefdoel is dat de studies begin 2022[…]

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Meer artikels