Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Europa wil detacheringsduur buitenlandse bouwvakkers niet inkorten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Europa wil detacheringsduur buitenlandse bouwvakkers niet inkorten

Het Europese parlement heeft zijn standpunt bekendgemaakt over nieuwe Europese detacheringsregels. Deze regels gaan over werknemers die naar het buitenland worden gestuurd om er voor een bepaalde tijd te werken, zoals een Poolse bouwvakker die - in principe - tijdelijk in België komt werken. Ondanks de massale misbruiken van dat statuut komt er geen inkorting van de detacheringsduur.

“De N-VA zet al lang druk om de maximale detacheringsduur voor risicosectoren, zoals de bouw- of schoonmaaksector, in te korten tot hoogstens zes maanden. Helaas heeft het Europese parlement, net als Eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V), hier geen oren naar. En dat ondanks het massale misbruik. Europa houdt het systeem van oneerlijke concurrentie in stand en laat de Vlaamse aannemers en bouwvakkers in de kou staan”, stelt Europarlementslid Helga Stevens (N-VA).

Compromis

De Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken van het Europese parlement vergaderde heel lang over deze erg omstreden regels en bereikte finaal een compromis. “Het bereikte parlementaire standpunt zou West- en Oost-Europa moeten verzoenen, maar lost het probleem van sociale dumping bij ons niet op. Frauduleuze detacheringen zijn in de zogenaamde risicosectoren een echte plaag. Onder het mom van detachering worden Oost-Europese werknemers permanent op onze arbeidsmarkt ingezet, zonder dat zij de strengere Belgische arbeids- en sociale zekerheidsregels moeten respecteren. Duizenden Vlaamse bouwvakkers verloren zo de jongste jaren hun job, omdat ze simpelweg duurder zijn dan hun Oost-Europese collega’s. Een maximale detacheringsduur van zes maanden is levensnoodzakelijk om deze scheefgetrokken situatie recht te zetten”, zegt Stevens. De loonverschillen lopen op tot soms meer dan 10 € per uur.

Andere sectoren

Anderzijds is Stevens wél tevreden dat het Europese parlement voor andere, niet-risicosectoren een mogelijke verlenging wil. “Het aanleggen van een windmolenpark kan bijvoorbeeld langer dan 24 maanden duren. In dit soort sectoren zou 24 maanden te beperkend zijn en een rem op onze open en exportgerichte Vlaamse economie betekenen. We mogen immers absoluut niet vergeten dat detachering op heel wat vlakken Vlaanderen ook welvaart heeft gebracht”, meent Stevens.

Gelijk speelveld

Voorts bekrachtigde het Europese parlement het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’. “Dat is een essentieel onderdeel van eerlijke concurrentie tussen werknemers. Maar zolang gedetacheerde werknemers hun sociale zekerheidsbijdragen twee jaar lang in hun thuisland kunnen betalen, is van een gelijk speelveld geen sprake. Dat principe moet Europa echt wel in vraag durven stellen”, besluit Helga Stevens.

Toch goed akkoord

Europarlementslid Tom Vandekendelaere (CD&V) verdedigt het bereikte Europese compromis. “Het loon is één zaak, maar sociale bescherming is minstens even belangrijk. We bereikten dat gedetacheerde werknemers die 24 maanden gedetacheerd zijn, vanaf de eerste dag onder dezelfde arbeidsvoorwaarden vallen en dus ook dezelfde sociale bescherming genieten als lokale werknemers”, stelt Vandenkendelaere.

“De herziening is broodnodig en ik ben tevreden met wat voorligt, maar we moeten eerlijk zijn: door deze gelijktrekking wordt eigenlijk slechts de helft van het concurrentievoordeel voor gedetacheerde Polen weggewerkt. Feit blijft dat de loonkost voor de Poolse werkgever nog altijd lager ligt dan hier. Door gerichte fiscale maatregelen, onder meer de tax shift, heeft ons land al zijn duit in het zakje gedaan om de kloof te dichten. Maar we verwachten van de Oost-Europeanen ook een inspanning. Daarnaast blijft het van belang dat de strijd tegen postbusbedrijven wordt aangehouden en dat we een doorgedreven controle door onze nationale inspectiediensten koppelen aan een vlotte en performante digitale informatie-uitwisseling met autoriteiten in andere lidstaten. Daar zijn we mee bezig en er is al vooruitgang geboekt, maar het kan beter en vooral sneller”, stelt Vandenkendelaere nog.

“We moeten ook opletten dat een strenger detacheringsbeleid niet leidt tot een wildgroei van schijnzelfstandigheid. Het gaat dan over buitenlanders die op papier zelfstandig in ons land aan de slag zijn, maar in de praktijk als werknemer werken. Zo vallen ze buiten het toepassingsgebied van de detacheringsrichtlijn. Minister Kris Peeters scherpte de controle hierop reeds aan. Als de nieuwe detacheringsregels van kracht worden, zal nog een extra inspanning nodig zijn”, besluit Vandenkendelaere.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De rol van de buitenschil bij een optimale akoestiek

Publireportage

De rol van de buitenschil bij een optimale akoestiek

Stadslawaai is niet enkel hinderlijk, het heeft ook nadelige effecten op de gezondheid en het welzijn. Een goede akoestiek is daarom essentieel. Schüco, specialist in aluminium systeem-oplossingen voor ramen, deuren en (vlies)gevels, beseft[…]

Buiten werken tijdens de winter

Publireportage

Buiten werken tijdens de winter

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Publireportage

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Publireportage

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Meer artikels