Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Europa stimuleert sociale dumping'

'Europa stimuleert sociale dumping'

De Europese Commissie sleept België voor het Europese Hof van Justitie omdat de anti-misbruikwet tegen detacheringsfraude van januari 2013 in strijd zou zijn met de Europese regels. De sociale partners van de Belgische bouwsector reageren onthutst. De Belgische werkgevers (Confederatie Bouw, Bouwunie en Fema) en vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) eisen samen dat de Europese regels aangepast worden zodat de Belgische anti-misbruikwet wél kan ingevoerd worden.

Werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat gaan werken, moeten betaald worden aan de lonen van het gastland (België). De sociale zekerheidsbijdragen worden betaald in het land van oorsprong.

Hiertoe moet het land van oorsprong via een A1-attest 'bewijzen' dat voor de gedetacheerde werknemers de correcte sociale zekerheidsbijdragen werden betaald in het land van oorsprong.

Dit blijkt in theorie mooi, maar in de praktijk nauwelijks controleerbaar.

Net daarom werd in januari 2013 in België de anti-misbruikwet gestemd, die bepaalt dat de Belgische sociale inspectie bij vermoeden van fraude onmiddellijk het A1-attest kan intrekken en de sociale zekerheidsbijdragen in België kan innen. Omdat een wet zoals de Belgische anti-misbruikwet volgens de Europese Commissie niet mag ingevoerd worden, stellen de Belgische sociale partners uit de bouw voor dat de Europese regelgeving wordt aangepast zodat alle lidstaten in de toekomst de sociale zekerheidsbijdragen kunnen innen voor gedetacheerde werknemers die komen werken in hun lidstaat. Zo zou er geen verschil meer zijn tussen de gedetacheerde werknemers en de werknemers van een lidstaat inzake loonkost en wordt de oneerlijke concurrentie en sociale dumping in de bouw eindelijk aangepakt.

Nooit toegepast

De wet die de Belgische sociale inspectie de mogelijkheid geeft om bij vermoeden van fraude de A1-attesten van buitenlandse werknemers naast zich neer te leggen, is sinds de inwerkingtreding twee jaar geleden nooit toegepast. 'Omdat Europa er al van bij het begin problemen mee had, geldt er een moratorium op', zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein.

Toen Tommelein in de herfst van vorig jaar als staatssecretaris zijn portefeuille opnam, werd hij er door verschillende overheidsdiensten voor gewaarschuwd dat België weinig kans had om in de discussie met de Commissie over de anti-misbruikwet aan het langste eind te trekken. 'Toch heb ik de procedure voortgezet. Ik ben de beslissing van de vorige regering, waar mijn partij deel van uitmaakte, loyaal blijven verdedigen', stelt de staatssecretaris.

Dat de Europese Commissie zopas beslist heeft België voor het Hof te dagen, neemt Tommelein 'zeer ernstig'. 'Europa geeft ons onvoldoende middelen tegen sociale dumping en sociale fraude. Een lichtpuntje is wel dat het EU-Hof in december beslist heeft dat België bedrijven mag verplichten om buitenlandse werknemers aan te melden via het Limosa-systeem, waardoor we beter kunnen controleren op sociale fraude bij detacheringen', herinnert Tommelein.

Geregistreerde kassa

Hij wil Europa en in het bijzonder Europees commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen overtuigen om extra middelen in te zetten tegen sociale dumping, maar voert daar ook gesprekken over met de andere lidstaten. Hij is tevens in gesprek met verschillende industriële en logistieke sectoren en ondertekent binnenkort met Nederland en Luxemburg een akkoord dat tot een betere samenwerking moet leiden. Het gaat dan over grenscontroles en gezamenlijke inspecties. Binnenkort stelt Tommelein een nieuw actieplan tegen sociale dumping voor. Hij denkt er o.m. aan om de geregistreerde kassa in te voeren voor de bouwsector.

Tommelein wil meer transparantie in de bouw- en transportsector. Op 1 januari 2016 wordt in alle horecazaken de geregistreerde kassa verplicht. Die konden zich tot eind februari registreren. Tommelein beschouwt de horeca als een testproject. Als de introductie van het systeem vlot verloopt, zijn ook winkels en de bouw- en transportsector aan de beurt. Volgens Tommelein werd vorig jaar fraude vastgesteld bij 47% van de horecazaken en bij 41% van de controles die in de bouwsector gebeurden.

Geregistreerde kassa

De introductie van de geregistreerde kassa in de horeca, een systeem dat elke verrichting van de zaakvoerder en het personeel registreert, maakt de opsporing van zwartwerk of zwart geld gemakkelijker. Een dergelijk systeem wil Tommelein nu ook in de bouw- en transportsector invoeren.

De staatssecretaris wil de verplichte registratie van bouwvakkers uitbreiden naar kleine bouwwerven. Nu geldt die alleen voor bouwplaatsen vanaf 800.000 '. Registratie vergemakkelijkt de identificatie en beteugelt misbruiken zoals zwartwerk. Samen met minister van Economie Kris Peeters wil Tommelein dat de economische inspectie op bouwwerven meer en vaker de bouwmaterialen controleert. Nu wordt soms gewerkt met buitenlandse producten die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Ook dat kan volgens Tommelein een aanwijzing zijn dat in het zwart wordt gewerkt.

De staatssecretaris wil tevens het aantal controles op de weg opvoeren. Dat zal gebeuren in samenwerking met minister van Mobiliteit Jacqueline Galant. Tommelein gaat ervan uit dat vrachtwagens die niet in orde zijn met de veiligheid, het vaak ook niet zo nauw nemen met de sociale en fiscale wetgeving. ' FVDL/EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

In de West-Vlaamse gemeente Dentergem gaf burgemeester Koenraad Degroote het officiële startsein voor de ontwikkeling van een nieuwe woon- en kmo-zone met bijhorende verbindingsweg. Het gaat om de herbestemming van de voormalige brouwerij[…]

06/07/2022 |
Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerpen noordelijke Ringparken Antwerpen goedgekeurd

APK Group breidt uit in Nederland

APK Group breidt uit in Nederland