Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Klein-Rusland wordt aangepakt

De Vlaamse regering keurde zopas de startbeslissing voor het 'Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)' goed. Ze doet dit op initiatief van minister-president Geert Bourgeois, viceminister-president Liesbeth Homans, minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege. Hiermee geeft de Vlaamse regering groen licht aan gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers om een oplossing te vinden voor de problemen van de Zelzaatse woonwijk (foto).

Klein-Rusland

Briers kan nu onderzoeken wat de beste toekomst is voor de wijk. Hij zal dit doen samen met de Vlaamse overheid, de gemeente Zelzate, de sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen en de bewoners. De woonwijk Klein-Rusland heeft te kampen met leefbaarheidsproblemen. Een groot deel van de 220 woningen verkeert in slechte staat.

Vier woningen zijn beschermd als monument. Hoe moet omgegaan worden met de erfgoedwaarde van de wijk is nog onduidelijk. Ook kan een nieuw perspectief voor de wijk niet los gezien worden van de grote infrastructuren rondom de wijk, waaronder de tunnel onder het kanaal. Maar vooral de blijvende onzekerheid voor de bewoners vraagt een gecoördineerde aanpak.

Complexe projecten

Sinds 1 maart 2015 is het decreet 'complexe projecten' van kracht. Deze nieuwe aanpak steunt op participatie, openheid en overleg, met drie beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit).

Deze nieuwe procesaanpak zorgt voor meer duidelijkheid bij burgers en overheid. Het project Klein-Rusland is het eerste project dat via deze methodiek kan worden aangepakt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde