Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Erkenning voor Envisan

Gerelateerde onderwerpen :

,
Erkenning voor Envisan

© ArcelorMittal Belgium

Envisan, de milieudochter van Jan De Nul Group uit Aalst, kreeg onlangs het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) van Voka Oost-Vlaanderen als erkenning voor haar duurzaamheidsactieplan. Dit plan omvat verschillende actiepunten, waaronder de investering in twee gloednieuwe fysicochemische installaties voor de grond- en sedimentverwerkingscentra in België en Frankrijk.

Deze erkenning van Voka is aan haar 21ste editie toe en lauwert bedrijven die een actief duurzaamheidsbeleid voeren. Envisan is één van de 41 bedrijven die met de prestigieuze VCDO-award huiswaarts mochten keren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, zorgen voor korte ketens en de circulaire economie onderschrijven, het zit in de genen van dit milieubedrijf. Annick Van Hyfte (vijfde van r. op foto 1), manager Strategie en Business Development bij Envisan, nam de award in ontvangst.

“We zijn fier dat we erkend worden voor onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid en circulaire economie. Dit zorgt er niet alleen voor dat wij extra gemotiveerd zijn om hier blijvend op in te zetten, we hopen hiermee ook andere bedrijven te mogen inspireren”, luidt het.

Focus op hergebruik

Envisan saneert bodem en grondwater, doet aan milieubaggeren (om vervuilde baggersedimenten te verwijderen en nadien te verwerken), richt stortplaatsen in, valoriseert afval en exploiteert haar eigen verwerkingscentra voor al dan niet vervuilde gronden en/of sedimenten. Elke activiteit beoogt de sanering van verontreinigde locaties (industriegronden, havengebieden, enz.) om ze een tweede leven te bieden. Bovendien worden in de centra de vervuilde gronden gereinigd en opnieuw als secundaire stof op de markt aangeboden. Deze centra staan ter beschikking van alle kernactiviteiten van Jan De Nul Group, maar ook derden kunnen bij Envisan vervuild materiaal afleveren en secundaire grondstoffen afnemen voor hun infrastructuur- of bouwwerken.

Precies om de strategie naar hergebruik en circulaire economie kracht bij te zetten, kocht Envisan voor haar centra twee semi-mobiele fysicochemische installaties (foto 2), waardoor het bedrijf voortaan ook zwaar vervuilde gronden zal kunnen reinigen. De reststromen zoals zand, puin, enzovoort worden gevaloriseerd: ze krijgen als secundaire grondstoffen in bouwtoepassingen een tweede leven. Hierdoor kan ook het gebruik van nieuw te ontginnen grondstoffen worden vermeden. Met deze installaties zet Envisan dus volledig in op de circulaire economie.

Niet enkel Envisan, ook moederbedrijf Jan De Nul Group onderneemt duurzaam.  “Als wereldspeler zijn we ons meer dan bewust van onze impact op de wereld”, zegt Julie De Nul, bestuurslid bij Jan De Nul Group. “Precies daarom trachten we voortdurend onze milieuvoetafdruk los te koppelen van onze groei: een precaire oefening die we dagelijks in projecten en technieken toepassen.”

Jan De Nul gaat op zoek naar mogelijkheden om meer te doen met minder middelen. Meer innovatie, minder traditionele oplossingen. Meer hernieuwbare energie en materialen, minder fossiele. “We zijn transparant, innovatief én duurzaam. We onderscheiden ons door onze waardevolle duurzame oplossingen om onze impact op de planeet zo miniem mogelijk te houden”, besluit De Nul.

Precies daarom streeft de groep ernaar om vervuiling te voorkomen en afval te verminderen, de energieconsumptie te reduceren door alternatieven als groene energie te onderzoeken en biodiversiteit te beschermen. In andere projecten past de groep het circulaire gedachtengoed evengoed toe. In Taiwan bv. gebruikt het bedrijf gebaggerd materiaal uit de haven van Linkou voor de havenuitbreiding in Taipei. In Zuid-Frankrijk gaan de vervuilde sedimenten uit Monaco, gebaggerd door de baggerafdeling, naar het verwerkingscentrum van Envisan in Toulon.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wienerberger wint eerste Ufemat-prijs voor duurzame verpakking

Wienerberger wint eerste Ufemat-prijs voor duurzame verpakking

Ufemat, de Europese vereniging van nationale federaties van bouwmaterialenhandelaars en producenten, reikte zopas zijn eerste Packaging Award uit. Winnaar werd een innovatieve circulaire krimphoes, ontwikkeld door een multidisciplinair[…]

25/10/2019 | MobiliteitTransport
Jan De Nul zet megaschip in voor het grootste windturbinepark ter wereld

Jan De Nul zet megaschip in voor het grootste windturbinepark ter wereld

DEME realiseert mee offshore windenergie in Taiwan

DEME realiseert mee offshore windenergie in Taiwan

Vlaamse regering bouwt stookolieketels af

Vlaamse regering bouwt stookolieketels af

Meer artikels