Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Erkende vluchtelingen worden elektricien

Erkende vluchtelingen worden elektricien

Negen erkende vluchtelingen kunnen na een opleidingstraject van een half jaar aan de slag als elektricien. (foto: stad Antwerpen)

Negen erkende vluchtelingen ontvingen na een intensief opleidingstraject van een half jaar hun certificaat van industrieel elektricien. Ze kunnen meteen aan de slag.

Het project ‘Elektro Anders’ bood een groep erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden die in Antwerpen wonen een opleidings- en begeleidingstraject tot industrieel elektricien. Het doel was om hen sneller op de arbeidsmarkt te krijgen.  De negen nieuwkomers die slaagden voor de opleiding ontvingen zopas hun certificaat.

Op basis van een screening werden negen geïnteresseerde kandidaten geselecteerd om aan  het geïntegreerde opleidings- en begeleidingstraject deel te nemen. In dit kader behaalden ze een VCA-diploma Basisveiligheid en kregen ze een opleiding elektriciteit, waarbij een taalcoach permanent aanwezig was. De cursisten kregen ook extra ondersteuning van een jobcoach en bij praktische zaken als vragen inzake huisvesting, ziekteverzekering, administratie, … Tijdens een jobdate stelden de nieuwkomers zich voor aan verschillende bedrijven met vacatures. En met succes: ze gaan allen van start. De VDAB zorgt bovendien voor verdere taal- en jobcoaching.

De stad Antwerpen, de VDAB en Atlas (Inburgering en Integratie vzw) werken met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) samen om vluchtelingen met een professioneel perspectief versneld op de arbeidsmarkt te krijgen. De stad Antwerpen heeft een budget om specifieke projecten met partners zoals werkgeversorganisaties en sectorfondsen te steunen. Zo is het project ‘Elektro Anders’ een initiatief van Talentenfabriek, het Antwerpse job- en opleidingspunt voor de industrie, met als partners de VDAB en het FTMA (Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding in de Metaalverwerkende Nijverheid) en de stad, die het project financieel ondersteunde.

“Het project ‘Elektro Anders’ toont dat onze gezamenlijke inspanningen om erkende vluchtelingen versneld op de arbeidsmarkt te krijgen, lonen. Meer nog: in dit specifieke geval kunnen nieuwkomers zelfs een rol spelen in de ‘war for talent’. Ik hoop dan ook de vruchtbare samenwerking tussen de verschillende partners in de toekomst te kunnen verderzetten”, zegt Marc Van Peel, schepen voor Werk en Industrie.

“Onze arbeidsmarkt geeft voortdurend het signaal dat er dringend nood is aan geschikt - en vaak technisch geschoold - personeel. Elektricien is één van de belangrijkste knelpuntberoepen. Door erkende vluchtelingen hiervoor klaar te stomen, helpen we werkgevers in hun zoektocht. Maar ook voor de vluchtelingen is dit een fantastisch initiatief: ze geraken snel aan het werk, zullen gemakkelijker Nederlands leren en zullen zich sneller kunnen integreren in onze maatschappij”, meent Philippe Muyters, Vlaams minister voor Werk.

“Werk hebben is een grote stimulans voor integratie. Ons actieplan ‘Integratie door werk’ richt zich dan ook prioritair op een snelle activering. Nieuwkomers van wie wordt ingeschat dat ze snel kunnen worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt, moeten niet wachten op andere integratie-initiatieven. Uiteraard blijft het de bedoeling om Nederlands te leren als omgangstaal, maar voor deze groep kan dit tijdens het werk of tijdens de opleiding. Om de integratie te bevorderen stappen we voor nieuwkomers met een duidelijk arbeidsmarktpotentieel af van ‘eerst Nederlands leren en dan pas begeleiding/opleiding krijgen’”, stelt  Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB.

“Partnerschap speelt een sleutelrol in het organiseren van opleidingen om de knelpuntberoepen in de sector in te vullen. Dergelijke projecten zijn een meerwaarde om technische profielen voor onze leden te vormen”, besluit Younes Amiri, opleidingscoördinator FTMA.

Meer informatie en verhalen van andere ondernemers zijn te vinden op www.ondernemen­inantwerpen.be/werkenmetvluchtelingen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw blijft hoog scoren in lijst van knelpuntberoepen

Bouw blijft hoog scoren in lijst van knelpuntberoepen

Uit de nieuwe lijst met knelpuntberoepen die de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zopas heeft bekendgemaakt, blijkt dat drie beroepen in de top tien van deze lijst bouwbediendefuncties zijn. Concreet gaat het om[…]

01/02/2021 | VakopleidingVDAB
Ex-gedetineerden aan de slag in de bouwsector

Ex-gedetineerden aan de slag in de bouwsector

Bouw blijft kampen met gebrek aan hoger geschoolde werknemers

Bouw blijft kampen met gebrek aan hoger geschoolde werknemers

Confederatie Bouw vraagt dringende erkenning overmacht

Confederatie Bouw vraagt dringende erkenning overmacht

Meer artikels