Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Erfpachter gezocht voor restauratie en herbestemming kerk Berchem

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Erfpachter gezocht voor restauratie en herbestemming kerk Berchem

Foto’s: © Sepp Van Dun

© www.bertstephani.com

De stad Antwerpen wil de Sint-Hubertuskerk in Berchem een nieuwe bestemming geven. AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen, lanceert een oproep voor de herbestemming van het gebouw die een erfpachtovereenkomst voor 49 jaar omvat. Kandidaten kunnen onder gesloten omslag een bod met een projectvoorstel indienen tot uiterlijk 15 februari 2021 om 10 uur.

 

Er wordt onder meer de verplichting opgelegd om de kerk te restaureren, te onderhouden en een passende nieuwe invulling te geven. Het voorstel moet dus onder meer ook een renovatie-, restauratie- en inrichtingsplan bevatten. Er zullen in de erfpachtovereenkomst concrete afspraken worden gemaakt met betrekking tot onder meer de uitvoeringstermijnen en budgetten.
 
De Sint-Hubertuskerk is een neogotische kerk opgetrokken uit donkere baksteen en natuursteen. Het gebouw is eigendom van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Berchem en sinds kort niet meer in gebruik als parochiekerk. Het gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 2.265 m².
 
De kerk is gelegen aan de Victor Jacobslei, tussen de Maloustraat, de Beernaertstraat en de Ferdinand Coosemansstraat. De hoofdingang bevindt zich langs het plein waar de Maloustraat, de Beernaertstraat en de Victor Jacobslei samenkomen. Daarnaast zijn er nog acht kleinere ingangen langs de verschillende zijden van het gebouw.
 
In de directe omgeving is er een groot tekort aan parkeerplaatsen. Ook het plein voor de kerk en de Victor Jacobslei zijn niet ingericht voor veel autoverkeer. Het is dus van belang dat de nieuwe bestemming weinig parkeervraag en autoverkeer genereert. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een herbestemming waarbij laden en lossen van leveringen alleszins beperkt is tot een minimum. De kerk wordt immers omgeven door smalle straten.
 
De kerk is beeldbepalend voor de omgeving en maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht van de Victor Jacobslei. Het gebouw zelf is geen beschermd monument, maar huisvest wel een inpandig orgel dat omwille van het historische belang beschermd is als monument. De kerk ligt nabij de winkelas van de Statiestraat- Driekoningenstraat en het cultuurcentrum Berchem. Vlakbij zijn er verschillende parken zoals het Koning Albertpark, Wolvenberg, het Brilschanspark en het Groen Kwartier.  Het gebouw is goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer.
 
Deze oproep van AG VESPA vindt zijn oorsprong in het Parochiekerkenplan dat in 2016 werd goedgekeurd door het bisdom en de gemeenteraad. Het doel is om leegstand van de kerkgebouwen tegen te gaan en ze in goed onderhoud van een waardevolle nieuwe invulling te voorzien. In het Antwerpse Parochiekerkenplan zitten elf parochiekerken waarvoor al een verandertraject loopt. Vijf van die elf trajecten zijn pilootstudies. De parochiekerk Sint-Hubertus in Berchem was er daar één van. Deze studie werd uitgevoerd door architect Wessel De Jonghe en Advisors.
 
“Het herbestemmen van kerken is een opdracht die zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Het nieuwe project zal minstens gedeeltelijk publiek toegankelijk moeten zijn. Een waardige en respectvolle invulling, die aansluit bij de eigenheid van het gebouw en de omgeving is prioritair. Ook mag de nieuwe bestemming geen parkeer- of logistieke overlast creëren voor de buurt”, aldus schepen van Erediensten Tom Meeuws.
Foto’s: © Sepp Van Dun
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Regie der Gebouwen restaureert Afrikaanse olifant

Regie der Gebouwen restaureert Afrikaanse olifant

Het studiebureau Lapis Arte is in opdracht van de Regie der Gebouwen begonnen aan de restauratiestudie van de enorme betonnen Afrikaaanse olifant die staat opgesteld tegenover het AfricaMuseum in Tervuren. De studie omvat een analyse van de[…]

09/08/2022 | Restauratie
Kandidaten gezocht voor Gentse Monumentenprijs

Kandidaten gezocht voor Gentse Monumentenprijs

Restauratie op komst voor Sint-Martinuskerk Hombeek

Restauratie op komst voor Sint-Martinuskerk Hombeek

Drie laureaten Onroerenderfgoedprijs 2022 bekend

Drie laureaten Onroerenderfgoedprijs 2022 bekend

Meer artikels