Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Er zijn meer kansen dan bedreigingen'

Gerelateerde onderwerpen :

,
'Er zijn meer kansen dan bedreigingen'

(c) Ecco Nova

Elke week geeft Bouwkroniek het woord aan een CEO uit de Belgische bouwsector. Vandaag mag Pierre-Yves Pirlot van het Luikse crowdlendingplatform Ecco Nova het hebben over o.m. alternatieve financiering voor vastgoedprojecten en blockchain.
Van welke nieuwe technologie verwacht u de komende jaren het meest gebruik te maken in uw bedrijf?
Ecco Nova is een erkend crowdlendingplatform in het teken van de ecologische transitie. We zijn dus een volledig digitaal participatief financieringsinstrument. De projecten die we financieren draaiden altijd al om duurzaamheid. We hebben dan ook aandacht voor technologische ontwikkelingen inzake energie-efficiëntie en groene energie, a fortiori in de sector van de vastgoedontwikkeling die wij op ons platform financieren. Onze rol als tussenpersoon tussen investeerders en projectontwikkelaars heeft er uiteraard toe geleid dat we interesse hebben voor blockchaintechnologie. Die zou weleens een geschikte tool kunnen vormen om straks een echte moderne en digitale secundaire markt voor onze investeerders te creëren. Tot slot zou artificiële intelligentie (AI) ons kunnen helpen bij onze projectanalyses en de targeting van prospects. Toch is het ons nog niet helemaal duidelijk hoe we AI in onze procedures kunnen integreren.
 
Welk beroep uit de bouwsector moeten jongeren op school kiezen om verzekerd te zijn van een goedbetaalde en interessante job?
We zien verschillende trends door de beperking van de toegang tot krediet en een verstrenging van de milieunormen. Bouwgrond en het bouwen zelf worden steeds duurder. Het wordt dus moeilijker om een eigen huis te verwerven. Het zou best kunnen dat de bouwprofessionals in de toekomst zullen samenwerken met minder actoren. Dit concentratie-effect van opdrachtgevers zal automatisch leiden tot een grotere druk op vakmensen. Zij hebben het nu al moeilijk om hun marges te handhaven en zullen hun inspanningen moeten verdubbelen om nog een rol van betekenis te spelen. Daarnaast zullen ze door de verstrenging van de milieunormen steeds de allernieuwste technieken en bouwmethodes onder de knie moeten hebben. Competitiviteit, innovatie, technische uitmuntendheid: tal van uitdagingen voor jongeren, die ook moeten beschikken over een globale visie en aanpassingsvermogen.
 
Wat heeft de coronacrisis u geleerd over uw bedrijf?
Omdat we volledig digitaal werken, werden onze dagelijkse activiteiten niet ingrijpend beïnvloed. Het is vooral de impact van covid19 op onze klanten die een analyse waard is. De coronacrisis heeft eerder positieve gevolgen gehad voor onze commerciële activiteit, dankzij de ontwikkelingen op de kredietmarkt in de vastgoedsector. De rentevoeten zijn dan wel nog nooit zo laag geweest, het is aanzienlijk moeilijker geworden om bij een bank een lening af te sluiten! Banken eisen vooral meer eigen middelen van hun leners. Een oplossing hiervoor is de mezzaninefinanciering, die wij bij Ecco Nova aanbieden. Deze financieringswijze vervangt en vervolledigt een deel van de eigen middelen. Wij zijn dus een interessant alternatief voor de vastgoedontwikkelaars, die hierin een manier zien om hun financieringsbronnen te diversifiëren. Vorig jaar gingen we met de oprichting van Ecco Nova Finance nog een stap verder. Dit financieringsinstrument biedt ons de mogelijkheid om de crediteuren in een afzonderlijk compartiment onder te brengen. Daardoor is het uiteindelijk Ecco Nova Finance dat de lening verstrekt aan de projectontwikkelaar. We kunnen dan via het financieringsvehikel zekerheden voor onze investeerders koppelen aan de leningen (hypotheek, waarborg, pand, ...). Zo konden we de bank volledig vervangen bij twee projecten: de ecowijk Horizon Saive van de groep Horizon en Les Térasses de Jean-Hubert Cavens, een sloop- en heropbouwproject in Malmédy van de Cypress Group. Voor deze twee projecten hebben we een lening van meer dan 4 miljoen € verstrekt. De formule kent een groot succes bij ontwikkelaars omdat ze het hefboomeffect maximaliseert en omdat we echte stapsgewijze begeleiding bieden bij de opbouw van het financieringsplan, in samenwerking met de klant. Andere vergelijkbare projecten staan dus op stapel voor 2021!
 
Wat ziet u als de grootste bedreiging voor uw bedrijf?
Wij onderscheiden ons van de andere crowdlendingplatformen omdat onze focus vooral ligt op de ecologische transitie en de ontwikkeling van energie-efficiënt vastgoed. Bovendien mikken we, waar dat relevant is, investeerders die dicht bij het project staan. Het zijn werknemers van een fabriek die investeert in zonnepanelen op het dak, zoals bij Volvo in Gent. Of mensen die in de buurt van een windmolenpark wonen, waardoor dit meteen ook makkelijker wordt aanvaard. Vorig jaar heeft Ecco Nova bij 3.000 investeerders bijna 9 miljoen € spaargeld opgehaald voor 14 duurzame en rendabele projecten. Dat brengt het totale bedrag dat burgers hebben geïnvesteerd op het Luikse platform voor participatieve leningen op meer dan 22 miljoen €. 2020 is ook een recordjaar inzake de bedragen die aan de investeerders werden terugbetaald, met meer dan 1 miljoen € aan betaalde interesten en kapitaalaflossingen. De vooruitzichten voor 2021 zijn gunstig: meerdere campagnes zijn in voorbereiding, meer bepaald in Nederland, waar Ecco Nova sinds 2019 over een erkenning beschikt. Bovendien worden de voorwaarden voor de Waalse 'coup de pouce'-lening bijgewerkt. Zo zullen Waalse kmo's, ook in de vastgoedontwikkeling, van burgers kunnen lenen tegen een maximale rentevoet van 1,75%. Er zijn dus meer kansen dan bedreigingen. We moeten wel alert blijven voor de uitdagingen die ons te wachten staan, zoals de komst van nieuwe spelers op de markt, aangemoedigd door de toekomstige Europese crowdfundinglicentie, die de marktdynamiek ingrijpend zou kunnen veranderen. Bovendien blijft de 'deal flow' een dagelijks aandachtspunt: we moeten onze prospects nog steeds overtuigen van de relevantie van deze innovatieve financiering. Dit is niet enkel belangrijk met het oog op de winstgevendheid, maar ook om de nieuwe ideeën die op deze markt moeten worden getest, zelf te financieren! We zijn uiteraard ook gevoelig voor de evolutie van de tarieven die worden toegepast door de markt, en meer in het bijzonder door de quotiteiten die de banken uitlenen voor projectfinanciering.
 
Bouwen we nog steeds voor onbepaalde tijd of hebben de gebouwen weldra een vervaldatum?
Nee, we denken niet dat er nu meer dan vroeger een vervaldatum staat op de constructies. De projecten die we in de vastgoedsector financieren, zoals het project van Housing by Nature, doen ons geloven dat het niet de bedoeling is om te bouwen voor een welbepaalde termijn, wel integendeel. Deze projecten zijn bedoeld voor de lange duur dankzij hun hoge energiekwaliteit en dankzij de grote inspanningen die men levert om duurzame materialen te gebruiken.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Buiten werken tijdens de winter

Publireportage

Buiten werken tijdens de winter

Er zijn veel beroepen die in de winter zwaarder worden. Bouw- en constructiewerken, wegenwerken, de transportsector: stuk voor stuk moeten ze het barre winterweer trotseren. Wie tijdens de wintermaanden buiten aan de slag is, staat bloot aan[…]

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Publireportage

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Publireportage

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Deschacht biedt klanten gratis merkonafhankelijke BIM-bibliotheek

Interview

Deschacht biedt klanten gratis merkonafhankelijke BIM-bibliotheek

Meer artikels