Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Er is een shift naar automatisering, maar ik geloof nog sterk in vakmanschap'

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
'Er is een shift naar automatisering, maar ik geloof nog sterk in vakmanschap'

Darel Torremans van Miix.

Bouwkroniek laat elke week een andere CEO uit de Belgische bouwsector aan het woord aan de hand van dezelfde vijf vragen. Deze week geven we het woord aan Darel Torremans van de nieuwe projectontwikkelaar Miix.

 

Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de komende jaren het meeste zal beïnvloeden? 
Zoals iedereen wel weet was de vastgoedsector - en bij uitbreiding de bouwsector - in het verleden één van de minst innoverende sectoren, maar er waait ondertussen toch een frisse wind door onze sector. Ik verwacht in de toekomst veel van het capteren en vooral opslaan van niet-fossiele energiewinsten, zoals zonne-energie, aardwarmte en zelfs windenergie. Laat ons hopen dat er vooral in de opslag van energie de komende jaren grote sprongen voorwaarts gemaakt worden. Daarnaast geloof ik ook sterk in vastgoed ‘as a service’, waarbij big data, artificiële intelligentie en het slim beheren van gebouwen van belang zijn. Innoverende bouwmethodes, zoals flexibel bouwen en clt-bouw, zijn goede manieren om de complexiteit van bouwwerven te optimaliseren.
 
Welk bouwberoep moeten jongens en meisjes vandaag kiezen op school voor de garantie op een goedbetaalde en interessante loopbaan in de bouwsector? 
Doe wat je graag doet. Dat is de basis voor een interessante loopbaan. Er is een shift naar proptech en meer automatisering, maar ik geloof nog altijd sterk in vakmanschap en kwaliteit. En ook in die meer klassieke beroepen in de bouwsector wordt er geïnnoveerd, wat voor nieuwe mogelijkheden zorgt. Voor mij is het dus geen zwart-witverhaal. Maar zoals gezegd: volg je interesses en met de hulp van een goede mentor tijdens de eerste jaren van je loopbaan zullen de kansen in eender welke deelsector wel komen.
 
Wat heeft de coronacrisis u geleerd over uw bedrijf?
Miix is een jong bedrijf dat vandaag twee projecten in voorbereiding voor de vergunningsaanvraag heeft. De switch naar lockdown-modus was dus relatief snel gemaakt. We merkten echter tijdens de voorbereidingsfase van onze projecten en ook op het vlak van acquisitie al snel dat de vastgoedsector - en bij uitbreiding de bouwsector - een ‘people business’ is. We hebben een ruim netwerk, zeker met onze aandeelhouders die we tweewekelijks horen, maar via digitale weg contacten leggen en onderhouden is toch moeilijk. Onze visies duiden bij steden en gemeenten, administraties en andere organen is makkelijker fysiek dan digitaal.
 
Wat ziet u als de grootste bedreiging voor uw bedrijf of sector?
Er is uiteraard het vaak lange vergunningentraject en de makkelijke weg richting beroepsprocedures. Met Miix focussen we op duurzame kernversterking, die gepaard gaat met een herwaardering van oa. openbaar domein, woonkwaliteit en buurtvoorzieningen. Elementen die absoluut inspelen op ons verouderde stedelijke woonpatrimonium en toch kampen we steeds met lange doorlooptermijnen of een onzekerheid richting vergunning. Ook zijn grootschalige gebiedsontwikkelingen vaak geen evidentie door een historisch versnipperd eigenaarschap. Dat gaat niet enkel over een mede-eigendom van een appartementsgebouw, maar ook vaak kleinere percelen die het moeilijk maken om een integrale gebiedsvisie te ontwikkelen. Dat gefragmenteerde eigenaarschap zorgt er ook voor dat de hernieuwing van ons woonpatrimonium te lang duurt en die bal in het kamp van niet-professionelen blijft. Daarnaast merken we ook dat vandaag vaak stevig betaald wordt voor projectgronden. Vraag is of dit op termijn de betaalbaarheid niet in de weg staat. Als jonge ontwikkelaar moeten we daar beducht voor zijn.
 
Bouwen we nog steeds voor de eeuwigheid of krijgen gebouwen straks een uiterste houdbaarheidsdatum?
Ik denk dat we nog nooit voor de eeuwigheid hebben gebouwd, onder meer door weinig flexibiliteit met zware betonstructuren en heel rigide, weinig gemengde herontwikkelingen. Vandaag wordt veel meer gestreefd naar maximale flexibiliteit, wat het begin is van een duurzaam plan. Een flexibele structuur biedt op de middel- en lange termijn antwoorden op toekomstige noden. Een soort ‘plug & play’ voor nieuwe technieken, nieuwe functies, ...
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De rol van de buitenschil bij een optimale akoestiek

Publireportage

De rol van de buitenschil bij een optimale akoestiek

Stadslawaai is niet enkel hinderlijk, het heeft ook nadelige effecten op de gezondheid en het welzijn. Een goede akoestiek is daarom essentieel. Schüco, specialist in aluminium systeem-oplossingen voor ramen, deuren en (vlies)gevels, beseft[…]

Buiten werken tijdens de winter

Publireportage

Buiten werken tijdens de winter

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Publireportage

Antislipplaat verhoogt veiligheid op de bouwplaats

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Publireportage

Alternatieve mobiliteitsvormen voor uw werknemers en verzekeringen

Meer artikels