Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Envisan bouwt ringdijk rond Vlassenbroek met baggerspecie

Gerelateerde onderwerpen :

Envisan bouwt ringdijk rond Vlassenbroek met baggerspecie

Waterbeheerders uit binnen- en buitenland kijken met interesse naar de werken in het Sigmagebied Vlassenbroek in Dendermonde. Daar werd meer dan 1,5 km nieuwe dijken gebouwd met een innovatieve techniek. Als bouwstof werd 200.000 m³ baggerspecie uit de Schelde gebruikt.

De Vlassenbroekse polder in Dendermonde wordt sinds de zomer van 2012 ingericht als een overstromingsgebied van 240 ha. Envisan, de milieupoot van Jan De Nul Group, heeft onlangs de laatste hand gelegd aan 800 m nieuwe ringdijk. Eerder bouwde Envisan al de compartimenteringsdijk in het zelfde gebied volgens een innovatieve methode waarbij baggerspecie kan worden hergebruikt als bouwstof.

Toeslagstoffen

Na aankomst over het water van op de Schelde gebaggerde fijne sedimenten moest met het slappe materiaal onmiddellijk, zonder tussenopslag, een dijk worden gebouwd. Aan de baggerspecie worden toeslagstoffen toegevoegd om de nodige sterkte en ondoorlaatbaarheid te verkrijgen. Door de baggerspecie zo droog mogelijk aan land te pompen met een speciaal pompsysteem werd de impact op de omgeving geminimaliseerd.

Door de combinatie van een interessante kostprijs met een hoge mate van hergebruik van baggerspecie, de beperkte impact op de omgeving en het welslagen van deze technisch innovatieve oplossing mocht Envisan deze techniek nogmaals toepassen, dit keer voor het bouwen van een deel van de ringdijk vlak naast het dorp van Vlassenbroek.

Zelfontwikkelde techniek

Vermits het deze keer een ringdijk ter bescherming van het dorp betrof, verbeterde Envisan deze zelfontwikkelde techniek zodat aan de hoogste veiligheids- en duurzaamheidseisen voor de bouw van de dijk werd voldaan. De bouw van het deel ringdijk startte in de zomer van 2014. Envisan en Jan De Nul verwachten deze innovatieve verwerkingstechniek in de toekomst ook nog in andere projecten in binnen- en buitenland te kunnen toepassen.

De Vlassenbroekse polder wordt ingericht als een overstromingsgebied van 240 ha.

Aanvoer per schip

'Dankzij deze innovatieve techniek kon Waterwegen & Zeekanaal een grote hoeveelheid niet-verontreinigde baggerspecie hergebruiken. De aanvoer gebeurde per schip, zodat de omgeving van Vlassenbroek van duizenden vrachtwagenritten bespaard bleef. W&Z kreeg bovendien financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling', vertelt Hans Quaeyhaegens (W&Z).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels